ФРАЗЕОЛОГІЧНІСТЬ СЕМАНТИКИ ПОХІДНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ


Скачати 21.68 Kb.
НазваФРАЗЕОЛОГІЧНІСТЬ СЕМАНТИКИ ПОХІДНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Дата18.05.2013
Розмір21.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ФРАЗЕОЛОГІЧНІСТЬ СЕМАНТИКИ ПОХІДНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Бондар Тетяна Миколаївна
Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Київ, Україна

th.tatiana@gmail.com
Семантика слова як носія різного типу значень залежить від його складових елементів. Є слова, де загальне лексичне значення твориться по адитивному принципу, тобто дорівнює сумі значень компонентів (виразно мотивоване лексичне значення): стол-ик-ø – ‘маленький стіл’, чит-а-ч-ø – ‘особа, яка читає’. Однак таких ідеальних випадків в українській мові не багато, а найчастіше семантика слова не є механічною сумою його складових компонентів.

Тлумачний Словник української мови у 20-ти томах фіксує, що у 15% мотивованих іменників лексичне значення не є сумою значень твірної основи та словотвірного форманта. У цих словах з’являється додаткова семантика, що нашаровується на слово і зумовлюється екстралінгвістичними факторами. За ступенем умотивованості лексичного значення такі лексеми можна поділити на два типи семантичних відношень мотивації: 1) слова з приховано мотивованим лексичним значенням (утворилися від переносних або непрямих значень твірних основ): на-садж-ува-ч-ø – ‘особа, яка впроваджує, поширює якісь порядки, методи, ідеї’ – утворилося не від прямого значення слова насаджувати (‘проводити посадку, садити певну кількість чого-небудь’), а від переносного – ‘насильно впроваджувати, поширювати, розвивати що-небудь (ідеї, погляди і т. ін.)’; 2) слова з ідіоматизованим лексичним значенням: по-с′ід-а-ч-ø – це не ‘особа, яка сидить’, а ‘людина з правом приватного або суспільного володіння чимось’; лих-ач-ø – ‘нестримно, нерозсудливо смілива людина’. О. Земська назвала таку мотивацію асоціативною переносною мотивацією. Наявність асоціативної мотивації у дериватах підтверджує слова О. Соколова, що “загальне значення слова не є механічним поєднанням значень, які містяться у морфемах: семантика слова майже завжди ідіоматична”. Тобто між сумою компонентів значень морфем у словах типу побігач, полизач та лексичним значенням цих слів зв’язок базується на асоціації, яку Д. Шмельов назвав “третім виміром у лексиці”. Ознаки, що об’єднують відповідні значення, не є ні диференційними семантичними ознаками цих слів, ні конструктивними елементами значення взагалі. Ці “надбудови” – не власні елементи значення слова, а стійкі асоціації, пов’язані з уявленнями про предмет, явище.

Додаткові значення закріплюються у свідомості мовців саме у процесі вживання слова, а не його творення. Для коректної лексикографічної параметризації та передбачення розвитку семантики слова потрібно відстежувати регулярність та сферу його вживання.

Метою доповіді є структурно-семантичний аналіз мотивованих слів з фразеологічною семантикою, прогнозування можливого розвитку семантики слова з урахуванням статистики та сфери його вживання.

Схожі:

КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ
НА ОСНОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕМОТИВНОГО КОНЦЕПТУ INTIMACY У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Надії Петрівни "Семантико-стилістична характеристика вигуків в українській мові"
Тема роботи учениці 11 класу Барнасевич Надії актуальна, вибрана правильно, так як вивчення стилістичних функцій одиниць мови у школі...
Учениця 11-Б класу, староста 4 групи
Ман – секція медицини (II, III місце по місту Києву 11, 10 клас). Друкувалась в «Українському науково-медичному молодіжному журналі»...
ПРАВИЛА оформления статей в Вестнике Национального технического университета
Оригінал статті готується в редакторі Microsoft Word (2000-2003) на українській / російській мові. Формат листа – Поля: низ – 25...
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ВІСНИКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХПІ"
Оригінал статті готується в редакторі Microsoft Word (2000-2003) на українській / російській мові. Формат листа – Поля: низ – 25...
Тема уроку. Будова та функції шкіри й похідних шкіри. Лабораторна...
Кроскопічною і мікроскопічною будовою шкіри, основними функціями шкіри й основних її похідних, розвивати допитливість в учнів, розв’язувати...
Шановний Олександре!!!
Григорій Гаврилович (1953р народження). Він написав більше 200 пісень на українській мові,на самі різні теми. Постійно показують...
Шиманович Г. М., канд філол наук, доцент кафедри англійської філології
Крім того, в мові відбуваються зміни, і “граматико-категориальна динаміка номінативних одиниць у мові є основою для подальших еволюційних...
Прокуратура м. Луганська
Законом України «Про мови в Українській РСР» статтею 11 встановлено: «В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації,...
Ш. А. Амонашвили “Зло торжествует только тогда, когда хорошие люди ничего не делают”
При навчанні іноземній мові має місце доцільна зміна фізичної і психічної діяльності учнів на основі їх власного досвіду у рідній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка