НАКАЗ «05» серпня 2011 року м. Луцьк №324 Питання виконання Закону України


Скачати 90.93 Kb.
НазваНАКАЗ «05» серпня 2011 року м. Луцьк №324 Питання виконання Закону України
Дата12.04.2013
Розмір90.93 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
М
ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
« 05 » серпня 2011 року м. Луцьк № 324

Питання виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

в Головному управлінні юстиції

у Волинській області

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,

НАКАЗУЮ:


  1. Установити, що Головне управління юстиції у Волинській області:

1.1. є розпорядником інформації, якою володіє Головне управління юстиції у Волинській області, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Головним управлінням юстиції своїх повноважень та яка перебуває у володінні Головного управління юстиції у Волинській області;

1.2. не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

– стосовно інформації інших державних органів, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

– стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян Головного управління юстиції у Волинській області (Ярема Т. В.) спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Волинській області.

3. Заступникам начальника, керівникам структурних підрозділів Головного управління юстиції у Волинській області, начальникам територіальних управлінь юстиції Волинської області відповідно до компетенції забезпечувати:

– опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходить від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

– оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті головного управління юстиції, підготовку та надання Відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Волинській області та їх оновлення.

4. Затвердити План заходів щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» (додаток 1).

5. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», цього наказу, Плану заходів, а також за своєчасне надання інформації для офіційного оприлюднення та за запитами на керівників структурних підрозділів Головного управління юстиції у Волинській області.

6. Начальникам територіальних управлінь юстиції Волинської області вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», цього наказу, розробити власні Плани заходів, проінформувавши про це Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян в термін до 05.09.2011.

7. Відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян Головного управління юстиції у Волинській області (Ярема Т. В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів Головного управління юстиції та начальників територіальних управлінь юстиції Волинської області.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції у Волинській області – О. М. Остапчука.
В.о. начальника управління В. С. Боць

Ярема


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління юстиції

у Волинській області

№ 324 від 05 серпня 2011 року


ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення виконання Закону України від 13.01.2011 № 2939-УІ «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та наказу Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації в Міністерстві юстиції»


з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Розробити та затвердити форми для подання запитів на отримання публічної інформації.

Заступник начальника головного управління юстиції (Остапчук О.М.)
Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)
Начальники територіальних управлінь юстиції області

терміново

2.

Розробити Порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Заступник начальника головного управління юстиції (Остапчук О.М.)
Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)
Начальники територіальних управлінь юстиції області

терміново

3.

Підготувати за поданням структурних підрозділів перелік відомостей головного управління юстиції, що становлять службову інформацію, забезпечити розміщення цієї інформації на веб-сайті головного управління юстиції.


Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції
Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)

терміново

4.

Визначити у структурних підрозділах головного управління юстиції відповідальних осіб (за посадою не нижче завідувача сектору) з питань забезпечення доступу до публічної інформації (п.і.п., посада, номер телефону, адреса електронної пошти, номер кабінету).

Забезпечити надання зазначеної інформації до Відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян.

У подальшому про зміну відповідальної особи оперативно повідомляти Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян.

Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.

Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)


терміново

5.

Передбачити питання забезпечення доступу до публічної інформації в положеннях про структурні підрозділи та в посадових інструкціях.

Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.
Відділ кадрової роботи та державної служби

(Панасюк В.П.)

до 31.12.2011

6.

Визначити приміщення для працівників по забезпеченню доступу до публічної та роботи запитувачів із документами, що містять таку інформацію, їх копіями.

Здійснити технічне оснащення цього приміщення комп’ютерною та оргтехнікою, телефоном, факсом, електронною поштою і надати можливість запитувачам робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)
Сектор матеріально-технічного та інформаційного забезпечення

(Сметанюк В.М.)

терміново

7.

Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)
Сектор матеріально-технічного та інформаційного забезпечення

(Сметанюк В.М.)


терміново

8.

Забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.


постійно

9.

Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу осіб до наявної інформації про особу.

Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.


постійно

10.

Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації.

Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.


постійно

11.

Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях головного управління юстиції, на веб-сайті, на інформаційних стендах, в інший прийнятний спосіб інформації, зазначеної у ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм для подання запитів на отримання публічної інформації .

Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

(Мазур А.О.)
Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.
Начальники територіальних управлінь юстиції області.

терміново

12.

Забезпечити:

– приймання, реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію фізичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

– надання консультацій щодо оформлення запитів на публічну інформацію;

– встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію;

– передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам.

Відділ організаційного забезпечення, документування, контролю та звернень громадян

(Передон С.В.)
Начальники територіальних управлінь юстиції області.

постійно

13.

Забезпечити :

– приймання, реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію юридичних осіб у письмовій формі (поштою);

– надання консультацій щодо оформлення запитів на публічну інформацію;

– встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію;

– передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам.

Відділ організаційного забезпечення, документування, контролю та звернень громадян

(Передон С.В.)

Начальники територіальних управлінь юстиції області

постійно

14.

Забезпечити за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою):

– опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни та у зазначеній запитувачем формі (поштою, факсом, електронною поштою) достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію або обґрунтованої відмови чи відстрочки;

– перевірку у разі потреби правильності та об’єктивності наданої інформації.

Керівники структурних підрозділів головного управління юстиції.
Начальники територіальних управлінь юстиції області.

постійно


Заступник начальника відділу правової роботи,

правової освіти, реєстрації нормативно-правових

актів та легалізації об’єднань громадян

Головного управління юстиції

у Волинській області Т.В. Ярема

Схожі:

НАКАЗ «11» серпня 2011 року м. Луцьк №330 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції
Закону України «Про доступ до публічної інформації в Міністерстві юстиції», керуючись наказом Головного управління юстиції у Волинській...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Плану заходів, затверджених наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 05. 08. 2011 №324 «Питання виконання Закону...
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
На виконання Указів Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 та від 05. 05. 2011 року №5478/2011, з метою забезпечення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу...
Питання виконання Закону України
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. №547 “Питання...
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Указів Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 та від 05. 05. 2011 року №5478/2011, з метою забезпечення виконання Закону...
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Указів Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 та від 05. 05. 2011 року №5478/2011, з метою забезпечення виконання Закону...
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ...
«Питання забезпечення доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 року №583 «Питання...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Через рік після затвердження порядку сертифікації архітекторів (інженерів) до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені підпунктом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка