Виконавчий комітет Синельниківської міської ради


Скачати 144.64 Kb.
НазваВиконавчий комітет Синельниківської міської ради
Дата14.05.2013
Розмір144.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Україна

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

РІШЕННЯ
______ листопада 2012 року №_____
Про погодження змін та доповнень

до міської програми

інформатизації на 2011 – 2014 роки
Керуючись статтею 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року №653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» (зі змінами та доповненнями), враховуючи Регіональну програму інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2011 – 2014 роки затверджену рішенням обласної ради від 03.12.2010 №35-3/VІ, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити зміни та доповнення до міської програми інформатизації на 2011 – 2014 роки», затвердженої рішенням міської ради від 02.06.11 № 132-9/VІ зі змінами, а саме:

- подовжити термін реалізації Програми по 2015 рік та змінити назву: «Міська програма інформатизації на 2011 – 2015 роки»;

- строки виконання програми визначити як: початок виконання – 2011 рік, закінчення виконання – 2015 рік;

- етапи виконання: 2011 – 2015 роки в один етап.

2. Змінити назву Додатку 1 на «Про міську програму інформатизації на 2011 – 2015 роки».

3. Пункт 1 Додатку 2 до Програми викласти в редакції: «Назва: міська програма інформатизації на 2011 – 2015 роки».

4. Пункт 5 Додатку 2 до Програми викласти в редакції: «Відповідальний виконавець програми – Виконавчий комітет міської ради, управління та відділи міської ради»

4. Пункт 7 Додатку 2 до Програми викласти в редакції: Початок: травень 2011 року, закінчення: грудень 2015 року.

5. Таблицю пункту 9 Додатку 2 до Програми викласти в редакції:

Обсяг фінансування, усього

За роками виконання (тис. грн)

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет-

Обласний бюджет-

Міський бюджет

545,6

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3

Інші джерела-

Усього

545,6

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3


6. Додаток 4 до Програми «Перелік завдань і заходів міської програми інформатизації на 2011 – 2015 роки» викласти в редакції згідно з додатком до цього рішення.

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від _________№______
ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської програми інформатизації на 2011 – 2015 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги

фінансування за роками виконання,

тис. грн

Очікуваний результат

виконання заходу

Усього


2011


2012


2013


2014


2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми

1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів міської ради

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2015 роки

Створення та актуалізація реєстру інформаційних ресурсів
1.2. Розробка нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань міської програми інформатизації

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2015 роки-

Удосконалення нормативно-правової бази
1.3. Участь у семінарах, засіданнях «круглих столів», конференціях за участю керівників органів влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнес-структур з питань упровадження новітніх інформаційних технологій, питань розвитку інформаційного суспільства.

Керівники структурних підрозділів міської ради

2011 – 2015 роки-

Залучення до формування міської політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства фахівців із відповідних сфер і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем
1.4. Участь у щорічних конкурсах на кращій проект у сфері інформатизації


Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2015 роки-

Стимулювання використання інформаційних технологій в діяльності

2. Упровадження технологій

е-урядування


2.1. Упровадження технологій електронного цифрового підпису в процедурах подання звітності та в

інформаційному обміні між органами державної влади, організаціями та громадянами міста.


Загальний відділ спільно з Управлінням інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації,


2011 – 2015 роки

-

-

-

--

Забезпечення взаємодії органів державної влади, організацій та громадян міста при здійснені процедур звітності та іншого інформаційного обміну через мережу Інтернет.

Упровадження цифрового підпису для податкової звітності, звітності до пенсійного фонду
2.2. Розвиток систем електронного документообігу

Загальний відділ спільно з Управлінням інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації

2011 – 2015 роки-

Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
2.3. Упровадження електронних адміністративних (державних) послуг


Державний адміністратор

2011 – 2015 роки-

Створення організаційних, технічних та технологічних умов для поетапного переведення системи адміністративних (державних) послуг у електронний вигляд
2.4. Упровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет

Головний спеціаліст по внутрішній політиці

2011 – 2015 роки-

Забезпечення інформаційної відкритості міської ради, задоволення інформаційних потреб громадян через мережу Інтернет
2.5. Участь у роботі інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада»

Головний спеціаліст по зверненнях громадян, державний адміністратор

2011 – 2015 роки-

Підвищення ефективності взаємодії органів державної влади, організацій та громадян міста
2.6. Впровадження автоматизованої системи «Реєстр міських програм»

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

2011 – 2015 роки-

Створення системи моніторингу виконання міських програм. Підвищення ефективності роботи міської ради, якості прийняття управлінських рішень
2.7. Співфінансування спільних проектів (програм) з державними, громадськими організаціями (фондами), спрямованими на розвиток е-урядування

Синельниківська міська рада спільно з Управлінням інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації,

КП ГІКНВЦ ДОР

2011 – 2015 роки
-

Забезпечення виконання спільних проектів, спрямованих на розвиток

е-урядування

3. Розвиток телекомунікаційного середовища міста та формування системи електронних інформаційних ресурсів

3.1. Створення міської бази нормативно-правових документів

Юридичний відділ міської ради


2011 – 2015 роки-

Підвищення ефективності роботи, підготовки та прийняття нормативних документів, забезпечення доступу населення до відкритої інформації

3.2. Створення міських інформаційних ресурсів (баз даних):

інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності;

товарів та послуг

Відділ соціально-економічного розвитку міста


2011 – 2015 роки-

Створення та розвиток єдиних інформаційних ресурсів міста для забезпечення потреб потенційних інвесторів, громадян міста та підвищення соціально-економічного розвитку міста

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

4.1. Придбання засобів інформатизації


Управляння та відділи міської ради

2011 – 2015 роки

509,6

5,2

126,1

126,1

126,1

126,1

Оснащення сучасною комп’ютерною технікою структурних підрозділів міської ради

4.2. Поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення

Управляння та відділи міської ради

2011 – 2015 рокиДотримання вимог законодавства у сфері ліцензування
4,3. Вдосконалення веб-сайту міської ради, розширення його наповнення забезпечення зворотного зв’язку

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики

2011 – 2015 роки

36,0

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Забезпечення інформаційної відкритості міської ради, задоволення інформаційних потреб громадян через мережу Інтернет

Усього за Програмою:

Загальний обсяг,

545,6

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3
у т.ч.Державний бюджетОбласний бюджетМіський бюджет

545,6

12,4

133,3

133,3

133,3

133,3


Д

Схожі:

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Синельниківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради, Комунальної установи...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №225, згідно з заявами керівництва відділу освіти Синельниківської міської...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Синельниківської об’єднаної державної податкової інспекції, Дошкільного навчального закладу №11 “Дружба”, Синельниківської загальноосвітньої...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Синельниківської міської ради від 04 вересня 2009 року №561-36/У, розглянувши лист...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
З метою встановлення основних правил документування управлінської діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Р-423/0/3-11 від 20. 06. 2011р. “Про підготовку і проведення приписки громадян 1995 року народження до призовних дільниць військових...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Виконавчого комітету міської ради від 22. 06. 2011року №151 „Про затвердження...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
України», з метою раціонального розподілу, використання, зниження непродуктивних витрат та враховуючи звернення Синельниківського...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
УІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27. 12. 2011 №207-10/УІ «Про затвердження Порядку використання субвенції з обласного...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
України від 17. 11. 2009 року №1175 Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка