АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради «Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук»


Скачати 76.94 Kb.
НазваАНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради «Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук»
Дата05.07.2013
Розмір76.94 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Інформатика > Конкурс
АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради «Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Ретельно проаналізувавши ситуацію в економічній сфері, можна засвідчити, що місто розвивалося під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, з яких сформувалися проблеми та шляхи розв’язання подальшого розвитку міста, однією з яких являється дефіцит власних фінансових ресурсів для реалізації важливих соціально-економічних питань міста, в тому числі пріоритетних інвестиційних проектів.

Друга хвиля фінансово-економічної кризи, що особливо істотно уразила галузь автомобілебудування, а також введення Російською Федерацією збору утилізації на автомобілі, що імпортувалися, негативно вплинули на результати роботи ряду підприємств і нашого міста. Так, за січень-травень 2013 року обсяг виробництва продукції на ПАТ «АвтоКрАЗ» зменшено на 3,4%, ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» - на 12,2%, ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» - на 23,5%. Підприємства працюють неритмічно.

Проблема, яку планується розв’язати прийняттям даного рішення, полягає у виникненні необхідності проведення конкурсу з відбору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури міста, на засадах колегіальності та неупередженості в прийнятті рішень.

Вирішення цієї проблеми дасть можливість обрати керуючу компанію, яка якісно та у найкоротший термін здійснить розбудову індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» та забезпечить його постійне функціонування, шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній. Так, проект рішення направлений на врегулювання відносин в процесі проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук між ініціатором конкурсу, керуючою компанією та учасниками індустріального парку.
2. Цілі державного регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить затвердити склад конкурсної комісії, Положення про конкурсну комісію та Положення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук з метою збільшення обсягів та якості залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій, необхідних для забезпечення динамічного економічного розвитку м. Кременчук; підвищення продуктивності економіки міста; створення нових якісних робочих місць із потенціалом підвищення кваліфікації громадян Кременчука; збільшення можливостей для місцевого малого та середнього підприємництва за рахунок появи нових виробничих потреб і зв’язків; створення інженерно-транспортної інфраструктури для бізнесу; підвищення за рахунок появи нових бізнесів рівня життя й рівня соціального захисту громадян, що проживають на території міста.
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – у разі прийняття даного рішення, це надасть змогу місцевій владі вирішити ряд завдань місцевого значення, а саме: створити нові виробничі потужності на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності; оживити інвестиційну активність; зменшити безробіття, шляхом створення нові робочі місця; сприяти розвитку малого і середнього, переважно інноваційного бізнесу; збільшити експортний потенціал; забезпечити ринок новою вітчизняною конкурентоспроможною продукцією; покращити добробут та рівень життя населення міста.

Друга альтернатива – у разі неприйняття рішення, це призведе до виникнення економічної та соціальної нестабільності, відтоку інвестицій та, як наслідок, подальшої міграції кваліфікованої робочої сили або втрати її кваліфікації та відсутності іншого механізму вирівнювання ситуації, яка склалася в економіці місті. Дана альтернатива є неприйнятною.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблем.

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи:

 • підготовка до розгляду рішення міської ради «Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук» у порядку визначеному регламентом та з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

 • внесення змін і зауважень до нового Положення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук;

 • проект регуляторного акту виноситься на розгляд Кременчуцькій міській раді для прийняття відповідного рішення згідно з чинним законодавством України.


5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Затвердження регуляторного акту забезпечить належне виконання заходів, направлених на реалізацію місцевої політики в частині:

 • регулювання інвестиційної діяльності;

 • збільшення залучення інвестицій;

 • розвиток співпраці з вітчизняними та іноземними компаніями-інвесторами;

 • створення нових робочих місць;

 • розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста;

 • значне наповнення бюджету міста.


6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат. Сфери та види впливу регулювання.


Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

- покращення добробуту громадян міста,

- забезпечення зайнятості населення,

- кращі умови для ведення бізнесу,

- своєчасне отримання заробітної плати;

- підвищення рівня кваліфікації громадян;

- можливість кар’єрного росту в міжнародних компаніях


Інтереси суб’єктів господарювання (керуюча компанія, учасники індустріального парку)

- доступна кваліфікована робоча сила;

- пільгові умови господарської діяльності в межах індустріального парку;

- значне залучення інвестицій,

- поліпшення ділового середовища,

- прозорі та рівні права всіх суб’єктів господарювання;

- розвиток інноваційної діяльності;

- отримання безповоротної державної фінансової допомоги або безвідсоткових кредитів (позик);

- спрощення процедури митного збору


Інтереси органів місцевого самоврядування

- розвиток регіону,

- покращення інвестиційної привабливості,

- створення та розбудова галузей машинобудування;

- позитивний вплив на імідж міської влади;

- збільшення фінансових надходжень до бюджету міста;

- зменшення безробіття;

- створення інженерно-транспортної інфраструктури;

- підвищення продуктивності економіки міста;

- залучення інвестицій


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

- розширення можливостей працевлаштування;

- поліпшення надання якісних послуг;

- підвищення кваліфікації;

- отримання іншої професії;

- покращення добробуту;

- можливість стажування за кордоном

- затрати часу;

- необхідність підвищення або зміни кваліфікації;

- ознайомлення з проектом рішення


Інтереси суб’єктів господарювання (керуюча компанія, учасники індустріального парку)

- створення системи нормативно-правового забезпечення тривалих гарантій прав суб’єктів господарювання;

- отримання прибутку та відповідних місцевих пріоритетів;

- розширення можливостей;

- пільгові умови здійснення господарської діяльності;

- отримання прибутків та розвиток виробничої діяльності

- витрати власних коштів;

- витрати часу на будівництво та укомплектацію кваліфікованими працівниками територію індустріального парку;

- витрати часу та зусиль на створення сприятливих умов для ведення бізнесу


Інтереси органів місцевого самоврядування

- створення системи умов та вимог до керуючої компанії та учасників індустріального парку;

- розвиток місцевої інженерно-транспортної інфраструктури;

- підвищення ефективності владних рішень;

- розвиток конкуренції, запобігання проявам корупції;

- збільшення фінансових надходжень до бюджету міста;

- збільшення залучення інвестицій

- витрати часу для проведення конкурсу та визначення переможця;

- витрати на забезпечення контролю за веденням господарської діяльності на території індустріального парку;

- витрати на внесення змін до чинного законодавства.7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акту – постійно.

Нову редакцію рішення «Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук» може бути переглянуто відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в залежності від змін законодавства про індустріальні парки.
8. Показники результативності регуляторного акту.

До таких показників можна віднести:

 • кількість створених робочих місць;

 • кількість учасників індустріального парку;

 • обсяг надходжень до місцевого бюджету;

 • обсяг залучених інвестицій;

 • ступінь інформованості суб’єктів господарювання.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності покладається на управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».

Базове відстеження результативності акту проводиться до набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності акту проводитиметься через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в разі, якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до закінченого періоду.
Розробники:

Заступник директора

КП «Кременчук Інвест» Р.В. КАЦЬ
Начальник управління економіки М.В. ЗДОЙМА
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови________________А.М. ПОГРІБНИЙ
«_______» _________________ 2013 р.

Схожі:

З В І Т про базове відстеження рішення Кременчуцької міської ради
«Про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук»
Додаток 3 до рішення міської ради від 30 липня 2013 року ПОЛОЖЕННЯ...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про індустріальні парки», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження нової редакції Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна у м. Кременчук”
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Кременчука
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка