«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД» Протокол від 16 липня 2012 року №17


Скачати 315.55 Kb.
Назва«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД» Протокол від 16 липня 2012 року №17
Сторінка1/3
Дата13.03.2013
Розмір315.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД»
Протокол від 16 липня 2012 року №17


проспект емісії акцій
Публічного акціонерного товариства

"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд

"ЕСКО-ФОНД"
(відкрите (публічне) розміщення)
(нова редакція)


1. Характеристика компанії з управління активами:

  1. Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" (надалі – Компанія).

  2. Скорочене найменування українською мовою: TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ".

  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35677371.

  4. Місцезнаходження: 03058, м.Київ, вул. Машинобудівна, 37.

  5. Номер телефону, факсу: (044) 230-47-58, (044) 230-47-59.

  6. Дата державної реєстрації компанії з управління активами: 17.01.2008р.

  7. Орган, що здійснив державну реєстрацію компанії з управління активами: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

  8. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): 14.03.2008 р. – 14.03.2013 р.

  9. Відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):

Заленська

Оксана Володимирівна

Директор

0%


2. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:

2.1. Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ЕСКО-ФОНД" (надалі - КІФ).

2.2. Скорочене найменування українською мовою: ПАТ "ЗНКІФ "ЕСКО-ФОНД".

2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35689811.

2.4. Місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 37.

2.5. Номер телефону: (044) 230-47-58, (044) 230-47-59.

2.6. Дата державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду: 09.01.2008р.

2.7. Орган, що здійснив державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

2.8. Дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ: 18.02.2008р., №963.

2.9. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132963.

2.10. Предмет та мета діяльності корпоративного інвестиційного фонду:

провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів учасників (акціонерів) КІФ та доходів, отриманих КІФ від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів законодавством України та нормативно–правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.11. Розмір зареєстрованого статутного капіталу КІФ згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду, грн.: 20 630 000 (двадцять мільйонів шістсот тридцять тисяч) гривень.

2.12. Дата початку розрахунків з учасниками корпоративного інвестиційного фонду: не повинна перевищувати трьох робочих днів після реалізації активів КІФ.

2.13. Дата припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду: 18.02.2013р.

2.14. Дані про Голову та членів Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду:

Посада

П.І.Б.

Голова Наглядової ради (Президент)

Русланов Володимир Юрійович

Член Наглядової ради

Русланова Наталія Іванівна

Член Наглядової ради

Салевич Валентин Ігорович


2.15. Інформація про пов'язаних осіб КІФ на дату прийняття рішення уповноваженим органом КІФ про затвердження проспекту емісії та випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
Інформація про засновників, акціонерів та голову наглядової ради КІФ


Групаз

/

п

Повне найменування юридичної особи – засновника, акціонера чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – засновника, акціонера

Код за ЄДРПОУ юридичної особи – засновника, акціонера або реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі КІФ, %

1

2

3

4

5

6

А
Акціонери – фізичні особи

1

Павліченко

Ростислав Васильович

2643405117

Паспорт КН № 491589 виданий 28 жовтня 1997 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 31/16, кв. 34

3,1508
2

Русланов Володимир Юрійович

3011610812

Паспорт КО № 713542 виданий 22 серпня 2007 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 01103, м. Київ, вул. Якіра, буд. 16, кв. 17

0,0048
3

Русланова Наталія Іванівна

2020710224

Паспорт КН № 677599 виданий 2 червня 1998 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 01103, м. Київ, вул. Якіра, буд. 16, кв. 17

0,0048

Б
Акціонери – юридичні особи

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АКВІТАНС"

35532229

03057, м.Київ, вул. Дегтярівська, 31

19,8740

В
Голова Наглядової Ради КІФ

1

Русланов

Володимир Юрійович

3011610812

Паспорт КО № 713542 виданий 22 серпня 2007 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 01103, м. Київ, вул. Якіра, буд. 16, кв. 17

0,0048


Усього:
23,0344

__

* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Інформація про пов’язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою,

що становить не менше 20% статутного капіталу КІФ


N

з

/

п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – акціонера, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи – учасника акціонера КІФ (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Символ юридичної особи щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

* Т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20%)

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу КІФ, - юридичні особи


N

з

/

п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ акціонера

КІФ

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність *

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному

капіталі, %

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

 • Т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20%)


Інформація про осіб, які володіють не менше 20% статутного капіталу юридичних осіб – акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу КІФ


N

з

/

п

Повне найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - акціонера КІФ

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – учасника акціонера КІФ

Повне найменування юридичної особи або

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – учасника акціонера КІФ

Місцезнаходження юридичної особи або

паспортні дані фізичної особи – учасника акціонера КІФ

Частка в статутному капіталі акціонера КІФ, %

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

____________

* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Інформація про юридичних осіб, у яких КІФ бере участь


N

з

/

п

Код за ЄДРПОУ КІФ

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

* Т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20%)
  1   2   3

Схожі:

АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс»,, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал"
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка