ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Українського державного Центру радіочастот від 22. 01. 2007 р. №12 МЕТОДИК А інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів засобами радіочастотного контролю


Скачати 321.38 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Українського державного Центру радіочастот від 22. 01. 2007 р. №12 МЕТОДИК А інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів засобами радіочастотного контролю
Сторінка1/3
Дата25.02.2016
Розмір321.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського державного Центру радіочастот

від 22.01.2007 р. № 12

М Е Т О Д И К А

інструментального оцінювання (вимірювання)

частоти радіовипромінювання передавачів

засобами радіочастотного контролю

м. Київ

2007


З М І С Т


1

Призначення та сфера застосування ...…………...................………….....

4

2

Загальні положення .......…….…………………...................……………...

4
2.1 Нормативні посилання ...........................................................................

2.2 Терміни та визначення понять ...………………………….…………...

4

5
2.3 Позначення та скорочення .....................................................................

6
2.4 Основні принципи й методи інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання та визначення її відхилення ...............................................................................................7

3

Вимоги до радіоконтрольного обладнання ……......…………………..…

12

4

Вимоги безпеки .…….............................................……………………...…

13

5

Вимоги до кваліфікації операторів ..................................………...........…

13

6

Підготовка до інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання ...................................................................................


13

7

Порядок інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання та визначення її відхилення ...................................


14

8

Рекомендації щодо проведення інструментального оцінювання (вимірювання) ) частоти радіовипромінювання та аналізу їх результатів .....................................................................................................19

9

Оформлення результатів інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання ...........................................


22

Додаток А Бібліографія ...............................................................................

23 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ця методика визначає сукупність процедур і правил інструмен-тального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів радіоелектронних засобів (надалі - РЕЗ) засобами ефірного радіочастотного контролю (надалі - методика) з метою перевірки дотримання відповідності її відхилення вимогам, обумовленим чинними в Україні нормативними документами.
  1. Методика дозволяє оцінювати відхилення немодульованої несучої частоти передавача в штатному режимі його роботи від присвоєного значення за результатами інструментального оцінювання (вимірювання) середньої або характерної частоти модульованого радіовипромінювання.
  1. Радіочастотний контроль за цією методикою проводять у діапазоні радіочастот, визначеному технічними характеристиками певного засобу радіочастотного контролю.
  1. Методика призначена для використання фахівцями (інженерами, техніками, операторами) радіочастотного контролю (надалі - оператори) стаціонарних радіоконтрольних постів (надалі - РКП) і мобільних комплексів радіочастотного моніторингу (надалі - КРМ) Державного підприємства “Український державний центр радіочастот” та його регіональних філій.


2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Нормативні посилання


У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3254-95 Радіозв’язок. Терміни та визначення

ДСТУ 3592-97 Сигнали радіотехнічні вимірювальні. Терміни та визна-чення

ДСТУ 3837-99 Телебачення мовне. Системи аналогового телебачення звичайної чіткості. Основні параметри та методи вимірювань

ДСТУ 4053-2001 Система стереофонічного звукового мовлення пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

ДСТУ 4184-2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухо-мої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

ГОСТ 13420-79 Передатчики для магистральной радиосвязи. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 13924-80 Передатчики радиовещательные стационарные. Основ-ные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 22579-86 Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 22580-84 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвиж-ной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ 26897-86 Радиостанции с однополосной модуляцией морской под-вижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 30338-95 Межгосударственный стандарт. Совместимость радио-электронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля

ETSI EN 300 607-1 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (Цифрова стільникова телекомунікаційна система (Фаза 2+)).


  1. Терміни та визначення понять


У цій методиці застосовано терміни та визначення понять, установлені в ДСТУ 3254, ДСТУ 3592, ГОСТ 24375, чинних правових документах України та термінологічних словниках, у тому числі, наступні:

Девіація частоти - найбільше відхилення частоти модульованого радіо-сигналу за частотної модуляції від значення його несучої частоти.

Допустиме відхилення частоти - максимально допустиме відхилення середньої частоти смуги частот, займаної випромінюванням, від присвоєної частоти, або характерної частоти випромінювання від опорної частоти [1].

Ефірний радіочастотний контроль - контроль параметрів і характерис-тик електромагнітних хвиль джерел радіовипромінювань, що поширюються в просторі і приймаються антенними системами обладнання радіоконтролю [2].

Контрольна смуга радіочастот - смуга частот, за верхньою та нижньою межами якої будь-яка спектральна складова має послаблення на 30 дБ і більше відносно рівня випромінювання, прийнятого за 0 дБ.

Модульований радіосигнал - радіосигнал, що є результатом модуляції.

Необхідна смуга радіочастот – мінімальна смуга радіочастот певного класу радіовипромінювання, необхідна для передавання повідомлень із заданою якістю.

Несуча частота - частота несучого коливання (радіохвилі).

Присвоєна радіочастота - частота, що відповідає середині присвоєної радіостанції смуги радіочастот.

Присвоєна смуга радіочастот - смуга частот, у межах якої станції дозволене випромінювання, причому її ширина дорівнює необхідній смузі частот плюс подвоєна абсолютна величина припустимого відхилення частоти, а для космічних станцій присвоєна смуга частот включає в себе подвоєну максимальну величину доплерівського зсуву частоти, який може спостерігатися щодо будь-якого пункту на поверхні Землі [1].

Радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та (або) приймання радіосигналів радіослужбами [3].

Радіозавада - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів [3].

Радіопередавач; передавач - пристрій, який створює радіочастотну енер-гію для радіозв’язку [4].

Радіосигнал - сигнал у вигляді радіовипромінювання чи сигнал у елек-тричному колі на одній з радіочастот.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц [3].

Середня частота діапазону - середнє арифметичне значення крайніх частот діапазону.

Смуга радіочастот - частина радіочастотного спектра, визначена пев-ним інтервалом частот [3].

Характерна частота - частота, яку можна легко розпізнати та виміряти в даному випромінюванні. Як характерну частоту можна розглядати, наприклад, несучу частоту [1].

Ширина смуги частот - різниця між верхньою та нижньою межами смуги частот.

Ширина смуги частот радіовипромінювання на рівні Х дБ - ширина смуги частот, за межами якої будь-яка спектральна складова має послаблення на Х дБ і більше відносно рівня випромінювання, прийнятого за 0 дБ.

  1   2   3

Схожі:

НАКАЗ
Українського центру оцінювання якості освіти від 26. 09. 08 №186 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009...
ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ Загальні відомості
У багатьох галузях науки і техніки вимірювання частоти електромагнітних коливань є одним з найпоширеніших видів вимірювань
НАКАЗ «29» травня 2013 р. №52  А м. Київ Про підсумки ІІІ туру Всеукраїнської
України” (лист Міністерства освіти і науки від 24. 03. 06. №1/9-177), листа Українського державного центру туризму та краєзнавства...
Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру...
Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13....
Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру...
Розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 13....
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

НАКАЗ
Відповідно до Плану роботи Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді на 2013 рік у період з 29 січня...
Від 24 березня 2009 року м. Житомир №100 від 24 березня 2009 року...
України в 2009 році», наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 10 березня 2009 №25 «Про створення пунктів тестування...
Пам'ятка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) щодо...
...
Конкурсні предмети на вибір
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка