Сучасний урок не стабільне, а динамічне поняття, яке розвивається разом з життям. Та якщо учень бачить результати своєї роботи, тоді й запалюється вогник


Скачати 284.2 Kb.
НазваСучасний урок не стабільне, а динамічне поняття, яке розвивається разом з життям. Та якщо учень бачить результати своєї роботи, тоді й запалюється вогник
Сторінка1/2
Дата23.10.2013
Розмір284.2 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
  1   2
Пояснювальна записка
Сучасний урок – не стабільне, а динамічне поняття, яке розвивається разом з життям. Та якщо учень бачить результати своєї роботи, тоді й запалюється вогник пізнання, інтересу.

Вивчення хімії націлене на формування уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу, ознайомлення з практичним значенням одержаних знань, на виховання особисто-ціннісного відношення до них.

Завдання, що формують теоретичні знання основ хімії, можуть бути такими:

 • Забезпечити різнорівневе засвоєння понять, законів, теорій та закономірностей основ хімії, а також функцій теоретичних знань - описання, пояснення, перетворення, узагальнення, прогнозування.

 • Навчити процедурам описання, пояснення, перетворення, узагальнення, прогнозування хімічних теоретичних знань, що реалізуються в учбовому процесі через емпіричні знання.

 • Розвивати тактичні прийоми розумової діяльності: розв’язувати проблемні ситуації, встановлювати взаємозв’язки теорії та фактів, причинно-наслідкові зв’язки між властивостями речовин, їх складом та будовою; узагальнювати, пояснювати обумовленість застосування речовин їх властивостями.

На узагальнення знань з предмету «Неорганічна хімія», більш глибоке розуміння основних законів, теорій, вміння характеризувати властивості речовин спрямоване проведення цього закладу. І хоча безпосередньо в грі «Найрозумніший» беруть участь лише 12 гравців, але під час підготовки до неї задіяні практично всі учні груп за спеціальністю «Виробництво харчової продукції». Для підготовки до гри вони використовують як рекомендовану навчальну літературу, так і додаткові матеріали. В кожній групі відбуваються відбіркові тури, під час яких і визначаються учасники гри. Можливо, звичайно, визначити учасників гри і в залежності від оцінок, але при цьому не буде досягнута мета – зацікавити учнів в набутті та самостійному узагальненні знань з предмету.

Сама гра «Найрозумніший» відбувається в три тури:

 1. Тестові завдання – гравцям пропонуються 12 обов’язкових запитань з чотирма варіантами відповідей кожне; їм необхідно вибрати правильну відповідь. За результатами цього тура вибирається 6 гравців, які проходять в наступний тур гри.

 2. Завдання за обраними темами – гравцям пропонуються 12 тем з загальної хімії; обравши тему, кожен гравець повинен протягом 2 хвилин надати якомога більшу кількість правильних відповідей на запитання. Один гравець обирає по дві теми впродовж туру. З переліком тем учні знайомляться в процесі підготовки до гри. За результатами цього тура вибираються три гравці, які переходять в останній тур гри.

 3. Завдання за підготовленими темами – гравці заздалегідь готують матеріал за темами з курсу хімії елементів; кожному гравцю ставиться по 9 запитань з його теми. Крім того, він може відповідати і на запитання суперників. На підставі отриманих вірних відповідей і визначається переможець гри.

За кількістю вірних відповідей слідкує компетентне журі – рахункова комісія, до складу якої входять представники кожної групи. Саме рахункова комісія визначає переможців кожного туру та всієї гри в цілому. Проводить гру викладач хімії (ведучий).


ТУР І. Тестові завдання. (20 хв.)
Ведучий: Вам будуть запропоновані 12 запитань з чотирма варіантами відповідей на кожне запитання. Ваша мета – із запропонованих відповідей обрати вірну та відмітити її у таблицях відповідей (додаток 1), що знаходяться у вас на столах. Після того, як будуть задані всі запитання, наша рахункова комісія обробить ваші таблиці з відповідями та назве шістьох учасників, які пройдуть у другий тур гри. Якщо шістка лідерів не визначиться відразу, вам будуть запропоновані додаткові запитання, за відповідями на які ми й оберемо переможців цього туру.

Що ж, почнемо!
Запитання для першого туру (основні):

 1. Хімія – це наука, яка вивчає:

  1. Природні та синтетичні суміші й матеріали

  2. Речовини, їх будову, властивості та взаємні перетворення

  3. Чисті речовини та суміші

  4. Тепловий рух матерії

 2. В якому з цих виразів йдеться про хімічний елемент?

  1. Кисень – обов’язкова складова повітря

  2. Газоподібний хлор

  3. У воді та сірководні міститься Гідроген

  4. Магній – активний метал

 3. Серед запропонованих процесів оберіть хімічний:

  1. Випаровування води

  2. Плавлення заліза

  3. Засахарювання варення

  4. Бродіння виноградного соку

 4. Що ви розумієте під поняттям «проста речовина»?

  1. Речовина, яка утворена із атомів одного хімічного елемента

  2. Складова частина хімічної сполуки

  3. Тип речовини, що не розкладається хімічним способом

  4. Найменша частина речовини, яка зберігає всі її властивості

 5. Які з наведених речовин необхідно віднести до складних:

  1. Озон О3

  2. Залізо Fe

  3. Мідний купорос CuSO4∙7H2O

  4. Бром Br2

 1. В якій групі періодичної системи хімічних елементів є правомірним розташування Гідрогену:

  1. У восьмій

  2. В першій

  3. У сьомій

  4. Можна розташувати і в першій групі, і в сьомій

 2. На зовнішньому електронному рівні атома Нітрогену розташовано:

  1. 2 електрони

  2. 5 електронів

  3. 7 електронів

  4. 14 електронів

 1. Загальна кількість електронів в атомі Кальцію:

  1. 2

  2. 4

  3. 20

  4. 40

 1. За допомогою загальних електронних пар в молекулі утворюється:

  1. Йонний зв'язок

  2. Водневий зв'язок

  3. Ковалентний зв'язок

  4. Металевий зв'язок

 1. Розчин, в якому речовина ще може розчинюватись, − це:

  1. Ненасичений розчин

  2. Розведений розчин

  3. Насичений розчин

  4. Концентрований розчин

 1. Сполука складу K3PO4 відноситься до:

  1. Основ

  2. Солей

  3. Кислот

  4. Оксидів

 1. Характерна властивість металів:

  1. Хрупкість

  2. Низька температура плавлення

  3. Молекулярний стан речовини

  4. Ковкість


Запитання для першого туру (додаткові):

 1. З наведених елементів виберіть той, який не входить в головну підгрупу ІV групи періодичної системи:

  1. Pb

  2. Ti

  3. Ge

  4. Si

 1. Валентність Сульфуру в сполуці SO2 дорівнює:

  1. 1

  2. 2

  3. 4

  4. 6

 1. Із наведених речовин оксидом є:

  1. H2S

  2. KOH

  3. AlCl3

  4. MnO2

 1. Електроліти – це речовини:

  1. Які проводять електричний струм

  2. Які не проводять електричний струм

  3. Розчини яких проводять електричний струм

  4. Розчини яких не проводять електричний струм

 2. Ступінь окиснення Мангану в сполуці K2MnO4 дорівнює:

  1. +8

  2. +7

  3. +6

  4. -2

 1. Тип зв’язку в молекулі сірководню H2S:

  1. Ковалентний полярний

  2. Йонний

  3. Ковалентний неполярний

  4. Водневий


Завдання 1 для конкурсу «Дешифрувальник» (5 хв.)

Ведучий: Для того, щоб встановити, в якому порядку ви будете грати в другому турі, вам необхідно буде визначити зашифроване слово. Цифри в шифрі позначають літери, як на клавіатурі телефону. Увага! Завдання:

Найактивніший метал: 7615734 (Францій)

ТУР ІІ. Завдання за обраними темами. (25 хв.)
Ведучий: Вітаю вас з переходом в другий тур нашої гри! Зараз вам будуть запропоновані 12 тем з неорганічної хімії. Ви в порядку, визначеному конкурсом «Дешифрувальник», обираєте тему та відповідаєте на запропоновані запитання з цієї теми. Ваше завдання – за 2 хвилини надати максимальну кількість вірних відповідей. Кожний учасник впродовж другого туру гри зможе вибрати по дві теми. Наша рахункова комісія, підрахувавши правильні відповіді, визначить трьох учасників, які в третьому, заключному турі будуть змагатись за перемогу та звання найрозумнішого.

Під назвою «Секрет» знаходиться одна з будь-яких тем з неорганічної хімії.


Теми та запитання для другого туру:

№ з/п

Назва теми

Запитання

1

Періодичний

закон та періодична система хімічних елементів

1. В якому році був сформульований Д.І.Менделєєвим періодичний закон? В 1871 році

2. Від чого залежить, згідно з законом, періодична зміна будови та властивостей сполук хімічних елементів? Від зарядів атомних ядер елементів (або від величини атомних мас елементів)

3. Назвіть два елементи, для яких Менделєєв залишив пусті клітинки в періодичній системі. Вони булі відкриті пізніше опублікування періодичної системи. Це Германій (Екасиліцій) та Галій (Екаалюміній)

4. Що називають періодом? Це горизонтальний ряд елементів, розташованих в порядку зростання зарядів ядер їх атомів. Зазвичай він розпочинається лужним металом, а закінчується інертним елементом

5. Як змінюються металічні властивості елементів в періоді? В періоді зі зростанням атомних мас металічний характер елементів послаблюється

6. Скільки періодів в періодичній системі? Сім (1 – 3 малі, 4 – 6 великі і сьомий – не закінчений)

7. Що називається групою хімічних елементів? Це вертикальний стовпчик хімічних елементів з однаковими властивостями

8. Як називаються елементи головної підгрупи 2-ї групи? Лужноземельні метали

9. Як змінюються властивості елементів в групах зі зростанням порядкового номеру? У головних підгрупах зі зростанням порядкових номерів елементів посилюється їх металічний характер і послаблюється неметалічний

10. Як називають елементи головної підгрупи 8-ї групи періодичної системи? Інертні елементи

11. Як називаються елементи головної підгрупи 1-ї групи? Лужні метали

12. Як називають елементи головної підгрупи 7-ї групи? Галогени

2

Будова атому

1. Яка частинка називається атомом? Атом – це найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й електронів, які рухаються навколо нього

2. Що називають хімічним елементом? Хімічний елемент – це вид атомів з певним зарядом ядра

3. Які частинки входять до складу ядра атому? Протони та нейтрони

4. Де сконцентрована практично вся маса атому? В ядрі

5. Що таке нуклонне число? Це загальна кількість усіх протонів та нейтронів в атомі

6. Які частинки називають ізотопами? Ізотопи – це різновиди атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів

7. Скільки ізотопів у атому Гідрогену? Три: Гідроген, Дейтерій, Тритій

8. як називається модель будови атомів, запропонована Резерфордом? Планетарна модель

9. Що називають електронною орбіталлю? Електронна орбіталь – це простір навколо ядра, де перебування електронів найбільш вірогідне

10. Які характеристики атому визначаються порядковим номером елемента в періодичній системі? За порядковим номером елемента визначають заряд ядра атому та кількість протонів в ядрі11. Що визначають за номером періоду, в якому знаходиться елемент? За номером періоду визначають кількість електронних рівнів в атомі елементу

12. Що визначають за номером групи для елементів головних підгруп? За номером групи визначають кількість валентних електронів (кількість електронів на останньому електронному рівні)

3

Хімічний зв'язок

1. Що називається хімічним зв’язком? Хімічний зв'язок – це енергетично вигідна взаємодія між атомами, йонами, молекулами в речовині

2. Яка будова зовнішньої оболонки атому є найбільш стійкою структурою? Найбільш стійкою є структура інертного елементу (на зовнішньому рівні знаходяться 8 електронів)

3. Які частинки називаються іонами? Іони – це заряджені частинки

4. Що називають електронегативністю хімічного елементу? Це кількісна характеристика елемента, що визначає здатність його атомів притягувати валентні електрони атомів інших елементів

5. Як утворюється ковалентний хімічний зв'язок? За рахунок утворення загальних електронних пар

6. Які існують типи ковалентного зв’язку? Існує полярний та неполярний ковалентний зв'язок

7. Як утворюється йонний хімічний зв'язок? Цей тип зв’язку утворюється внаслідок взаємодії протилежно заряджених частинок – іонів

8. Молекули яких речовин утворюються за типом ковалентного неполярного зв'язку? Простих речовин

9. Між атомами яких елементів виникає ковалентний полярний зв'язок? Між атомами різних елементів-неметалів, що мають різні значення електронегативності

10. Який тип зв’язку називається водневим зв’язком? Зв'язок між атомами Гідрогену та атомами більш електронегативного елементу

11. Між атомами яких елементів виникає іонний хімічний зв’язок? Між атомами металу та неметалу

12.Що називають валентністю хімічного елементу? Здатність атома хімічного елемента утворювати певну кількість хімічних зв’язків з іншими атомами

4

Основні поняття

про розчини

1. Яка система називається розчином? Розчин – це гомогенна система, що складається з розчинника, розчиненої речовини та продуктів їх взаємодії

2. Назвіть компоненти розчину. Розчинник та розчинена речовина

3. Який розчин вважають ненасиченим? Це розчин, в якому кількість речовини менша її розчинності за даної температури

4. Яка речовина зветься розчинником? Та речовина, агрегатний стан якої відповідає агрегатному стану розчину в цілому, або та, якої в розчині більше

5. Який розчин зветься насиченим? Той, в якому кількість розчиненої речовини співпадає з її розчинністю за даної температури

6. Який компонент розчину зветься розчиненою речовиною? Це речовина, якої в розчині менше, або та, агрегатний стан якої відрізняється від агрегатного стану розчину в цілому

7. Який розчин називається пересиченим? Це розчин, в якому кількість розчиненої речовини більша її розчинності за даної температури

8. Яка величина зветься розчинністю речовини? Це величина, яка визначається максимальною масою речовини, яка може розчинитись при заданих температурі й тиску в 100г розчинника

9. Що визначає процентна концентрація речовини? Вона визначає, яка маса речовини міститься в 100г розчину

10. Що визначає молярна концентрація речовини? Вона визначає, яка кількість речовини міститься в 1л розчину

11. Яка величина зветься моляльністю розчину? Це величина, що дорівнює відношенню кількості розчиненої речовини до маси розчинника в кілограмах

12. На які типи розподіляють речовини в залежності від їх розчинності у воді? На добре розчинні у воді, малорозчинні та практично не розчинні у воді речовини.

5

Електролітична дисоціація

1. Що являє собою електричний струм? Це напрямлений потік заряджених частинок

2. Які речовини називають електролітами? Це речовини, розплави або розчини яких проводять електричний струм

3. Хто створив теорію електролітичної дисоціації? Сванте-Август Арреніус

4. Які речовини називають неелектролітами? Це речовини, розплави або розчини яких не здатні проводити електричний струм

5. Що відбувається з молекулами електролітів у водних розчинах? Молекули електролітів розпадаються на окремі йони - дисоціюють

6. Що визначає ступінь дисоціації електроліту? Ступінь дисоціації визначає відношення кількості продисоційованих молекул електроліту до загальної кількості молекул електроліту в розчині

7. Які електроліти називають сильними? Електроліти, молекули яких практично повністю розпадаються на іони в розчинах або розплавах

8. Йони якого типу обов’язково присутні в розчинах кислот? Іони Гідрогену Н+

9. Які електроліти називають слабкими? Електроліти, молекули яких в розчинах або розплавах розпадаються на іони частково

10. Йони якого типу обов’язково присутні в розчинах основ? Гідроксид-іони ОН.

11. Які електроліти називають солями? Солі – це електроліти, які у водних розчинах або розплавах дисоціюють з утворенням катіонів металів та аніонів кислотних залишків

12. Який тип зв’язку в молекулах електролітів? Йонний або ковалентний полярний.

6

Оксиди

1. В результаті яких реакцій утворюються оксиди? Частіш за все оксиди утворюються внаслідок реакцій згоряння речовин

2. Оксиди – це складні речовини чи прості? Це складні бінарні сполуки, одним з елементів яких є Оксиген

3. Які типи оксидів Вам відомі? Кислотні, основні та амфотерні оксиди

4. Які оксиди називаються амфотерними? Оксиди, які утворюють сполуки при взаємодії як з кислотами, так і з лугами

5. Чи можуть взаємодіяти кислотні оксиди з кислотами? Ні , не можуть

6. Які елементи входять до складу основних оксидів? Елемент-метал та Оксиген

7. Яка сполука утворюється при взаємодії кислотного оксиду з водою? Кислота

8. Які лементи входять до складу кислотних оксидів? Елемент-неметал та Оксиген

9. Чи реагують основні оксиди з кислотами? Так, під час взаємодії утворюється сіль та вода

10. Яка сполука утворюється при взаємодії основного оксиду з водою? Основа

11. Яка сполука утворюється при взаємодії основного оксиду з кислотним? Сіль

12. Який кислотний оксид не взаємодіє з водою? Силіцію оксид SiO2

7

Основи

1. Які речовини називають основами? Основи – це складні сполуки, які

складаються з атомів металів та певної кількості гідроксогруп ОН

2. Як називають розчинні у воді основи? Луги

3. Як називаються речовини, які змінюють своє забарвлення у розчинах лугів? Індикатори

4. Як змінює своє забарвлення в розчинах лугів фенолфталеїн? Його безбарвний розчин забарвлюється в малиновий колір

5. Які сполуки утворюються під час взаємодії основ з кислотами? Сіль та вода

6. Які основи взаємодіють з кислотними оксидами? Тільки луги

7. Які основи розкладаються під дією високих температур? Нерозчинні основи

8. Як змінює своє забарвлення в розчинах лугів лакмус? Його розчин міняє забарвлення з фіолетового на синє

9. Які основи називають однокислотними? Це основи, молекули яких містять лише одну гідроксогрупу ОН

10. Яким чином дисоціюють однокислотні основи у водних розчинах? В одну стадію

11. Які основи називають багатокислотними? Це основи, молекули яких містять декілька гідроксогруп ОН

12. Яким чином дисоціюють багатокислотні основи у водних розчинах? Ступінчасто

8

Солі

1. Які речовини називають солями? Це йонні сполуки, до складу яких входять катіон металу та аніон кислотного залишку

2. Назвіть хоча б 2 реакції, внаслідок яких утворюється сіль. Реакція нейтралізації, реакції активних металів з кислотами

3. Як відбувається взаємодія солей з металами? Більш активні метали витісняють менш активні із розчинів їх солей

4. Чи реагують солі з кислотними оксидами? Ні

5. Які солі звуться середніми? Солі, які складаються тільки з атомів металів та кислотних залишків

6. Як дисоціюють у водних розчинах середні солі? В одну стадію

7. Які сполуки утворюються при взаємодії солей з лугами? Утворюється нова сіль та основа

8. Які солі звуться кислими? Солі, до складу молекул яких входять атоми металу, один чи декілька атомів Гідрогену та кислотний залишок

9. Як дисоціюють у водних розчинах кислі солі? Ступінчасто

10. Які солі звуться основними? Солі, до складу молекул яких входять атоми металу, одна чи декілька гідроксогруп та кислотний залишок

11. Які сполуки утворюються при взаємодії солей з основними оксидами? Утворюються нові сіль та основний оксид

12. Які солі розкладаються під дією високих температур? Карбонати та нітрати

9

Кислоти

1. Які речовини називаються кислотами? Речовини, молекули яких містять певну кількість атомів Гідрогену та кислотний залишок

2. Як визначити валентність кислотного залишку? За кількістю атомів Гідрогену в кислоті

3. Як змінює своє забарвлення лакмус у розчинах кислот? Його розчин міняє забарвлення з фіолетового на червоне

4. З якими металами взаємодіють розведені кислоти? З активними (що в ряду активностей знаходяться до Гідрогену)

5. Внаслідок якої взаємодії утворюються без кисневі кислоти? Внаслідок реакції поєднання між воднем та неметалами

6. Суміш яких кислот зветься «царською горілкою»? «Царська горілка» - це суміш концентрованих нітратної та хлоридної кислот

7. З якими оксидами можуть взаємодіяти кислоти? З основними, утворюється сіль та вода

8. Як називається реакція між кислотою та основою? Реакція нейтралізації

9. Які кислоти звуться одноосновними? Молекули яких містять тільки один атом Гідрогену

10. Яким чином дисоціюють одноосновні кислоти в водних розчинах? В одну стадію

11. Які кислоти звуться багатоосновними? Молекули яких містять декілька атомів Гідрогену

12. Яким чином дисоціюють багатоосновні кислоти в водних розчинах? Ступінчасто

10

Окисно-відновні

реакції

1. Яка величина зветься ступенем окиснення елемента? Ступінь окиснення – це заряд, який виникає на атомі при умові, що всі зв’язки у сполуці є

йонними

2. Чому дорівнює ступінь окиснення Нітрогену в простій речовині N2? Нулю

3. Які властивості проявляє елемент в найнижчому ступені окиснення? Тільки відновні властивості

4. Чому дорівнює сума ступенів окиснення елементів в складній сполуці Al2(SO4)3? Нулю

5. Який процес називається процесом відновлення? Процес, під час якого один елемент приймає валентні електрони іншого елемента

6. Які властивості проявляє елемент в найвищому ступені окиснення? Тільки окисні властивості

7. Який ступінь окиснення є характерним для елементів-металів в складних сполуках? Позитивний, дорівнює валентності металу

8. Який процес називається процесом окиснення? Процес, під час якого один елемент віддає свої валентні електрони іншому елементу

9. Яким чином змінюється ступінь окиснення елемента при його відновленні? Ступінь окиснення знижується

10. Чому дорівнює ступінь окиснення Оксигену в сполуці Н2О2? −1

11. Які властивості проявляє елемент в проміжному ступені окиснення? Як окисні, так і відновні властивості в залежності від умов

12. Яким чином змінюється ступінь окиснення елемента при його окисненні? Ступінь окиснення підвищується

11

Електроліз

1. Який електрод називається катодом? Негативно заряджений

2. Який процес називають електролізом? Окисно-відновний процес, що відбувається на електродах при проходженні електричного струму скрізь розплав або розчин електроліту

3. Який електрод називається анодом? Позитивно заряджений

4. Який тип зв’язку в молекулах речовин, розплави яких проводять електричний струм? Частіш за все, іонний

5. Іони з яким зарядом притягуються до анода? Негативно заряджені іони – аніони

6. Яка речовина утворюється на катоді внаслідок електролізу розплаву натрію сульфіду? Металічний натрій

7. Іони з яким зарядом притягуються до катода? Позитивно заряджені іони – катіони

8. Яка проста речовина утворюється на аноді внаслідок електролізу розплаву лугу? Кисень О2

9. Реакції якого типу відбуваються на катоді? Реакції відновлення

10. Яка речовина, окрім електроліту, бере участь в процесі електролізу у водних розчинах? Розчинник – вода

11. Реакції якого типу відбуваються на аноді? Реакції окиснення

12. Яка проста речовина утворюється на катоді внаслідок електролізу водного розчину натрію хлориду? Водень Н2

12

Секрет

(основні поняття і законі хімії)

1. Дайте визначення молекулі. Це найменша частинка речовини, яка зберігає всі її хімічні властивості

2. Які речовини називають простими? Речовини, молекули яких містять атоми лише одного хімічного елемента

3. Чи змінюють речовини, які входять до складу сумішей, свої індивідуальні характеристики? Ні

4. Які речовини називають складними? Речовини, молекули яких містять атоми декількох хімічних елементів

5. Яку величину називають кількістю речовини? Це величина, яка характеризує кількість однотипних структурних одиниць (молекул, атомів, іонів) в певній порції речовини

6. Як розрахувати відносну молекулярну масу речовини? Вона дорівнює сумі атомних мас елементів, що входять до складу речовини

7. Що є одиницею кількості речовини? Моль

8. Чому дорівнює відносна атомна маса Хлору? 35,5 (єдина дрібна атомна маса)

9. Сформулюйте закон збереження маси речовин. Маса речовин, які вступають в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворюються внаслідок цієї реакції

10. Сформулюйте закон Авогадро. В рівних об’ємах будь-яких газів при однакових температурі й тиску, міститься одне й те саме число молекул

11. Сформулюйте закон сталості складу речовин. Будь-яка хімічна сполука має один й той самий кількісний склад незалежно від способу її добування

12. Чому дорівнює молярний об’єм газів? 22,4 л/моль


  1   2

Схожі:

Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
Вони стверджували: «Урок як форму організації навчання придумав Я. А. Коменський ще чотири століття тому. Отже, урок – це архаїка....
Урок 1-2 Тема уроку : Множини. Операції над множинами
Прийом «Поняття» вертикально на дошці записується основне поняття, яке мають опрацювати учні. Вчитель просить учнів назвати асоціації,...
Тема: Презентацiя та захист проектів на тему «Пристосування для роботи в майстерні»
Проектну діяльність; формування вміння висловлювати та аргументувати свої думки щодо виготовленого проекту, об’єктивно оцінювати...
УРОК №55 Тема уроку
...
Форми і методи роботи на уроках української мови і літератури в умовах...
«Пам’ятайте, що кожна дитина приходить у школу зі щирим бажанням добре вчитися. Вона ніби яскравий вогник, що освітлює світ дитячих...
Олімпіада школярів з програмування
Автобус може проїхати під мостом тоді і тільки тоді, коли висота моста перевершує висоту автобуса. Допоможіть організаторам дізнатися,...
Урок входить в серію уроків з геометрії, об’єднаних однією темою «Трикутники»
Значна увага приділяється практичній направленості уроку. Учні доводять теорему, використовуючи результати завдань практичної роботи;...
«Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти» Мета: сприяти
«Сучасний урок», розрізана порівняльна таблиця «Традиційне і розвиваюче навчання», зображення «вчителя» та «учня», пазли –завдання,...
Створення бібліотек компонентів
Динамічна бібліотека (DLL) — набір функцій, скомпонованих разом у вигляді бінарного файлу, який може бути динамічно завантажений...
УРОК №36 Тема уроку
Мета уроку: усунути виявлені під час самостійної роботи недоліки; форму­вати навички самоаналізу своєї роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка