Мельник Оксана Миколаївна, директор Монастирищенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Монастирищенської районної ради


Скачати 176.19 Kb.
НазваМельник Оксана Миколаївна, директор Монастирищенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Монастирищенської районної ради
Дата05.03.2016
Розмір176.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Мельник Оксана Миколаївна, директор Монастирищенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Монастирищенської районної ради
Сценарій педагогічної ради

«Від іміджу школи до школи-бренду»
Анотація
З яких джерел отримують батьки і громадськість інформацію про свою школу? Поки дитина вчиться, його розповіді - основне джерело позитивної або негативної інформації. На жаль, частіше за все, негативною. Більшість дітей на запитання: «Як у вас у школі?», відповідають - «Нормально» або докладно розповідають про неприємні моменти: комусь несправедливо поставили оцінку, з кимось учитель вступив у відкритий конфлікт тощо. Природно у батьків складається негативний образ школи, в якому кривдять дітей несправедливі вчителі. Особливу роль у створенні негативного думки про школу стали грати засоби масової інформації, які з задоволенням у всіх мислимих і немислимих подробицях готові висвітлювати будь-яку спірну ситуацію, особливо якщо вона носить негативне забарвлення.

Крім того, успішність кожного освітнього закладу, його конкурентоспроможність, затребуваність на ринку освітніх послуг визначається якістю навчання та виховання в ньому. Сьогодні, в умовах відкритості школи, для різнобічної оцінки її діяльності з боку педагогічної спільноти, органів управління освітою, батьківської громадськості важливе значення має продумана діяльність з управління репутацією та формування позитивного іміджу. 

У рамках цього процесу кожний освітній заклад отримує можливість позиціонувати себе, продемонструвати свою індивідуальність, яка транслюється через певний стиль і унікальний набір ознак, за якими школа швидко і безпомилково розпізнається споживачами освітніх послуг. Саме позиціонування, як маркетингова стратегія, дозволяє установам освіти зайняти вигідне положення в свідомості і психології професійної спільноти і споживачів, і, з іншого боку, допомагає зробити зовнішню оцінку якості освіти у школі. Для успішного позиціювання на ринку освітніх послуг особливу увагу установам необхідно приділяти формуванню привабливого іміджу, бренду та позитивної репутації.

Запропонована педрада проходить у формі рольової гри із застосуванням інтерактивних технологій.

Етап планування і підготовки до педради

 1. Організувати роботу чотирьох тимчасових творчих груп для здійснення SWOT – аналізу в педагогічній системі школи.

 2. Здійснити анкетування групи учнів, батьків, представників громадськості, учителів, випускників-студентів з приводу основних пунктів, що становлять основу іміджу школи. Узагальнити результати анкетування.

Етап проведення педагогічної ради

І. Офіційна частина

 1. Організаційний момент

Слово – ведучому (директору).

Інформує про кількість присутніх, відсутніх членів педагогічної ради, причини їхньої відсутності та пропонує розпочати роботу педагогічної ради. (Кожна пропозиція ставиться на голосування в порядку їх надходження, Результати відкритого голосування - оголошуються).

 1. Оголошення порядку денного (ведучий).

(Висловлювання думок, щодо змісту. За потреби до порядку денного вносяться зміни, після чого він затверджується голосуванням.)

 1. Обговорення регламенту

(Голосування з питань встановленого регламенту)

ІІ. Основна доповідь ( матеріали для підготовки – у додатках)

ІІІ. Дебати. (замість традиційних співдоповідей - дебати з елементами рольової гри із застосуванням інтерактивних технологій).

 1. Природно, формування іміджу освітньої установи, що спирається тільки на думку споживачів, без урахування ресурсів установи, можливо тільки в теорії. На практиці ми повинні проаналізувати можливості, слабкі і сильні сторони освітнього закладу. Ефективно провести дану роботу можна, використовуючи SWOT-аналіз - технологію аналізу та оцінки сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у педагогічній системі. 

SWOT - це акронім слів «Strengts» (сильні сторони), «Weaknesses» (слабкі сторони), «Opportunities» (сприятливі можливості) і «Тhreats» (загрози). Внутрішня обстановка організації відбивається в основному в S і W, а зовнішня - в О и Т. Для проведення аналізу з використанням даної технології ми використовувати можливості всього педагогічного колективу, організувавши роботу чотирьох творчих груп по кожному з факторів.

Представляємо узагальнені результати роботи 4 груп (таблиця)

Потенційні внутрішні сильні сторони (S)

Потенційні внутрішні слабкі сторони (W)Потенційні зовнішні сприятливі можливості (O)

Потенційні зовнішні ризики(T)Таблиця обговорюється, доповнюється та коректується колективом педради.

 1. Включення педколективу в проектування структурних компонентів іміджу. Пропонуємо педагогам поділитися на вісім мікрогруп за кількістю структурних компонентів. Кожна з груп повинна буде визначити структурні елементи і фактори (засоби), що забезпечують формування даного компонента іміджу у своєму закладі, виділити, що у даному компоненті є для нього ключовим, у чому буде його привабливість для споживачів (батьків, дітей, громадськості). Для роботи групам видаємо пам’ятку, де коротко охарактеризовано кожний компонент іміджу навчального закладу. (ДОДАТОК).

(Під час роботи брати до уваги результати попередньої таблиці).

3. Педколектив обʼєднується у три групи, котрі займають місця за столами з беджами «Батьки», «Учні», «Члени громади (соціум)», « Учителі», «Випускники-студенти». Кожна група має скласти перелік основних пунктів іміджу навчального закладу. Після завершення роботи (10-15 хв) групам роздаються результати анкетування зазначених на беджах категорій людей (у конвертах). У цих документах – перелік основних пунктів іміджу школи. Педагоги порівнюють свої результати та результати узагальнення анкетування відмічаючи ті, що співпали, знаком «+». Складають загальний список.

Результати роботи груп обговорюються. За ними складається список першочергових заходів щодо формування іміджу.

ІV. Заключне слово основного доповідача.

На основі яскраво вираженого позитивного іміджу школи, формується бренд, в основі якого лежать унікальні можливості задоволення тих чи інших освітніх запитів споживачів. 

Під брендом установи прийнято розглядати сукупність особливостей, що відбивають неповторні оригінальні характеристики даної установи і спільноти його учнів і педагогів, широко відомі, що одержали суспільне визнання. Тобто, бренд транслює конкурентні переваги установи, створює його унікальний і привабливий образ.

Створення яскравого, незабутнього образу - перехідна ланка між стратегією і креативною складовою, що включає в себе розробку бренд-нейму (імені бренду), стильового рішення бренду, створення його атрибутів. 

Образ освітнього закладу, його бренд будується на певних атрибутах - сукупності характеристик, пов'язаних зі сприйняттям школи, її особливостей, з якими контактує споживач. До атрибутів бренду відносяться всі асоціації, які виникають по відношенню до школи, логотипи, «салогани», рекламні продукти. 

Таким чином, весь набір інформації про освітній установі, дозволяє залучити споживача освітніх послуг та сформувати репутацію установи. 

Репутація установи являє собою динамічну характеристику її життя і діяльності, яка формується в суспільстві протягом досить тривалого періоду часу. На формування репутації установи багато в чому впливають показники якості освітніх послуг, ціннісні переконання, думка, що склалася у людей на основі отриманої достовірної інформації про школу, особистого досвіду взаємодії (комфортність навчання та перебування, безпека, соціальна захищеність, ступінь сприятливості умов для розвитку дітей поза уроками , авторитет керівника і вчителів і т. д.). 

Маркетингові комунікації дозволяють активізувати просування іміджу, бренду та формування позитивної репутації установи. У процесі позиціонування освітнього закладу, його бренду велика роль відводиться різним презентаційним матеріалами, рекламних продуктів.

V. Ухвалення рішення

1. Проект

В якості рекомендацій з організації процесів освітнього брендингу, формування репутації та просування установи запропонувати наступні: 

 1. Імідж, бренд і репутація школи повинні бути визнані одним з її активів, в основі якого лежать ексклюзивні особливості школи, які потребують вивчення, розвитку та активному просуванні. 

 2. Необхідна єдина стратегія просування установи, заснована на традиціях та така, що передбачає нововведення. 

 3. Рекомендується створення спеціальної творчої групи, що займатиметься брендінгом установи. 

 4. До складу групи залучити фахівців, що володіють інформаційними технологіями, творчих педагогів, соціального педагога, фахівця зі зв'язків з громадськістю – заступника директора з НМР, філологи. 

 5. Рекомендується використовувати ідеї та творчий потенціал учнів. З цією метою організувати (на постійній основі або періодично) прийом пропозицій від усіх бажаючих, провести конкурси, заснувати гранти і т. д. 

 6. До процесу просування стратегічного іміджу установи, формування його репутації при необхідності і можливості підключати ЗМІ. 

2. Внесення змін, уточнення.

3. Голосування щодо внесених змін.

4. Прийняття ухвали в цілому.

VІ. Рефлексія

(Оцінка проведення роботи учасниками)

VІІ. Самоаналіз діяльності адміністрації з проведення засідання педагогічної ради.
ДОДАТОК 1

Матеріали для підготовки основної доповіді

Школа - це відкрита, взаємодіюча з багатьма соціальними інститутами соціально-педагогічна система, про яку все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи такі поняття, як конкурентоспроможність, сегмент ринку, освітня послуга, реклама і т.д.  Маркетинговий аспект методичної служби школи є одним з напрямків оптимізації методичної роботи освітньої установи. 

Стійкий позитивний імідж школи (ІШ) сьогодні можна розглядати як важливий сучасний компонент методичного продукту школи і як додатковий ресурс управління, ресурс розвитку освітньої установи. 

Імідж школи ми розуміємо як емоційно забарвлений образ навчального закладу, часто свідомо сформований, що володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціуму.

Необхідність формування ІШ установи визначається наступними причинами:

  • По-перше, складна демографічна ситуація (особливо в малих містах) посилює конкуренцію серед освітніх установ у боротьбі за набір учнів і збереження контингенту;

  • По-друге, сильний позитивний імідж полегшує доступ освітньої установи до кращих з можливих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських і т.д.;

  • По-третє, маючи сформований позитивний імідж, освітній заклад за інших рівних умов стає більш привабливим для педагогів, так як постає здатним більшою мірою забезпечити стабільність і соціальний захист, задоволеність працею і професійний розвиток;

  • По-четверте, стійкий позитивний імідж дає ефект набуття освітньою установою певної сили, в тому сенсі, що створює запас довіри до всього, що відбувається в стінах установи, в тому числі до інноваційних процесів.

Це робить актуальною діяльність адміністрації школи в галузі прикладної (освітньої) іміджелогії.

Школа, як будь-яка організація, проходить протягом свого життя чотири основних етапи: етап формування; етап затвердження на певних позиціях і більш-менш стабільного існування; етап інноваційної діяльності при стабільно міцному становищі на займаних позиціях, і етап трансформації, що приводить або до відмирання, або до чергового інноваційного витка. Очевидно, що кожному етапу повинна відповідати своя іміджева політика, як зовнішня, так і внутрішня.

Але оскільки проблема формування іміджу освітньої установи - явище досить нове в галузі управління школою, то логічніше буде розглянути особливості процесу формування іміджу не по етапах розвитку школи, а відповідно до етапів роботи над створенням ІШ.

Аналіз декількох технологій формування іміджу організації (фірми) дає підставу вважати, що алгоритм створення ІШ може включати:

• виявлення у соціальних груп, зацікавлених у наданні освітніх послуг, сформованих уявлень про школу;

• виявлення актуальних переваг і очікувань аудиторії;

• конструювання ІШ, розробку стратегії формування ІШ;

• безпосереднє формування ІШ;

• контроль проміжних результатів, коригування;

• моніторинг сформованого ІШ.

Пропоную виділити три етапи формування і підтвердження ІШ (внутрішнього і зовнішнього).

1 етап. Початок цілеспрямованої роботи з формування ІШ

Внутрішній імідж школи на даному етапі тільки формується (або коригується).Основні завдання, які потрібно вирішувати в цей час усередині школи (в аспекті створення іміджу, природно):

   • вироблення педагогічним колективом спільного бачення перспектив, визначення та формулювання місії школи, її термінових і перспективних цілей, складання планів діяльності;

   • аналіз ситуації шкільної культури з її системою цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки, її організаційним фольклором (легендами, історіями, які постійно циркулюють в організації), з її мовою (стійкими словосполученнями - «штампами»), з усталеними ритуалами, церемоніями;

   • виявлення очікувань основних «клієнтів» школи - учнів і їх батьків;

   • розробка загального стилю (зовнішніх атрибутів освітнього закладу та етики педагогічної взаємодії).

Зовнішній імідж, в цей же час, вимагає наступних дій:

   • розробка (або коригування) візуальних та діяльнісних елементів зовнішньої атрибутики для демонстрації духу спільності, корпоративності, єднання, для формування впізнаваного на ринку освітніх послуг образу;

   • рекламна продукція, що створюється школою, робить наголос на унікальність пропонованих школою послуг, підкреслює їхню якість.

На першому етапі створення ІШ важливо суворо стежити за дотриманням відповідності обіцянок та їх реалізації. Краще пообіцяти скромні послуги, але гідно їх реалізувати, ніж позначити широкий спектр, але забезпечити виконання лише якоїсь частини обіцяного. Відповідно до позитивної установки має формуватися і поведінка персоналу, тому що перше враження від спілкування зі співробітниками досить складно (і дорого) виправити. Особливу увагу необхідно приділити «дрібниць» (це, в першу чергу, символи: «настінний живопис», вид дощок оголошень, реклами та плакати на стендах школи, оголошення про гуртки, секції, одяг, стенди з фотографіями кращих учнів, педагогів та учнів, накази та догани, шкільні святкові стінгазети, наявність або відсутність у них гумору тощо). Адже, за образним висловом іміджмейкера Боббі Джі, «кусаються комарі, а не слони».

2 етап. Активне формування ІШ

Внутрішній ІШ в цей час включає в себе наступне: 

   • робота над впровадженням і зміцненням традицій школи серед співробітників для створення корпоративного духу. Творча модернізація та розвиток «фірмових знаків», гнучка система матеріальних і моральних заохочень, увагу до особистих свят (дня народження, наприклад), спільне святкування, виділення особливих свят школи (день заснування і т. д.) - все це дозволяє співробітнику відчути себе потрібним у колективі і, зі свого боку, він прагне відповідати цьому колективу. Шанобливе ставлення до кожного гостя школи цілком може бути однією з традицій; 

   • формування системи стимулів створення сприятливого іміджу, що передбачає розробку психологічних, соціальних та економічних механізмів стимулювання зацікавленості членів колективу у формуванні сприятливого ІШ]; 

   • створення загального стилю приміщень школи - відповідно з її традиціями, з особливостями її діяльності та фінансовими можливостями. 

Це - не настільки дорога справа, як може здатися. Для початку достатньо дотримуватися загальної чистоту на всій території. Стиль приміщень повинен відповідати функціям і узгоджуватися із загальним стилем (наприклад, бути витриманим у гармонійній кольоровій гамі, мати на дверях функціональні таблички, виконані в єдиному стилі). При цьому наявність стилю не виключає, а передбачає існування великої кількості грамотних покажчиків. Професор Шепель В.М. підкреслював: «Як відсутність візитної картки є недотриманням ділового етикету в спілкуванні, так і примітивний, а тим більше неохайний вигляд офісу і службових кабінетів наносить шкоду фірмової репутації важко виправити, яку».

Зовнішній ІШ в цей же час спрямований на наступне:

   • виготовлення різного роду рекламних засобів для актуалізації бажаного ІШ: рекламні інформаційні матеріали (листівки, буклети, бюлетені), сувенірна продукція; 

   • використання можливостей радіо, телебачення для пропаганди досягнень школи;

   • активне використання зовнішньої атрибутики школи у всіх видах іміджевої діяльності; 

   • початок зв'язків з громадськістю, проведення РR-заходів: організація днів відкритих дверей, презентацій, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках освіти тощо; 

   • організація заходів (зборів, семінарів, конференцій) для аудиторій, в яких зацікавлений навчальний заклад; 

   • створення власного сайту в мережі Інтернет як проекту, в ході якого може бути створена рекламний майданчик, де буде формуватися доброзичливий імідж установи в Інтернеті; 

   • активна соціальна реклама, де демонструється турбота про нове покоління через наявність і функціонування дитячих та юнацьких організацій, через конкретну діяльність зі збереження і зміцненню здоров'я учнів, через зв'язки школи з різними соціальними інститутами, вищими навчальними закладами тощо, через створення умов для творчого розвитку; 

   • підкреслення в рекламі стабільності діяльності школи, забезпечення достатньо регулярних і продуктивних зв'язків з випускниками різних років; 

   • організація постійного зворотного зв'язку для аналізу ефективності заходів, що проводяться (для цього - створення тимчасових творчих груп педагогів та учнів з метою проведення маркетингових прогнозуючих досліджень). 

По суті на даному етапі створюється і відпрацьовується система формування та управління ІШ.

3 етап. Підтримка, коригування і оновлення сформованого ІШ

Управління процесом підтримки, коригування та оновлення внутрішнього ІШ на цьому етапі передбачає:

   • стимулювання інноваційної діяльності, для чого персонал активно задіюється в різних курсах підвищення кваліфікації, перепрофілювання, конкурсах проектів та ін;

   • створення як нових напрямків діяльності, які вписуються в загальний стиль школи (і активно подаються саме в цьому ключі), так і абсолютно новаторських (тут можливі два шляхи: подача нового як добре забутого старого, зв'язок з традиціями і т. д., або реклама саме інновацій - це те, що ще ніхто не робив, не пропонував, ми - перші);

   • постійна підтримка прямого і зворотного зв'язку зі споживачами освітніх послуг.

Управління зовнішнім ІШ на цьому етапі націлене на наступне:

   • початок рекламної кампанії інноваційних проектів;

   • розширення різних видів реклами (використання доступних видів зовнішньої реклами та реклами на транспорті; використання фотографій разом з інформацією; виготовлення рекламних речей (ручки, олівці тощо), на яких красується емблема школи і т.д.), широка пропаганда досягнень, демонстрація нагород і т.д.

На кожному етапі формуються певні інформаційні матеріали, призначені для зовнішнього представлення. Назвемо їх узагальнені змістовні компоненти:

 1. Адреса освітньої установи, контактні телефони, місце розташування школи та можливість до неї доїхати громадським транспортом.

 2. Прізвище, ім'я та по батькові директора навчального закладу, прізвища, імена та по батькові заступників директора.

 3. Коротка історична довідка, що розкриває етапи становлення, розвитку школи, зміни її статусу.

 4. Місія навчального закладу. Вибір місії безпосередньо пов'язаний з вибором типу, виду, моделі освітньої установи. У місії повинна бути відображена специфіка контингенту учнів.

 5. Модель випускника навчального закладу - один з основних компонентів інформаційних матеріалів.

 6. Освітня структура навчального закладу, що включає всі ступені навчання (даний компонент дозволяє простежити можливості самовизначення школярів всередині школи; особливості змісту освіти - оригінальні предмети, навчальні курси, факультативи, гуртки, секції), новизну освітніх послуг, що пропонуються школою, їх конкурентоспроможність.

 7. Освітній простір навчального закладу. Науково-практичні зв'язки школи. Цей компонент створює бачення можливих шляхів продовження професійного самовизначення випускників школи, а також демонструє умови розвитку особистості школяра в процесі навчання.

 8. Традиції шкільного колективу (свята, олімпіади, конкурси, змагання).

 9. Результати, досягнення в діяльності освітнього закладу (призові місця, перемоги на конкурсах, конференціях, олімпіадах; соціальна адаптація; вступ до вищих навчальних закладів).

 10. Перспективи розвитку освітньої установи.

Таким чином, для того щоб та чи інша школа була привабливою, мала свій неповторний, вже сформований образ, швидше за все, вона повинна мати:

   • чітко визначені пріоритети, власну філософію, своє бачення майбутнього, сформульоване в місії школи;

   • унікальну, неповторну, особливу систему цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки, іменовану шкільної культурою;

   • різноманітні і якісні освітні послуги;

   • оригінальну систему виховної роботи, включаючи наявність і функціонування дитячих та юнацьких організацій, розвиток творчих здібностей, вдосконалення психічних функцій і рівня вихованості учнів, формування здорового способу життя;

   • зв'язки з установами додаткової освіти, вищими навчальними закладами, різними соціальними інститутами і т.д.;

   • яскраві, впізнавані, своєчасно оновлювані інформаційні матеріали, призначені для зовнішнього представлення;

   • систему цільової подачі інформації споживачам про свій потенціал, успіхи і пропонованих освітніх послугах.

Основними методами формування ІШ є: ефективні PR-заходи (дні відкритих дверей, презентації та виставки освітніх послуг, публікації в ЗМІ і т.д.); благоустрій будівлі і території школи; підвищення педагогічної культури педколективу і всього персоналу школи.

Сформований позитивний імідж школи дозволить вирішити ряд завдань:

  1. підвищити привабливість школи, в першу чергу, для батьків, учнів і персоналу,

  2. підвищити ефективність заходів з інформування населення щодо нових освітніх послуг,

  3. полегшити процес введення нових освітніх послуг,

  4. підвищити рівень організаційної культури школи,

  5. сприяти поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в шкільному колективі.

У результаті вироблений сприятливий імідж освітньої установи може стати своєрідним мірилом ступеня розвитку всієї установи, оцінки перспективності його починань, зрілості та професіоналізму всього колективу, ступеня своєчасності методичного продукту і креативності методичної роботи в школі.


ДОДАТОК 2

Пам'ятка для роботи творчих груп з формування структурних компонентів іміджу освітньої установи

Шановні колеги!

Перед Вами стоїть серйозне завдання: розробити зміст і стратегію розвитку структурних компонентів іміджу нашої школи. Це допоможе нам оцінити конкурентні переваги школи, підняти значимість нашої роботи в очах дітей, батьків і партнерів. Сподіваємося, що ця робота буде корисною для кожного з Вас, оскільки допоможе Вам побачити позитивні результати своєї роботи і перспективи подальшого розвитку.

У ході роботи вам необхідно вирішити чотири завдання:

 • Визначити структурні елементи і фактори (засоби), що забезпечують формування даного компонента іміджу в нашій школі;

 • Виділити, що в даному компоненті є для школи ключовим, системоутворюючим;

 • Позначити, в чому буде полягати привабливість цього компонента для споживачів (батьків, дітей, громадськості);

 • Запропонувати стратегії створення розроблюваного структурного компонента іміджу.

Далі ми пропонуємо матеріал, який допоможе Вам більш цілеспрямовано працювати над поставленим завданням.

У середині 1980-х р. закордонні дослідники виділили структуру іміджу організації, яку умовно ділять на вісім груп (компонентів).

Імідж послуги (товару). Імідж освітньої послуги становлять уявлення людей щодо унікальних характеристик, якиі, на їхню думку, має товар, його здатність у досконалості виконувати основну функцію і відповідати показникам якості. Визначається споживчими властивостями послуги: соціальністю, функціональністю, надійністю, екологічністю.

Імідж споживачів освітніх послуг. Для товарів і послуг широкого вжитку імідж користувачів товару включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і характер споживачів.

Внутрішній імідж організації. Його основними детермінантами є культура школи та соціально-психологічний клімат.

Імідж засновника або основних керівників школи. Формується за рахунок не тільки зовнішнього вигляду, а й поведінки, мови і розумових здібностей керівників.

Імідж персоналу. Формується, перш за все, на основі прямого контакту з працівниками школи. При цьому кожен працівник може розглядатися як «обличчя» організації, за яким судять про персонал в цілому.

Візуальний імідж організації. Візуальний імідж школи - це уявлення про школу, підгрунтям якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр і екстер'єр рекреацій, навчальних кабінетів, зовнішній вигляд педагогів, а також загальношкільну символіку (елементи фірмового шкільного стилю).

Соціальний імідж школи. Формує уявлення у широкої громадськості про соціальні цілі і ролі школи в соціальному, культурному і навіть економічному житті населеного пункту, району (в тому числі через розвиток деяких соціально-орієнтованих проектів).

Бізнес-імідж школи. Тут в якості основних детермінантів виступають ділова репутація, дотримання етичних норм діяльності школи в здійснюваній нею підприємницькій діяльності, діяльності по здійсненню якихось проектів із залученням коштів з різних джерел, а також ділова активність школи.

Схожі:

Мельник Оксана Миколаївна, директор Монастирищенської спеціалізованої...

Мельник Оксана Миколаївна, директор Монастирищенської спеціалізованої...

Мельник Оксана Миколаївна, директор Монастирищенської спеціалізованої...

6 клас Кудин Валентина Миколаївна, учитель української мови та літератури...
Мета: ознайомити учнів з творчістю Б. Грінченка, викликати в них глибоке співчуття до знедолених дітей
Л. А. Задворська, заступник директора школи з виховної роботи Христинівської...

Педагог-організатор Жашківської спеціалізованої школи№1 з поглибленим...
Педагог-організатор Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради
«Невмируща поезія Лесі Українки»
Підготувала учитель української мови та літератури Монастирищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
П’ятківської загальноосвітньої школи І-І ІІ ступенів Чуднівської...
П’ятківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чуднівської районної ради Житомирської області з 17 листопада по 07 грудня 2015...
Куцупатра Алла Миколаївна Демонстраційний експеримент з фізики
Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кам’янської районної ради Черкаської області
Головне управління Дніпропетровської обласної адміністрації Дніпропетровський...
Братської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, педагог-тренер за програмою «Профілактика ризикової поведінки за проектом «Школа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка