УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Скачати 73.24 Kb.
НазваУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дата21.03.2013
Розмір73.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > ДокументиДержгірпромнагляд
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО

НАГЛЯДУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НАКАЗ
30.06.2011 м. Ужгород № 268-04

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Питання забезпечення доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»
НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області:

1.1 є розпорядником інформації, якою володіє Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Управлінням своїх повноважень та яка перебуває у володінні Управління;

1.2 не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
2. Призначити відповідальними за розгляд, опрацювання, своєчасне надання відповідей на запити на інформацію, оприлюднення інформацій з дотриманням термінів, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації»:

- Дороша Б.В. - заступника начальника управління;

- Симулик В.В. - начальника відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю;

- Казакову Д.М. – начальника відділу розслідування, обліку травматизму та скарг;

- Ходанич Н.П. – начальника відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності;

- Гававку В.В. – начальника відділу нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки;

- Яцківа В.В. – заступника начальника відділу організації державного нагляду та управління охороною праці;

- Керестіня З.П. – в.о.начальника відділу гірничого нагляду.
3. Заступнику начальника управління, керівникам структурних підрозділів управління:

3.1. неухильно дотримуватись всіх норм зазначених законів;

3.2 довести до виконавців інформаційних запитів громадян порядок та терміни своєчасного реагування;

3.3 у визначені законом терміни забезпечити підготовку матеріалів; відповідно до повноважень здійснювати розгляд інформаційних запитів до Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області; оперативно вживати дієвих заходів щодо усунення перешкод у реалізації законних прав та інтересів громадян;

3.4 матеріали з усіма документами після фактичного виконання запитів повертати в приймальню Управління;

3.5 здійснювати оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Управління, підготовку та надання відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Управління та їх оновлення, в тому числі звітів щодо задоволення запитів на інформацію;

3.6 створити систему обліку документів, що містять публічну інформацію, в межах повноважень структурних підрозділів.
4. Відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю (Симулик В.В., Туряниця В.І.), відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності (Ходанич Н.П., Олеан С.С.), відділу організації державного нагляду та управління охороною праці (Яцків В.В.):

4.1 запровадити на офіційному веб-сайті Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області рубрику «Доступ до публічної інформації», де розмістити контакти відповідальної особи для забезпечення доступу запитувачів до інформації та форми запитів на інформацію, порядок складення та подання запитів на інформацію тощо;

4.2 забезпечити реагування на інформаційні запити ЗМІ;

4.3 забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність Управління на офіційному веб-сайті.
5. Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю Подолі О.І. реєструвати та вести облік запитів на публічну інформацію.
6. Затвердити такі, що додаються:

форму запиту на інформацію;

порядок складення та подання запитів на інформацію.
7. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника начальника управління Дороша Б.В.

Начальник управління М.В.СаваринДодаток 1

до наказу Управління

від 30.06.2011 № 268-04
ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
Управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Закарпатській області
Запитувач __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб

____________________________________________________________________

(найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

____________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _____________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

_____________________________________________________

на електронну

адресу _____________________________________________________
телефаксом _____________________________________________________
за телефоном _____________________________________________________


_______________

Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області, розміщена на веб-сайті zakartu@zakartu.uzh.ukrtel.net
2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу Управління 88018 Закарпат.обл., м.Ужгород, вул.Минайська, 16

на електронну адресу Управління zakartu@zakartu.uzh.ukrtel.net

телефаксом (03122) 2-08-03

за телефоном (03122) 2-08-03
3. Запит може бути поданий особисто в приймальню Управління в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмолено у таких випадках:

1) Управління не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Додаток 2

до наказу Управління

від 30.06.2011 № 268-04
Порядок складення та подання запитів на інформацію


  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Управлінню Держгірпромнагляду по Закарпатській області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  1. Запит на інформацію подається у довільній формі.
  1. Запит на інформацію повинен містити:

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


  1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області або яка розміщується на офіційному веб-сайті Управління.
  1. Запит може бути поданий особисто в приймальню Управління в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
  1. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник Управління із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про територіальне управління Державної служби гірничого...
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (скорочена назва територіальне управління Держгірпромнагляду у...
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Закарпатській області на перший квартал...
П Л А Н
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
РЕГЛАМЕНТ
Регламент роботи територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Закарпатській області...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
«Кращий слоган з охорони праці» для студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів з підбиттям підсумків на конференції...
13. Промислова безпека та охорона праці
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Припису від 24. 01. 2013 №10-10/13 Територіального управління...
ГРАФІК проведення всебічних перевірок стану промислової безпеки та...
Всебічна перевірка стану промислової безпеки, охорони праці, охорони надр Кам’яницького кар’єроуправління ДП «Управління промислових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка