ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21


Скачати 68.35 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
Дата27.03.2013
Розмір68.35 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДПЧ-21

ВОНПР на закритих об’єктах

капітан вн. служби

Ю.В. Черниш

“_____” _____________ 2006р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по функціональній підготовці

з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: 1.28 Організація та здійснення в підрозділах області роботи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.
Навчальна мета: Довести організаційний устрій та порядок роботи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.

Час: 45 хвилин
Місце проведення: учбовий клас.
Метод проведення: лекція.
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”.
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент -5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3 викладення матеріалу теми-25 хв.

Питання, які вивчатимуться:
4. Організація роботи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.

5. Здійснення в підрозділах області роботи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.

6. Забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки
Високі технології

Уряд сприятиме становленню інформаційного суспільства з використанням нових технологій, які не лише змінюють засоби виробництва товарів та послуг, а й створюють нові можливості для реалізації громадянських прав, самореалізації особистості, здобуття нових знань. Інформатизація створюватиме унікальні можливості для розвитку регіонів та забезпечення всім громадянам рівного доступу до інформації та створення нових робочих місць. З цією метою Уряд здійснюватиме такі заходи:

формування переліку пріоритетних високих технологій (у тому числі нанотехнологій);

інтеграція галузевих та регіональних програм у сфері інформатизації та комп’ютеризації в рамках єдиної загальнодержавної програми “Електронна Україна”;

розвиток загальнодержавних телекомунікаційних мереж з використанням останніх світових досягнень у галузі високих технологій;

лібералізація ринку телекомунікацій як основи створення конкурентного середовища, підвищення якості та здешевлення телекомунікаційних послуг;

широке застосування практики електронного підпису;

розвиток електронної комерції, маркетингу та бізнесу на основі Інтернет, просування вітчизняних товарів і послуг на світові ринки з використанням можливостей Інтернет;

інформатизація освіти та менеджменту знань, забезпечення загальної комп’ютерної грамотності, розроблення та впровадження освітніх стандартів усіх рівнів, впровадження комп’ютеризованих технологій навчання та дистанційної освіти.
Аграрна політика

З наданням пріоритетності розвитку аграрного сектору національної економіки утвердиться його конкурентоспроможність, буде забезпечена продовольча безпека держави та підвищено рівень життя селян. Цього буде досягнуто за рахунок збалансованості міжгалузевих відносин в економіці, гарантування отримання справедливого доходу сільськогосподарськими товаровиробниками за умови дотримання ними обґрунтованих регламентів господарювання, формування цілісної інфраструктури аграрного ринку та ринку землі, застосування прозорих фінансових механізмів надання землеробам державної підтримки, залучення громадських професійних галузевих (міжгалузевих) організацій до формування аграрної політики, створення сучасної інфраструктури в сільській місцевості.

Основне завдання Уряду – зробити Україну одним з аграрних лідерів світу і забезпечити утримання цієї позиції у майбутньому. Для виконання цього завдання Уряд діятиме за загальновідомим правилом – створення суспільної гармонії неможливе без забезпечення однакової якості життя на селі і в місті, а саме:

запровадить спеціальні програми збільшення зайнятості у сільській місцевості шляхом збільшення державного замовлення на освіту майбутніх спеціалістів сільськогосподарської галузі, забезпечення їх житлом;

забезпечить істотне збільшення витрат на створення нових робочих місць у сільській місцевості за рахунок бюджетів відповідних фондів державного соціального страхування;

ініціюватиме встановлення погодинних ставок оплати праці при збереженні загальних місячних трудових стандартів зайнятості;

реалізує програму розвитку системи житлово-комунального господарства у сільській місцевості з наданням субвенції відповідним місцевим бюджетам;

підтримуватиме створення системи побутового обслуговування на селі;

забезпечить подальший культурно-освітній розвиток села, зокрема добудову шкіл та закладів дошкільного виховання, бібліотек, клубів і кінотеатрів.

Уряд забезпечить пріоритетність розвитку аграрного сектору економіки. З цією метою:

стимулюватиметься створення прозорого конкурентного середовища для українських виробників, просування їх продукції на зовнішні ринки;

підтримуватиметься створення інфраструктури, а саме – аграрного фонду, аграрної біржі, страхового підрозділу для солідарного покриття ризиків загибелі врожаю, інших механізмів державної підтримки;

здійснюватиметься перехід від неефективних цільових державних програм в аграрній сфері до прозорих адресних схем прямої підтримки безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників;

проводитиметься політика ринкової підтримки мінімальних закупівельних цін, дотримання середньої позитивної рентабельності виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції;

унеможливиться робота за давальницькими схемами переробки сільськогосподарської продукції;

ініціюватиметься заборона виплати заробітної плати в іншій, ніж грошова, формі;

удосконалюватимуться правила лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання, які у подальшому надаватимуться безпосереднім користувачам.

У сфері земельних відносин забезпечуватиметься ефективне використання земельного ресурсу як одного з основних факторів підвищення конкурентоспроможності галузі, а саме:

завершення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення з виведенням з обігу деградованих та непридатних для ведення сільського господарства, унеможливлення невмотивованого переведення земель сільськогосподарського призначення в інші категорії;

створення системи реєстрації земельних ділянок та прав на них, земельно-інформаційного банку даних;

проведення державної агрохімічної паспортизації сільськогосподарських земель з видачею їх власникам документів державного зразка;

поетапне формування національної програми розвитку і планування землекористування;

розроблення нової системи земельних платежів, в основу якої буде покладено диференційований земельний податок;

розроблення системи вторинного освоєння запущених (не деградованих) сільськогосподарських земель, у тому числі меліорованих, шляхом підтримки фермерських господарств і новостворюваних сільськогосподарських підприємств;

посилення державного контролю за використанням та охороною земель, розроблення національної програми охорони земель


дати під

запис
прочитати

дати під

запис


дати під

запис

прочитати4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання які виносяться на семінар:

4.1Організація роботи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.

4.2 Здійснення в підрозділах області роботи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.

4.3 Забезпечення протипожежного захисту об’єктів сільського господарства.
5. Підведення підсумків - 5 хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Інспектор ДПЧ-21

капітан вн. сл. О. Ю. Сидоров

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
Тема 12: Організація дільності щодо проведення аналітичної роботи, планування заходів (квартальні плани робіт по окремим напрямкам...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: 25 Організація та проведення забезпечення діяльності органів державного пожежного нагляду та техногенної інспекції (керівні...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим складом ДПЧ-21
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по медичній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: Електротравма. Ураження блискавкою. Променева хвороба. Діагностика та надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по медичній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА: 1 Електротравма. Ураження блискавкою. Променева хвороба. Діагностика та надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по тактичній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
ТЕМА № Бойові дії підрозділів на об’єктах з наявністю радіоактивних речовин (гасіння пожеж та ліквідація наслідків аварій)
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці зі...
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з радіотелефоністами...
Тема: Наказ МНС України №102 від 10. 04. 03р. “Про облік порушень, законності (правопорушень) і НС за участю о/с та порядок проведення...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Навчальна мета: Довести вимоги Положення про територіальний устрій до особового складу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка