Урок контролю й оцінювання знань


Скачати 53.68 Kb.
НазваУрок контролю й оцінювання знань
Дата24.03.2013
Розмір53.68 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок

Група
Дата проведення
Тема.  Вимірювання параметрів транзисторів.

Мета уроку.  Ознайомитись  з будовою і принципом дії транзистора, зняти вольт-амперну характеристику транзистора.

Тип урокуУрок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: Транзистор, міліамперметр на 30 мА, мікроамперметр на 500 мкА, джерело постійної напруги на 4 В, потенціометр на 500 кОм, резистор 10 – 40 кОм, з'єднувальні провідники.

 

 Структура уроку.

І.  Організаційний момент.

ІІ.  Актуалізація опорних знань.

1)       Які особливості підключення амперметра в електричне коло?

2)       Які особливості підключення вольтметра в електричне коло?

3)       Що таке транзистор?

4)       Які бувають транзистори та які їх особливотсі структури?

Теоретичні відомості

Маркування транзисторів

Транзистори, що випускаються промисловістю, класифікуються за потужністю і частотами, в області яких вони можуть працювати. На корпус кожного транзистора нанесене маркування. Система маркування транзисторів містить наступні елементи:

1.     Літера або цифра, позначає вихідний напівпровідниковий матеріал, із якого виготовлено транзистор (Г  або 1 – германій, К або 2 - кремній).

2.     Літера Т (транзистор).

3.     Тризначне число, що вказує на належність транзистора до того чи іншого діапазону частот (визначається за довідником).

Електричні параметри транзисторів

Електричні властивості транзистора характеризуються цілим рядом величин, серед яких можна відмітити зворотні струми колектора Ікз і емітера Іез, а також початковий струм колектора Ікп. При ввімкнені транзистора по схемі із загальним емітером розглядають коефіцієнт підсилення по постійному струму, який вимірюється відношенням вимірювання струму колектора до струму бази при постійній напрузі на колекторі (порядку декількох вольт):

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_13.files\image004.gif

Будова і принцип дії транзисторів

 Напівпровідникові прилади з двома n–p-переходами називаються транзисторами. Назва походить від поєднання англійських слів: transfer – переносити і resistor – опір. Зазвичай для створення транзисторів використовують германій і кремній. Транзистори бувають двох типів: p–n–p-транзистори і n–p–n-транзистори. Наприклад, германієвий транзистор p–n–p-типу є невеликою пластинкою з германію з донорною домішкою, тобто  з напівпровідника n-типу. У цій пластинці створюються дві області з акцепторною домішкою, тобто   області з дірковою провідністю (мал. 1).

1-14-3

Мал. 1. Транзистор структури pnp

У транзисторі n–p–n-типу основна германієва пластинка володіє провідністю p-типу, а створені на ній дві області – провідністю n-типу (мал. 2).

1-14-4

Мал. 2 Транзистор структури npn

 

Пластинку транзистора називають базою (Б), одну з областей з протилежним типом провідності – колектором (К), а другу –емітером (Е). Зазвичай об'єм колектора перевищує об'єм емітера. У умовних позначеннях на схемах стрілка емітера показує напрям струму через транзистор.

Обидва n–p-переходи транзистора з'єднуються з двома джерелами струму. На мал. 3 показано включення в коло транзистора p–n–p-структури. Перехід «емітер–база» включається в прямому (пропускному) напрямі (коло емітера), а перехід «колектор–база» включається  в зворотньому напрямі (коло колектора).

Поки коло емітера розімкнене, струм в колі колектора дуже малий, оскільки для основних носіїв вільного заряду – електронів в базі і дірок в колекторі – перехід замкнутий.

1-14-5

Мал. 3  Ввімкнення в коло транзистора  pnp-структури

При замиканні кола емітера, дірки – основні носії заряду в емітері – переходять з нього в базу, створюючи в цьому колі струм Iе. Але для дірок, що потрапили в базу з емітера, n–p-перехід в колі колектора відкритий. Велика частина дірок захоплюється полем цього переходу і проникає в колектор, створюючи струм . Для того, щоб струм колектора був практично рівний струму емітера, базу транзистора роблять у вигляді дуже тонкого шару. При зміні струму в колі емітера змінюється сила струму і в колі колектора.

Якщо в коло емітера ввімкнене джерело змінної напруги (мал. 3), то на резисторі R, ввімкненому в коло колектора, також виникає змінна напруга, амплітуда якої може у багато разів перевищувати амплітуду вхідного сигналу. Отже, транзистор виконує роль підсилювача змінної напруги.

 

Порядок виконання роботи

1.             Користуючись довідником, визначити розміщення виводів бази, емітера і колектора.

2.             Виводи досліджуваного транзистора підключити до електричного кола, зібраного за схемою (мал. 4). Замкнувши ключ, подати на схему постійну напругу 4 В від джерела живлення.

tsol_1_14_2

Мал. 4 Схема лабораторної установки для вимірювання параметра β

 

3.             За допомогою потенціометра R1 встановити струм бази Іб=100 мкА.

4.             Виміряти струм колектора Ік і визначити коефіцієнт підсилення транзистора по струму в схемі ввімкнення із загальним емітером.

5.             Повторити виміри і обчислення для значень струму бази 200 і 300 мкА.

6.             Результати вимірів і обчислень занести в звітну таблицю:

 

п/п

 

Іб, мА

 

Ік, мА

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_13.files\image012.gif

 

h:\vimir_35_17\metod_inf\urok\u_13.files\image014.gif

1

2

3

0,1

0,2

0,3

 

 

 

 

Контрольні запитання

1.     Що називається транзистором?

2.     Що називається коефіцієнтом підсилення по струму транзистора, який вмикають по схемі із загальним емітером?

Схожі:

Система поточного та підсумкового контролю знань
...
Урок контролю й оцінювання знань
Електронний осцилограф – це вимірювальний прилад з електронно-променевою трубкою, призначений для дослідження та реєстрації швидкоплинних...
Урок контролю й оцінювання знань
Мета уроку.  Вивчення методики вимірювання в електричних ланцюгах електричного опору й ознайомлення з деякими комбінованими вимірювальними...
Урок контролю й оцінювання знань
Мета уроку.  Вивчення методики вимірів в електричних ланцюгах постійного і змінного струму й ознайомлення з деякими комбінованими...
Урок №39/6 СЛАЙД 1 Тема: Урок узагальнення знань з теми «Надклас Риби»
Обладнання: таблиці з теми «Риби», індивідуальні картки, комп’ютер, проектор, презентація, листки для контролю знань учнів
5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних...
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С. В., Гагарін О. О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов...
Твори зарубіжних письменників О. Пушкін «Казка про царя Салтана.»
У початковій школі ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку : у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка