Міністерство освіти і науки


Скачати 259.54 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки
Сторінка3/3
Дата24.02.2016
Розмір259.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3

6

Якому зображенню відповідає мікроструктура технічного заліза?
1. 2.

3. 4.

7

Якому зображенню відповідає мікроструктура заевтектоїдної сталі?


1. 2.

3. 4.

8

Якому зображенню відповідає мікроструктура доевтектичного білого чавуну?


1. 2.

3. 4.

9

Якому зображенню відповідає мікроструктура доевтектоїдної сталі?


1. 2.

3. 4.

10

Якому зображенню відповідає мікроструктура заевтектичного білого чавуну?
1. 2.

3. 4.

11

Якому зображенню відповідає мікроструктура евтектичного білого чавуну?


1. 2.

3. 4.

12

Яка з наведених реакцій є перитектичною?

1. L + А ↔ В

2. L ↔ А + В

3. А ↔ В + С

4. L1 ↔ L2 + А

13

Яка з наведених реакцій є перитектоїдною?

1. L ↔ А + В

2. L1 ↔ L2 + А

3. А + В ↔ С

4. L + А ↔ В

14

Яка з наведених реакцій є евтектичною?

1. L + А ↔ В

2. L ↔ А + В

3. А ↔ В + С

4. L1 ↔ L2 + А

15

Яка з наведених реакцій є евтектоїдною?

1. L + А ↔ В

2. L ↔ А + В

3. А ↔ В + С

4. L1 ↔ L2 + А

16

Яка з наведених реакцій є монотектичною?

1. L + А ↔ В

2. L ↔ А + В

3. L1 + L2 ↔ А

4. L1 ↔ L2 + А

17

Яка з наведених реакцій є синтектичною?

1. L + А ↔ В

2. L ↔ А + В

3. L1 + L2 ↔ А

4. L1 ↔ L2 + А

18

До якого типу фаз відноситься сполука WC?

1. Твердий розчин впровадження

2. Електронне з’єднання

3. Фаза впровадження

4. Фаза Лавеса

19

Який тип зв’язку існує між шарами решітки графіту?

1. Ковалентний

2. Іонний

3. Металевий

4. Ван-дер-Ваальса

20

Яка фаза в системі залізо –вуглець має найбільшу твердість?

1. Ферит

2. Аустеніт

3. Цементит

4. Перліт

21

Як змінюється міцність металу при зростанні щільності дислокацій?

1. Підвищується

2. Знижується

3. Змінюється по кривій з мінімумом

4. Змінюється по кривій з максимумом.

22

Яку кристалічну решітку може мати залізо?

1. ОЦК

2. ГЦК

3. ГЩУ

4. ОЦК і ГЦК

23

Які фази входять до структури доевтектоїдної сталі при температурі 20° С?

1. П

2. П + Ф

3. Ф + А

4. Ф + Ц

24

Які фази входять до структури заевтектичного білого чавуну при температурі 900° С?

1. А + Ц

2. Ф + Ц

3. П + Ц

4. Ф + А

25

Яка форма графітних включень у білих чавунах?

1. Пластинчаста

2. Вермікулярна

3. Сферична (куляста)

4. Графітні включення відсутні

26

Яку металеву основу має сірий чавун з найбільшим показником міцності?

1. Феритну

2. Перлітну

3. Ферито-перлітну

4. Ледебурітну

27

Якому зображенню відповідає мікроструктура ледебуриту?
1. 2.

3. 4.

28

Якому зображенню відповідає мікроструктура ферито-перлітного сірого чавуна?
1. 2.

3. 4.

29

Якому зображенню відповідає мікроструктура перлітного ковкого чавуна?


1. 2.

3. 4.

30

Якому зображенню відповідає мікроструктура феритного високоміцного чавуна?
1. 2.

3. 4.

31

До якого типу дефектів кристалічної будови відносяться дефекти пакування?

1. Лінійні

2. Точкові

3. Поверхневі

4. Об’ємні

32

Який метод застосовують для визначення ліквації сірки?

1. Метод Адмера

2. Метод Гейна

3. Метод Обергоффера

4. Метод Баумана

33

До чого призводить наявність сірки у сталі?

1. Красноламкості

2. Холодноламкості

3. Підвищення пластичності

4. Утворення інтерметалідних фаз

34

Як зветься процес введення домішок у рідку сталь з метою подрібнення зерна?

1. Здрібнення

2. Модифікування

3. Рекристалізація

4. Вторинна рекристалізація

35

До якого типу дефектів кристалічної будови відносяться неметалеві включення?

1. Точкові

2. Лінійні

3. Поверхневі

4. Об’ємні

36

До якого типу дефектів кристалічної будови відноситься змішана дислокація?

1. Точкові

2. Лінійні

3. Поверхневі

4. Об’ємні

37

Які шкідливі домішки є у сталі?

1. Si, Mn

2. C, Fe

3. Cu, Ni

4. S, P

38

Поліморфізм – це здатність …

1. Мати різні властивості у різних напрямках

2. Утворювати проміжні фази

3. Мати різний тип кристалічної решітки

4. Подрібнювати зерно

39

Процес утворення рівновісних зерен у текстурованій структурі – це …

1. Первинна кристалізація

2. Первинна рекристалізація

3. Модифікування

4. Текстуризація

40

До якої категорії якості відноситься сталь У10А?

1. Звичайної якості

2. Якісна

3. Високоякісна

4. Особливо високоякісна

41

До якої категорії якості відноситься сталь марки Ст. 6?

1. Звичайної якості

2. Якісна

3. Високоякісна

4. Особливо високоякісна

42

Що означають останні букви у маркуванні сталі Ст. 3кп?

1. Категорію якості

2. Здатність до обробки тиском

3. Ступінь розкислення

4. Конструкційний матеріал

43

Що означає перша буква у маркуванні сталі А45Г?

1. Автоматна сталь

2. Сталь аустенітного класу

3. Легованість азотом

4. Високу якість сталі

44

Що означають цифри у марки сталі Сталь 40?

1. Границю міцності

2. Границю текучості

3. Вміст вуглецю в десятих долях відсотків

4. Вміст вуглецю в сотих долях відсотків

45

Що означають цифри у марки чавуну КЧ 70-2?

1. Границю міцності на розтягування і відносне видовження

2. Границю міцності на розтягування і ударну в’язкість

3. Вміст вуглецю і легуючих елементів

4. Границю міцності на стискання і вміст вуглецю

46

Що означають букви у марки чавуну ВЧ 100?

1. Високу якість

2. Високу міцність

3. Вміст вольфраму

4. Високу здатність до виливання

47

Яку спроможність до куванню має ковкий чавун?

1. Високу

2. Низьку

3. Зовсім не має

4. Має при певних умовах

48

Що означає перша буква у марки чавуна АЧС-3?

1. Анізотропність

2. Аморфний стан

3. Легованість азотом

4. Антифрикційні властивості

49

Як виглядає крива охолодження чистого металу?

1. Має горизонтальну площину

2. Не має горизонтальної площини

3. Має точку зламу

4. Має точку зламу і горизонтальну площину

50

Ледебурит – це …

1. Хімічна сполука

2. Евтектична суміш А і Ц

3. Евтектоїдна суміш Ф і Ц

4.Фаза впровадженняСупровідний лист до бази даних тестових завдань
Назва дисципліни: “Металознавство” -

Напрям підготовки: 6.050403 “Інженерне матеріалознавство” -

Назва спеціальності: 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” -Факультет: механіко-технологічний -

Код та назва кафедри: 123 Матеріалознавства -

Семестр: 5 Обсяг у кредитах: 6,5


Назва

навчального

елементу


Кількість

завдань

відкритої

форми

завдань

закритої

форми

питань

в листі

тестування

Модуль №1.


2Відкриті – 87

Закриті – 0

Модуль №2.


1

1

Відкриті – 69

Закриті – 50

В цілому за

5 семестр

3

1

Відкриті – 156

Закриті – 50

Загалом по

дисципліні:

3

1

Відкриті – 156

Закриті – 50Відповідальний лектор Протасенко Т.О. -

(ПІБ, підпис)
Розглянуто на засіданні каф. Матеріалознавства -

"___" ___ 2011 р. Протокол № _____ Зав. каф. проф. Соболь О.В. - (підпис)

1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
ПЕРЕЛІК програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання,...
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка