Тести з виробничого навчання по професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»


Скачати 67.64 Kb.
НазваТести з виробничого навчання по професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»
Дата24.12.2013
Розмір67.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тести з виробничого навчання

по професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»


1.Що таке документ?

1.Матеріальна форма одержання та поширення певної інформації.

2.Документ – матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді.

3.Форма одержання та виконання певної інформації.

4.Правовий акт, що його видає керівник права.

2.Що забезпечує комунікативна функція документів?

1.Зв’язок між підприємствами, організаціями.

2.Внутрішні зв’язки між структурними, підрозділами підприємства.

3.Зв’язки між структурними підрозділами підприємства та зовнішнім середовищем.

4.Є засобом закріплення й передавання культурних традицій.
3.На які групи поділяються документи за формою?

1.Прості, складні.

2.Індивідуальні, типові, трафаретні.

3.Рукописно-друковані, графічні, звукові.

4.Текстові, типові.
4.Які існують копії документів?

1.Виписка, дублікат.

2.Виписка, відбиток.

3.Виписка, відбиток, дублікат.

4.Оригінал, копія.

5.Що таке діловодство?

1.Діяльність, яка охоплює питання документування та роботи з документами.

2.Робота, яка пов’язана з рухом документів.

3.Діяльність, яка охоплює питання документування.

4.Внутрішні зв’язки які структурними підрозділами права.
6.Що таке документування?

1.Робота з готовими документами.

2.Процес створення документів.

3.Рух документів в підприємстві.

4.Пошук, збереження документів.
7.Що являє собою виписка (витяг) з документа?

1.Це копія, яка відтворює частину тексту документа, яка може бути використана як юридичний доказ.

2.Це відображення окремих фактів, зазначених у документі.

3.Це часткова копія оригіналу, завірена керівником підприємства.

4.Певна частина документу оформлена певним чином.
8.Як класифікуються документи за місцем складання?

1.Індивідуальні, типові, трафаретні.

2.Внутрішні і зовнішні (вхідні й вихідні).

3.Загальні, з адміністративних питань.

4.Первинні, вторинні.
9.Що таке бланк?

1.Це аркуш паперу відповідного формату з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію.

2.Це лист паперу відповідного формату з кутовим штампом.

3.Це документ суворої звітності.

4.Правовий документ, яким визначаються правила посадових правил.
10.Що таке індекс документів?

1.Це вихідний номер документа,який відправляється з підприємства.

2.Це номер справи,де залишається копія відправленого документа.

3.Це порядковий номер внутрішнього документа.

4.Місце складання чи видання.
11.Що таке реквізит документа?

1.Це обов’язковий елемент, властивий кожному окремо виду документа.

2.Це обов’язків елемент організаційно-розпорядчої документації.

3.Це обов’язків елемент бухгалтерської документації.

4.Це обов’язків елемент інформаційної документації.
12.Який максимальний склад реквізитів має формуляр-зразок?

1. 31 реквізит.

2. 21 реквізит.

3. 41 реквізит.

4. 11 реквізит.
13.Який за форматом папір використовується для організаційно-розпорядчої документації?

1.Формат паперу А4 і А5.

2.Формат паперу А3 і А4.

3.формат паперу А3 і А2.

4.Формат паперу А4 і А2.
14.Які службові документи, не залежно від виду, повинні мати заголовок до тексту?

1.Усі організаційно-розпорядчі документи.

2.Листи, накази.

3.Акти, протоколи.

4.Телеграма, факси.
15.Яку форму можуть мати прості печатки?

1.Круглу, квадратну, трикутну.

2.Круглу, квадратну.

3.Трикутну, круглу.

4.Різну.
16.Якими способами здійснюється затвердження документів?

1.Виданням розпорядчого документа, грифом затвердження.

2.Виданням розпорядчого документа.

3.Грифом затвердження.

4.Позначка про виконавця.
17.Де розміщується гриф затвердження на документі?

1.У правому верхньому куті документа.

2.У лівому верхньому куті документа.

3.У правому куті документа.

4.У лівому куті документа.
18.Що називається документацією по особовому складу?

1.Сукупність документів, у яких зафіксовано етапи трудової діяльності співробітників.

2.Сукупність документів підприємства.

3.Сукупність документів, які утримують відомості про робітника.

4.Сукупність документів, які стосуються одного питання.
19.Який документ називається розпискою?

1. Це документ, який підтверджує отримання будь-яких матеріальних цінностей.

2. Це документ з правом отримання грошових або товарно-матеріальних цінностей.

3. Це документ, який є зобов’язанням кредитора перед дебітором.

4. Це документ, який надає право на одержання чогось.
20.Які документи відносяться до документації по особовому складу?

 1. Трудові контракти, книжки, накази, особові картки, справи.

 2. Накази по особовому складу, особові справи.

 3. Трудові книжки, трудові контракти, особові картки.

 4. Накази, особові картки, договори.


21.Що оформляється наказами по особовому складу?

 1. Прийом, переміщення, переведення, звільнення, надання відпустки, оголошення заохочень і стягань.

 2. Надання відпустки, оголошення заохочень і стягнень.

 3. Прийом, звільнення, надання відпустки.

 4. Надання відпустки, стягнень, переведення.


22. Який документ є основним по обліку персоналу підприємства?

1. Особова картка форми П-2.

2. Особові справи.

3. Особисті документи.

4. Трудова книжка.
23. Який документ називається резюме?

1. Документ, який утримує короткі відомості біографічного характеру.

2. Документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності.

3. Документ, у якому всі відомості подаються в хронологічному порядку від дати народження до дати написання документа.

4. Аркуш із низкою запитань.
24. З яких частин складається характеристика?

1. Анкетних даних, даних про трудову діяльність, оцінки моральних та ділових якостей, висновку.

2. Даних про трудову діяльність та оцінки моральних та ділових якостей.

3. Вступу, основної частини, висновку.

4. Опису власного життя.
25. З яких частин складається текст наказу по особовому складу?

1. Розпорядчої частини з параграфами.

2. Констатуючої і розпорядчої частин.

3. Констатуючої частини з параграфами.

4. З параграфів.
26. За якою ознакою класифікують документи?

1. Місцем зберігання.

2.Місцем складання.

3.Місцем виконання.

4.Місцем діяльності.27. Юридичний акт, яким оформляється утворення фірми, установи, підприємства визначається їхня структура, правовий статус, взаємовідносинами з іншими підприємствами чи фізичними особами це?

1.Правила.

2. Акт.

3.Статус.

4.Контракти
28. Правовий документ, яким визначаються правила, що регулюють організаційні, науко-технічні, фінансові та інші аспекти діяльності установ, посадових осіб і громадян це?

1.Правила.

2. Положення.

3.Статус

4.Інструкція
29. Документи установленого зразка, в якому записано відомості про стан роботи, нагороди, заохочення, кожного працівника це?

1.Анкета.

2.Трудова книжка.

3.Характеристика.

4. Протокол
30. До канцелярських приладів належать:

1. Нумератор, реєстратор, штемпель, брошурувальні зажими, електрочайник

2. Папки, файли, штемпель, диктофон, брошурувальні зажими

3. Степлер, дирокол, папки, файли, штемпель, картотека

4. Степлер, телефакс, нумератор, папки, картотека, брошурувальні зажими
31. Що таке електронна пошта?

 1. Спеціалізований компонент системи, що призначений для управління зовнішніми пристроями комп'ютера: накопичувачами, відеосистемою та дисплеєм, принтерами

 2. Популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми)

 3. Сервіс, що надає користувачеві місце під його файли і цілодобовий доступ до них через web, як правило по протоколу http

 4. Концепція в обчислювальній техніці: сутність, що дозволяє отримати доступ до певного ресурсу обчислювальної системи


32. Оптимальна тривалість ділової телефонної бесіди:

 1. 7 хвилин

 2. Поки не вирішити проблему

 3. 3–5 хвилин

 4. 10 хвилин


33. Якщо телефон механічно раптово відключився, передзвонює:

1. Той, до кого телефонували

2. Той, хто телефонував

3. Ніхто

34. Найчастіше довідки оформляються на бланках формату:

 1. А5

 2. А4

 3. А2

 4. А3


35. Стислий життєпис особи, складений нею, - це:

 1. Резюме

 2. Характеристика

 3. Автобіографія

 4. Пояснювальна записка


36. Затвердження документа відбувається:

 1. До підписання

 2. Напередодні підписання

 3. Після підписання

 4. Під час підписання

Схожі:

«Інноваційні технології у професії кухар, кондитер». На семінарі...
Тавлено матеріали по організації роботи виробничого навчання і практики кухарів, кондитерів; продемонстроване новітнє обладнання,...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство
План уроку виробничого навчання з професії «Оператор комп’терного...
Навчити учнів використовувати інструменти та команди головного меню для створення, форматування та розміщення графічних примітивів...
План уроку виробничого навчання з професії «Оператор комп’терного...
Навчити учнів виконувати макетування та верстку газети на основі створених раніше шаблонів окремих сторінок у програмі Page Maker...
Тубань Н. М, Величко О. В. ІМІДЖ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА...
У статті розглянуто вплив іміджу керівника, організації, бізнесу на організаційний клімат. Визначено роль стилю керівництва та його...
Назва підприємства, організації, установи

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування підприємства (установи, організації)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка