УКРАЇНА БИТКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Надвірнянського району Івано-Франківської області РОЗПОРЯДЖЕНН Я селищного голови


Скачати 73.72 Kb.
НазваУКРАЇНА БИТКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Надвірнянського району Івано-Франківської області РОЗПОРЯДЖЕНН Я селищного голови
Дата10.08.2013
Розмір73.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
УКРАЇНА

БИТКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Надвірнянського району Івано-Франківської областіР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

селищного голови
від 02.09.2011р.

смт. Битків

Про внесення змін до розпорядження

селищного голови від 08.07.2011 року

“Про доступ до публічної інформації”Відповідно до Законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанов КМ України від 25.05.2011р. №583 “Питання виконання Закону України “ Про доступ до публічної інформації”, Секретаріаті КМ України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” та від 27.11.1998р. №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”, розпорядження ОДА від 26.07.2011р. №523 “Про примірний перелік службової інформації”, розпорядження РДА від 22.08.2011р. №223 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 23.06.2011р. №160 “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання, використання вищевказаних документів:

  1. Затвердити Примірний перелік відомостей, що становлять службову інформацію, що є власністю держави, якій надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування” (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність п. 1.2 розпорядження селищного голови від 08.07.2011р. “Про доступ до публічної інформації”.

3. Призначити відповідальною за роботу із запитами на інформацію спеціаліста селищної ради Г. Павлюк.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова Іван Годзюр

затверджено

розпорядженням селищного

голови від 02.09.2011р.Примірний перелік

відомостей, що становить службову інформацію


  1. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за запитами.

Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:

-інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею,

-конфіденційну інформацію,

-інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об’єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров’ю будь-якої особи,

-інформацію, що стосується особистого життя громадян,

-документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю,

-інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами, Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення,

-інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

-створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей,

-виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період,

-виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період,

-виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період,


-виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період,

-мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період,

-підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період,

-показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами в особливий період,

-надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період,

-номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них,

-створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період,

-забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період,

-виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини на особливий період,

-створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період,

-виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий перод,

-капітального будівництва в особливий перод,

-потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за селищною радою, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організаці які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


6. Відомості про організацію і порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки.

7. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку підприємства, установи, організації, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану селищної ради, підприємства, установи, організації.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується селищної ради, окремого підприємства.

11. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки, не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачаються для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи територіальної оборони в умовах особливого періоду.

14. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально- технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу держаної алоди, іншого державного органу, селищної ради, які не підлягають під дію ст.1.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

15. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

16. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

17. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

18. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м точніше в умовній та місцевій системі координат.

19. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

20. Зведені відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці.

21. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

22. Відомості щодо обладнання приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

23. Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації.

24. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорон інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

25. відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, які не підпадають під дію ст. 2.1.19 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

26. Питання діяльності нетрадиційних релігійних структур, релігійні конфліктні ситуації, міжрелігійні протистояння.

27. Особливості суспільно-політичної ситуації в регіоні та на важливих підприємствах, установах та організаціях в області.

28. Захист економічних інтересів /надзвичайні події на підприємствах тепоркомуненергетики, залізниці та авіатранспорті, пожежо-вибухонебезпечних об’єктах/.

29. Окремі документи стосовно усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування.

30. Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

Схожі:

УКРАЇНА Бистрицька сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської...
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26 та статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада
УКРАЇНА КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Указу Президента України від 12. 01. 2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», інших нормативно-правових актів...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Директорам загальноосвітніх навчальних закладів Богородчанського району забезпечити
Центр первинної медико-санітарної допомоги (далі Центр) є комунальним...
Центр) є комунальним закладом охорони здоров'я Коломийської районної ради Івано-Франківської області (далі Засновник), що надає первинну...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Призначити громадських інспекторів з охорони дитинства в навчально-виховних закладах району на 2012/2013 н р до 05 вересня
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених наказом головного управління...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗУЮ: Затвердити план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в навчальних закладах району на 2013 рік згідно з додатком, що...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Правил проведення І- ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Правил проведення І- ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Правил проведення І- ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка