Слова з фонемою Ґ Загальні назви


Скачати 211.25 Kb.
НазваСлова з фонемою Ґ Загальні назви
Дата23.03.2013
Розмір211.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Слова з фонемою Ґ

Загальні назви

автотренінґ,

аґрус,

аґрусівка

аґрусовий

аґу (виг.)

аґусі

аґукати

алеґрі

алеґро (муз.)

анґажемент,

анґажований, заанґажований

анґажувати, заанґажувати

анґіна

анґінний

анґінозний

андерґраунд, -у (мист.)

арґо

арґотизм

арґотичний

арґонія (діал., жоржина)
баґет,

біґос, - у (кул.)

бравнінґ,

бюрґер,

бюрґерський
віґвам, -а

віґонь,

віґоневий
геґельянець, -нця

геґельянство

герцоґ,

герцоґиня

гідальґо

гуґенот, -ка

гуґенотський
ґабелок, -лка (шкіра молодого теляти)

ґабелковий

ґабзувати (ганьбити)

ґаблі (діал., вила)

ґава

ґавеґа (зб.)

ґавеня

ґав'ячий

ґавити

заґавити, проґавити

Ґавдеамус, -у (студентський гімн)

ґавот, -у (старовинний французький танець)

ґавра (ведмежий барліг; паща)

ґаврати

ґазда

ґаздиня

ґаздівка

ґаздівство

ґаздівський

ґаздинити

ґаздувати

ґалаґан, -а (діал., головешка; великий мідний горщик; поплавок)

ґаламаґати (варнякати)

ґаланці (вузькі штани)

ґаланки (спідні)

ґалда (хабар)

ґанґстер, -а

ґанґстеризм

ґанґстерський

ґандж, -у і ґанджа

ґанджовитий

ґанджувати

ґанок, -нку

ґанковий

ґара (паз, жолобець)

ґарований

ґарувати

ґарсон,

ґатунок, -нку

ґахуватися (чепуритися)

ґвалт,

ґвалтівник

ґвалтування

ґвалтівний

ґвалтовний

ґвалтівно

ґвалтовно

ґвалтувати, зґвалтувати

ґвер, -а (діал., рушниця)

ґвинт, -а

ґвинтовий

ґвинтити, заґвинчувати

ґевал, -а (діал., здоровило)

ґеґати і ґаґати

ґе-ґе-ґе (виг.)

ґеґекати

ґеґотати

ґедзилля (тирса)

ґедзунок, -нку (хист)

ґедзь, -я і ґедз, -а

ґедзел, -дзла (ґедзь)

ґедзель, -дзля (тс.)

ґедзень, -я (липневі дні, коли ґедзі особливо дошкуляють

худобі)

ґедзатися

ґедзкатися

ґецатися

ґейм, -у (спорт.)

ґел (вигук, що відтворює крик

гусей)

ґелґіт, -оту

ґелґотун

ґелґотуха

ґелґати

ґелґотати

ґелета (діал., діжка на сир)

ґелка (діал., ґуля, пухлина)

ґенітив,

ґерґелі (гуси великої породи)

ґерґотати і ґерґотіти

ґерґіт, -оту

ґердан, -у (діал., нагрудна прикраса, пов'язка з бісеру)

ґереґа (дзиґа)

ґерувати (правити)

ґерундив,

ґерундій, -ю

ґестапо

ґето

ґешефт, -у

ґзимс, -у (діал., карниз)

ґзитися

ґиґнути

ґила (діал., грижа; вид гри)

ґилавий

ґилун, -а

ґирлиґа і ґерлиґа

гільйотина

ґільйотинувати

ґлей, -ю

ґлейкий

ґлейкуватий

ґлейовий

ґлетчер, -у

ґльоґати (жадібно ковтати)

ґляґ, -у і ґляґа (частина шлунка жуйних тварин, уживана для звурджування молока)

ґляґанець

ґляґанка

ґляґаний

ґляґати

ґлямати (їсти через силу)

ґлянс, -у

ґлянсувати

ґлясе

ґнип, -а (діал., шевський ніж)

ґніт, -ота

ґноття

ґнотовий

ґну (зоол.)

ґоґель-моґель, -ю і ґоґоль-моґоль, -ю

ґой, -я

ґолка (безоста пшениця)

ґонґ, -у

ґондзоль, -я і ґондзоля (брязкальце)

ґондола

ґондольєр, -а

ґонт, -у і ґонта

ґонталь

ґонтар, -я

ґонтина

ґонтя

ґонтовий

ґорґоші (діал., плечі)

ґоти

ґотський

ґотика

готичний

ґофре

ґофрований

ґофрувати

ґрамузляти (писати карлючками)

ґран прі

ґранд, -а (іспанський шляхтич)

ґрант, -у

ґраса (діал., сапа)

ґрасувати

ґрата, частіше мн.

ґрати

ґратки

ґратований

ґратчастий

ґратувати

заґратувати

ґратулювати (вітати)

ґратуляція

ґратуляційний

ґречний

ґречність

ґринджоли, -ол

ґрис, -у (діал., висівки)

ґроґ, -у

ґросбух, -а

ґруля (діал., картопля)

ґрулянка

ґрум, -а

ґрундзювати (діал., міцно зв'язувати)

ґрундзюватий

ґрунт, -у

ґрунтівка

ґрунтовність

ґрунтування

ґрунтовний

грунтовно

ґрунтувати

ґрунтуватися

ґрунтознавство

ґрунтопідпушувач

ґрунтозахисний

безґрунтовний

безґрунтовність

необґрунтований

обґрунтувати

підґрунтя

ґрунь, -я (діал., верх гори)

ґуґля (гуцульський верхній одяг із відлогою)

ґудзик, -а

ґудзиковий

ґудзикуватий

ґудзь, -я і ґудз, -а (ґудзик; ґуля; вузлик)

ґудзюватий

ґудзуватий

ґулий (безрогий)

ґульден, -а

ґуля

ґулька

ґульовий

ґулястий

ґума

ґумка

ґумовик

ґумовий

проґумовувати

ґуміарабіка

ґурґуля (ґуля)

ґуру (санскр., учитель)

ґуст, -у

ґяур, -а (тюрк., іновірець, не-

мусульманин)
джерґотати і джерґотіти

джиґіт, -а

джиґітський

джигіґувати

джунґлі

дзиґа

дзиґар, -я, дзиґарі (мн.)

дзиґлик, -а

динґо

доґ, -а

дриґ (виг.)

дриґати, задриґати
екстраваґантний

екстраваґантність

елеґантний

елеґантність

ерцгерцоґ, -а
жарґон, -у

жарґонізм

жарґонний

жиґа (назва танцю)

жонґлер, -ка

жонґлювання

жонґлерський

жонґлювати
зиґзаґ, -у

зиґзаґоподібний
інавґурація

інавґураційний

інґредієнт, -а

інкоґніто
конґломерат, -у

конґломерація

конґрес, -у

конґресмен, -ка

культуртреґер, -а

культуртреґерський
ларґо (муз.)

леґато (муз.)

леґенда

леґінь, -я

леґітимація

леґітиміст

леґітимний
манґо

манґовий

марґіналія

марґінальний

миґа (пантоміма)

морґ, -а (міра землі)

мустанґ,-а
неґліже
персона ґрата

персона нон ґрата

пінґ-понґ, -у

пфеніґ, -а
раґу (кул.)

райхстаґ, -у

реґалія

реґата

реґбі

реґент, -а

реґентство

реґентський

реґіон, -у

реґіональний

реґіонарний (мед.)

реґламент, -у

реґламентація

реґлан, -а

резиґнація

резиґнувати

ремиґати

ремиґання

риксдаґ, -у (шведський парламент)

реґламентувати

ринґ, -у

рислінґ, -у
свінґ, -у

сленґ, -у

смоґ, -у

смокінґ, -а

спаґеті (кул.)

стаґнація

стерлінґ, -а

стерлінґовий

суґестія

суґестивність

суґестивний
танґо

тирлиґач, -а(діал., поганий

скрипаль)

тоґа

томаґавк, -а

тренінґ, -у
фаґот, -а

фаґотист

фата морґана

фіґлі

фіґляр

фіґлювати

фраґмент, -у

фраґментарний

фуґа (муз.)

фуґато (муз.)

фурдиґати (діал., крутити)
хляґа (діал., негода)

хуґа

хурдиґарня (в'язниця)
цуґ, -у

цуґовий

цуґлі (діал., вуздечка)
шваґер, -ґра і шваґро

шварґотати і шарґотіти (голосно й верескливо розмовляти)

шлаґбаум, -а

шляґер, -у
яґдташ, -а

яловеґа (безплідна вівця)

яґуар, -а

Іншомовні антропоніми


Аґрипа
Беринґ

Бурґгардт (Юрій Клен)
Вашинґтон

Веґа Лопе де

Верґілій

Вольфґанґ
Габсбурґ

Геґель

Гемінґвей

Гюґо

Ґалілей

Ґалуа

Ґанді

Ґаргантюа

Ґарибальді

Ґедимін

Ґете

Ґоген

Ґолсуорсі

Ґонкур

Ґотфрид

Ґотьє

Ґретхен

Ґриг

Ґрим

Ґринвич

Ґустав
Данте Аліґ'єрі

Деґа

Дюринґ
Енґельс
Зиґмунд

Зиґфрид
Каліґула

Кіплінґ
Лесинґ

Лоенґрин

Лонґфело

Людвіґ
Маґелан

Маґеланова протока

Меринґ

Мопасан Ґі де
Найтинґейл
Ольґерд
Паґаніні

Пантаґрюель
Реґіна

Риґолето

Родриґо
Таґор
Уленшпіґель Тиль
Фіґаро
Юнґ
Яґайло і Яґело

Яґелони

Яґо

Ядвіґа

Українські прізвища


Ґаламаґа (д. відм. -дзі)

Ґарнега (д. відм. -дзі)

Ґерега (д. відм. -дзі)

Ґжицький

Ґоломега (д. відм. -дзі)

Ґоць

Ґудз

Ґудзь

Ґудзій
Дейнеґа (д. відм. -дзі)

Джеваґа (д. відм. -дзі)

Дзиґа (д. відм. -дзі)

Дзиґар, -я
Ладиґа (д. відм. -дзі)

Ломаґа (д. вдм. –дзі)

Недриґайло
Папариґа (д. відм. -дзі)
Реґа (д. відм. -дзі)

Ремиґа (д. відм. -дзі)
Садиґа (д. відм. -дзі)

Салиґа (д. відм. -дзі)

Сарамаґа (д. відм. -дзі)
Татиґа (д. відм. -дзі)
Юрдиґа (д. вдм. –дзі)
Яриґа (д. відм. -дзі)


Географічні назви


Авгсбуг
Бранденбург
Вінніпег

Віргінія
Гаага

Гайдельберг

Гамбург

Герцеговина

Гонконг

Ганг,-у

Ґетеборг

Гетинген
Зальцбург
Кенігсберг

Копенгаген
Люксембург
Магдебург
Нюрнберг
Оренбург
Петербург

Пітсбург
Страсбург
Того
Чикаго
Шлісельбург

Шпільгаген

Шпіцберген

Штутгарт


Слова грецького походження
(де не слід уживати проривного ґ)


Авгій

авгієві стайні

агава

агавовий

Агапій

Агапія

агат,

агатовий

Агата

Агатангел

агіографія

агностицизм, -у (філос.)

агностик

агностичний

агонія

агонічний

агонізувати

агора (іст.)

агорафобія (мед.)

аграрій,

аграрник

аграрний

агро- (біологія, ґрунтознавчий,

техніка тощо)

алегорія

алегоризм

алегоричність

алегоричний

амальгама

амальгамація

амальгамний

амальгамувати

ангел, -а

ангельський

ангідрид, -у

ангідридний

ангідридовий

ангідрит, -у

ангідритовий

антагонізм, -у

антагоніст, -ка

антагоністичний

апологія

аполог

апологет, -ка

апологетика

апологетичний

аргон, -у (хім.)

аргонавт, -а

аргус, -а

архіпелаг, -у

астигмат, -а

астигматизм, -у
гагат, -у

гагатовий

галактика

галактичний

галоген, -у

галогенний

галоїд, -у

галоїдний

гама (3-тя літера грецького алфавіту)

гама (барв, звуків, настроїв тощо)

гама- (-залізо, -проміння,-функція тощо)

гамета (біол.)

-гамія (моно, полі тощо)

ганглій, -я

гангрена

гангренозний

Ганімед

гаплологія

гармонія

гармонізація

гармонізований

гармонійний

гармонізувати

енгармонізм

сингармонізм

гарпія

гастеро-, гастр-, гастро- (гастероміцети, гастралгія, гастроподи тощо)

гастрит, -у (мед.)

гастрономія

гастроном

гастрономічний

Геба

гегемон, -а

гегемонія

гедонізм, -у

гедоніст, -ка

гедоністичний

геєна

-гей (апо, пери тощо)

Гекаба і Гекуба

Геката

гекатомба

гекзаметр, -у

гекзаметричний

гекса- (едр, хлоран тощо)

гектар, -а

гекто- (ват, грам тощо)

гелій, -ю

-гелій (апо, пери тощо)

геліо- (скоп, стат тощо)

гелікон,

гелікоптер,

гельмінтологія

гельмінтолог

гема (мист.)

гематит,

гематоген,

гематологія

гематолог

гемо- (рой, торакс, філія тощо)

ген,

генеалогія

генеалогічний

генеза, (рідко)

генезис,

генетика

генетичний

гео- (ботаніка, графія, логія,

магнетизм тощо)

Георгій

гепард,

Гера

Геракл і Геркулес

герма

гермафродит,

гермафродитизм

герменевтика

герметичний

герметичність

Геродот

герой

героїзм

героїня

геройство

героїчний

герпетологія

герпетолог

гетера

гетеро- (гамія, генний, філія

тощо)

Гефест

гіятус,

гіяцинт,

гіяцинтовий

гігант,

гігантизм

гігантський

гігантоманія

гігієна

гігієніст, -ка

гінієнічний

гігро- (граф, скоп тощо)

гідра

гідравліка

гідравлічний

гідрат,

гідрант,

гідро- (біологія, енергія, ліз,

логія, споруда тощо)

гієна

Гіменей

гімн,

гімназія

гімназист, -ка

гімназійний

гімнастика

гімнаст, -ка

гімнастичний

гінекей,

гінекологія

гінеколог

гінекологічний

Гіпарх

гіпер- (бореєць, плазія, тонія, трофія тощо)

гіпербола

гіперболічний

гіперболізувати

гіперболоїд,

гіпноз,

гіпнотизація

гіпнотизм

гіпнотизувати

гіпо- (стаз, таксис, тонія, фіз тощо)

Гіпократ

гіпопотам,

гіпотеза

гіпотетичний

гіпотенуза

гіпс,

гіпсовий

гіпсувати

гіпсо- (метр, метрія тощо)

гіро- (компас, скоп тощо)

гістологія

гістолог

гістологічний

глаукома (мед.)

Глафіра

Гликерія

глік-, гліко- (глікемія, глікоген,

гліколіз тощо)

гліоксаль

гліома

гліптика (мист.)

гліпт

гліпто- (генез, донт тощо)

гліцерин,

гліцериновий

гліцинія (бот.)

глоса

глосарій, -ю

глосит, -у (мед.)

глюкоза

глюкозний

-гноз (діа, про тощо)

гнома (літ.)

грамофонний

-граф (авто, епі, пара тощо)

графа

графити

графема

графіка

графік

графіт,

графіті

-графія (гео, демо, моно, стено

тощо)

графо- (лог, ман тощо)

Греція

грек

грекиня

грецький

Григорій і Григір, -ора

григоріянський і грегоріянський

(календар)

Гриф,

грифель,

грифон,

демагогія

демагог

демагогічний

дисгармонія

дисгармонійний

дисгармонічний

дисгармоніювати

дисгармонувати

діагональ

діагоналевий

діагональний

діафрагма

діафрагмування

діафрагмувати
егіда

его- (футуризм, центризм тощо)

егоїзм, -у

егоїст, -ка

егоїстичність

егоїстичний

еготизм,

екзегеза

екзегет

екзегетика

екзегетичний

еклога (літ.)

елегія

елегійний

елегічний

енергія

енергетик

енергетика

енергетичний

енергійний

енерго- (база, ємний, мережа

тощо)

ерг,

ергастерій,

ергативний (лінгв.)

ерго- (граф, метр, номіка тощо)
євангелія (заст.)

євангеліє

євангелик

євангеліст

євангелічний

євангельський

Євген, Євгенія (жін.)

євгеніка (біол.)

євгеніст, -ка

євгенічний

Євграф
зиго- (гамія, морфний, спора

тощо)

зигота (біол.)
ієрогліф,

ієрогліфічний
летаргія

летаргійний

летаргічний

-лог (діа, ката, моно, про тощо) логаритм,

логаритмічний

логаритмувати

логіка

логік

логічність

логічний

-логія (архео, гідро, еко, зоо, спелео тощо)
магія

маг

магізм

магік

магічний

магма

магматичний

магнезит,

магнезитовий

магнезія

магнезійний

магнетизм,

магнетит,

магнетитовий

магнето

магнетон,

магній,

магнієвий

магніт,

магнітний

магнітити

магніто- (граф, лог, метр, фон

тощо)

мега- (ват, герц, літ, терій, фон

тощо)

мегало- (завр, кефалія, манія

тощо)

металургіяї

металург

металургійний

металургічний
олігархія

олігарх

олігархічний

оліго- (клаз, трофний, френія

тощо)

оргазм,

орган,

організм, -у

органіка

органічний

орган, -а (муз.)

органіст, -ка

органний

організація

організатор, -ка

організаторський

організований

організувати

дезорганізація

реорганізація

органо- (генез, логія, пластика

тощо)

оргія

оргійний

оргіястичний
патогенез,

патогенний

патологія

патологічний

пегматит, -у (геол.)

пегматитовий

педагогія

педагог

педагогіка

педагогічний

пергамент,

пергаментний

пергаментовий

пергідроль,

поліглот, -ка

програма

програміст, -ка

програмність

програмовість

програмний

програмовий

програмувати

запрограмований
сталагміт,

сталагмітовий

сталагмометр,

стратегія

стратег

стратегічний

стратиг,

архістратиг
троглодит, -а (антр.)
-ург (драмат, демі тощо)
-фаг (антропо, лото, хроно тощо)

фаго- (терапія, цит тощо)


Схожі:

Уроку комбінований Тема. Розпізнавання іменників (без уживання терміна) за питаннями хто? що?
Мета: розширити й поглибити знання учнів про слова — назви предметів; вчити розпізнавати ці слова у мовленні, складати з ними речення;...
Тема: Узагальнення знань і вмінь учнів за темою “Слова що означають назви
Виписати з пам`яті слова, що означають один предмет, утворити від них слово, що означає багато предметів, з вірша Л. Костенко “Синички...
Тема. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках
На минулому уроці ви отримали таке домашнє завдання : до кожної назви істоти дібрати назву неістоту
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
Словник: збагачувати мовлення дітей прикметниками, дієсловами. Розрізняти слова назви, дії, ознаки; підбирати рими
Тема: Закріплення знань та умінь про слова назви предметів
Збагачувати словниковий запас учнів. Виховувати кращі людські якості, допитливість, любов до рідної мови, бережливе ставлення до...
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
...
До уроку всі готові?
Мета. Формувати в учнів уміння розрізняти назви істот і неістот; ознайомити з новими термінами «власні іменники», «загальні іменники»;...
Поняття про іменник. Лексико-граматичні розряди іменників: а іменники...
Ковтюх С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : навч пос. – 2-е вид., випр. і допов. – К. «ВД «Професіонал», 2007. – 592...
Слова, які відповідають на питання хто?
Мета. Вчити учнів розрізняти поняття «предмет» і «слово» як його назву; формувати вміння ставити питання до слів, що означають назви...
Правила розгадування ребусів: слово або речення ділиться на такі...
В кожному з рядочків таблиці приховані слова, сукупність яких являє собою загадку, яку потрібно розгадати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка