Лот №1 – 11 найменувань, лот №2 – 1 найменування відповідно до технічних вимог (додаток 2) та специфікації (додаток 4)


Скачати 147.24 Kb.
НазваЛот №1 – 11 найменувань, лот №2 – 1 найменування відповідно до технічних вимог (додаток 2) та специфікації (додаток 4)
Дата26.08.2013
Розмір147.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальне підприємство Севастопольскої міської ради «Севелектроавтотранс» ім. О.С. Круподьорова.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03328899.

1.3. Місце знаходження: м. Севастополь, вул. Л. Толстого, 51, 99003

1.4. Реєстраційний рахунок замовника:

Реєстраційний рахунок № 35440004000597 у ГУДКСУ у м.Севастополі МФО 824509;

Поточний рахунок № 26007619945588 в СВ ПАТ «Промінвестбанк» в АРК МФО 300012.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телфонного зв’язку, E-mail за наявності): Єсіна Галина Олексіївна, начальник ВМТЗ, м. Севастополь, вул. Л. Толстого, 51, 99003, тел. (0692) 55-28-33, факс (0692) 55-15-87, E-mail: sevtrolleybus@mail.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ): Комунальне підприємство Севастопольскої міської ради «Севелектроавтотранс» ім. О.С. Круподьорова, код ЄДРПОУ 03328899.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.sevtrolleybus.net

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Устаткування електричне, інше, та його частини, код по ДК 016-2010 27.90.1; два лота

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: лот № 1 – 11 найменувань, лот № 2 – 1 найменування відповідно до технічних вимог (додаток 2) та специфікації (додаток 4).

5.3. Строк поставки товарів, або надання послуг: протягом 2013 року

6. Основні умови договору: згідно ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-IV.

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дня розкриття цінової пропозиції.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: м. Севастополь, вул. Л. Толстого, 51, кабінет начальника ВМТЗ, 99003. Особисто або поштою.

8.2. Строк: о 09-00 год. 10 липня 2013р.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Севастополь, вул. Л. Толстого, 51, кабінет начальника ВМТЗ, 99003

9.2. Дата: 10 липня 2013р.

9.3. Час: о 10-00 год.

10. Додаткова інформація: При підготовці цінових пропозицій учасникам торгів необхідно врахувати всі вимоги та умови Інструкції з підготовки цінових пропозицій.
Голова комітету з конкурсних торгів ______________________Єсіна Г.О.

Підпис, М.П.

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку № 3), істотні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку № 5), документи згідно переліку (Додаток № 1), в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до предмету закупівлі, зазначеному у запиті цінових пропозицій.

 - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 10-00 години 10 липня 2013 року" 

- в місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності).

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (за наявності). Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджують повноваження посадової особи учасника на підписання документів цінової пропозиції. Цінова пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію як до окремої частини предмету закупівлі ЛОТ та і до всього обсягу предмету закупівлі, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

6. Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених в Додатку 1 інструкції з підготовки цінової пропозиції, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам запиту. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією інструкцією з підготовки цінових пропозицій, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.

8. Методика розрахунку ціни пропозиції:

8.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, а також усіх інших витрат.

8.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в специфікації (Додаток № 4) Інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ.

9. Методика оцінки цінової пропозиції:

9.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

9.2. У випадку однакового значення ціни, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

10. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель ” (надалі – Закон).

ДОДАТОК 1
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника
Учасники мають подати документи, що підтверджують їх вимогам замовника у наступному складі:
1. Документи що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції.

1.1. наказ про призначення керівника, та його повноваження.
2. Документи про підприємство учасника:

2.1. довідка про фактичне місцезнаходження учасника процедури закупівлі, контактні телефони, факси, електронну адресу, банківські реквізити, прізвище, ім’я по батькові керівника.

2.2. копія Статуту організації, підприємства;

2.3. копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

2.4. копію Довідки Форма № 4 ОПП (облік платників податків України);

2.5. копію Свідоцтва про сплату єдиного податку, або податку на додатну вартість;

2.6. копію Довідки про внесення в єдиний державний реєстр ЄДРПОУ;

2.7. оригінал довідки з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів, зборів передбачених законодавством;

2.8. документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази (копії договорів аренди, куплі-продажу);

2.9. документальне підтвердження наявності робітників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (копія штатного розкладу);

2.10. документальне підтвердження виконання аналогічних договорів (копії договорів);
3. Фінансові документи:

3.1. копія Балансу за 2012 рік;

3.2. копія Звіту про фінансові результати підприємства, товариства, за 2012 рік;

3.3. довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

3.4. цінова пропозиція заповнений Додаток 3;
4. Інші документи:

4.1. копія сертифікату якості заводу-виготовника.
Примітки.
1. Представнику учасника має бути надана відповідна довіреність на право виступати від імені учасника та підписувати протокол розкриття цінових пропозицій.

2. Копії документів повинні бути завірені печаткою та підписом керівника підприємства.

3. Всі довідки, що подаються в складі цінової пропозиції повинні містити дату та вихідний номер документу.

ДОДАТОК 2

Технічні вимоги до предмету закупівлі

устаткування електричне, інше, та його частини
п/п

Найменування

Марка

Тип електродвигуна

ГОСТ (ТУ)
ЛОТ-1


1

Щітки електродвигунів


1.1

Електрощітка 20х32х50

ЭГ 841

ДК-213

ТУ У 14111810.001-95

1.2

Електрощітка 16х32х50

ЭГ 841

ДК-210

ТУ У 14111810.001-95

1.3

Електрощітка 10х16х25

ЭГ 841

ДК-661

ТУ У 14111810.001-95

1.4

Електрощітка 8х22х25

ЭГ 841

Г-732

ТУ У 14111810.001-95

1.5

Електрощітка 10х25х40

ЭГ 841

ДК-408,410

ТУ У 14111810.001-95

1.6

Електрощітка 2 (12,5х40х50/64)

ЭГ 841

ЭД138У2 (ЮМЗ)

ТУ У 14111810.001-95

1.7

Електрощітка 6х6,5х18

ЭГ 841

Г-263

ТУ У 14111810.001-95

1.8

Електрощітка 6,4х16х21

ЭГ 841

Г-108

ТУ У 14111810.001-95

1.9

Електрощітка 10х12,5х25

ЭГ 841

ПЛ-072Д

ТУ У 14111810.001-95

1.10

Електрощітка 6,3х6,3х15

ЭГ 841

МЭ 196.3730 24/40

ТУ У 14111810.001-95

1.11

Електрощітка 7х7,5х12

ЭГ 841

МЭ 237

ТУ У 14111810.001-95
ЛОТ-2


2

Вставки контактні для струмоприймачів міського безрейкового електротранспорту (вугільно-графітні 17х28х87)* для ГТ-14АТУ У 31.6-22117843-004:2007


* При виготовленні вугільних вставок використовувати наступні матеріали: електрографітовий кокс (84,74%), новолачних смола (13,62%), технічний уротропін (1,64%).
Обов’язкові вимоги до предмету закупівлі: відстрочка платежу не меньше 10 банківських днів.

ДОДАТОК 3

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Вивчивши запит цінової пропозиції та технічні вимоги, направляємо цінову пропозицію для участі в торгах, за право постачання устаткування електричного, іншого, та його частин для Комунального підприємства Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» імені О.С. Круподьорова
Повна назва учасника торгів

  1. Юридична адреса

  2. Телефон, факс, e-mail

  3. Цінова пропозиція: відповідно до умов запиту цінової пропозиції та одиниць вимірювання

  4. Умови та строки:

    1. Поставки

    2. Оплати (враховуючи обов’язкові вимоги)

    3. Гарантії якості

Ми зобов’язуємося виконати всі вимоги, зазначені в цій ціновій пропозиції та дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів, починаючи з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ми погоджуємось з умовами, що замовник може відхилити нашу цінову пропозицію, або всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту ціновіх пропозицій.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту цінової пропозиції і виконати всі умови передбачені договором.

З дня акцепту до моменту підписання договору, нашу цінову пропозицію просимо вважати такою, що має силу договору.
Керівник

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я та по батькові)
Головний бухгалтер (бухгалтер)

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, та по батькові)

ДОДАТОК 4
Специфікація на закупівлю

устаткування електричне, інше, та його частини


п/п

Найменування марка

Од. Вим.

Потреба

Ціна од.

Всього
ЛОТ-1

1

Щітки електродвигунів

1.1

Електрощітка 20х32х50

шт

18001.2

Електрощітка 16х32х50

шт

9001.3

Електрощітка 10х16х25

шт

13001.4

Електрощітка 8х22х25

шт

3001.5

Електрощітка 10х25х40

шт

6001.6

Електрощітка 2 (12,5х40х50/64)

шт

3001.7

Електрощітка 6х6,5х18

шт

3001.8

Електрощітка 6,4х16х21

шт

3001.9

Електрощітка 10х12,5х25

шт

3001.10

Електрощітка 6,3х6,3х15

шт

1501.11

Електрощітка 7х7,5х12

шт

150


ЛОТ-2

2

Вставки контактні для струмоприймачів міського безрейкового електротранспорту (вугільно-графітні 17х28х87)* для ГТ-14А

шт

48 000

ДОДАТОК 5
Істотні умови договору про закупівлю
Згідно зі статтею 4 Цивільного Кодексу України права і обов’язки виникають з угод передбачених законом.

Статтею 180 Господарського кодексу України визначено Істотні умови господарського договору. Згідно з вимогами частини другої цієї статті господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов. Істотними є умови договору, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди.

Частиною першою статті 638 Цивільного Кодексу України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні, або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

В договорі має бути :

1. Предмет договору.

2. Сума договору. Згідно зі статтею 321 Господарського Кодексу України Сторони визначають вартість договору і порядок її визначення.

3. Розрахунки.

4. Умови та строки поставки.

5. Умови розрахунку.

6. Права та обов’язки.

7. Відповідальність сторін.

8. Строк дії Договору поставки.

9. Обставини непоборної сили.

10. Порядок вирішення спорів.

11. Порядок внесення змін до Договору поставки.

12. Додатки до Договору.
Голова комітету з конкурсних торгів ______________________ Єсіна Г.О.

Підпис, М.П.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г....
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Лот №1 – «Фарби та подібні засоби для покриття суден та перевантажувальної техніки»
Конкурсу учнівської та студентської
Для нагородження та участі в ІV (загальнонаціональному) етапі Конкурсу викликати переможців ІІІ етапу та їхніх учителів (додаток...
План роботи над проектом: Моє професійне самовизначення (Додаток...
Прогноз подальшої професійної кар’єри (Додаток «Топ-5 найстрашніших гріхів на роботі»)
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ Environmental Group PECHENIGY
Перша ділянка знаходиться на відстані приблизно 200м від вул. Сумської (див додаток 2, №1), друга — за парканом, що огорожує ділянку...
ТОВ «База відпочинку«Лісові озера»( ВІДПОВІДАЧ ) Код ЄДРПОУ 37532189
За вказаний період в діяльність Розплідника входило тільки не комерційне годування диких тварин і птахів, їх ветеринарне забезпечення...
ДОДАТОК
Забезпечити виконання вимог розпорядчих документів облдержадміністрації щодо запобігання виникненню пожеж у лісових масивах, на територіях...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2011 року по доходах у сумі 58287,9 тис грн. (додаток...
ДОДАТОК до плану роботи на 2-й квартал Жовтневого районного відділу...
Здійснення постійного контролю за дотриманням вимог Закону Українии “Про звернення громадян”, Закону України “Про доступ до публічної...
Додаток №1 Інформація про діяльність дозвільного центру за четвертий квартал 2010 року
Працює в повному обсязі у відповідності до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”(прийом заяв,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка