Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів


Скачати 39.85 Kb.
НазваЗапрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів
Дата05.05.2013
Розмір39.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Інформаційне повідомлення

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів,

представників державних установ освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

(01-02).10.2013 р. на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка планується проведення Міжнародної наукової конференції на тему:
«Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю»
Змістові напрями конференції:

  • Дидактика фізики як визначальник пріоритетів і орієнтирів якісного навчання

  • Дидактична модель управління якістю компетентнісного становлення майбутніх учителів фізики

  • Технологічні та методичні аспекти формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічних спеціальностей

  • Методологічні основи розвитку професійної компетентності студентів у процесі вивчення предметів фізико-технологічного спрямування

  • Інноватики формування педагогічного кредо майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю


Матеріали кращих доповідей, обсягом до 12 сторінок, планується розмістити у 19-му випуску Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна (збірник зареєстровано як фаховий (Бюлетень ВАК України. – 2010. - №6. – С.4).

Вимоги до змісту та оформлення наукових статей:

Зміст: відображаються нові результати досліджень, які раніше (або паралельно) не публікувалися у наукових виданнях. З метою дотримання вимог ВАК України до наукових статей (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) рекомендуємо жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень з вирішення загальної проблеми та виділення невирішених питань; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки; перспективи подальших досліджень.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Форма: електронний варіант виконувати в редакторі Word формат rtf; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє – 20 мм; формат паперу – А4. Рисунки виконувати, по можливості, векторною графікою. Скановані рисунки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Формули набирати в Microsoft Education 3.0. Написи до рисунків, схем, таблиць, список використаних джерел, анотація та ключові слова набирати шрифтом розміром 12 пт. Посилання на джерела у тексті подавати у квадратних дужках.

Шифр УДК: в першому рядку зліва вирівнювати за першою літерою другого рядка основного тексту.

Анотації та ключові слова – рідною (перед текстом статті) та англійською (після бібліографії) мовами.

До статті додаються:

Відомості про автора(ів): прізвище, ім'я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, електронна пошта, контактний телефон.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (в одному файлі!):
УДК 373.5.16:53

І.І.Іванов

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація: рідною мовою 5-6 рядків.

Ключові слова: 4-5 слів .

текст статті (10-12 сторінок).
Список використаних джерел:

(Шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1. Вимоги до оформлення бібліографії подані в Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 р.)

  1. Атаманчук П. С. Інноваційні технології управління навчанням фізики / П. С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.

  2. Сергієнко В. П. Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя : автореф. дис. на здобуття ступ. д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики / В. П. Сергієнко. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 40 с.

Anotation:……..

Key words:……
Відомості про авторів:

Іванов Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Домашня адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, буд.3, кв. 54

E-mail: ukrain@gmail.com

Контактні телефони: 0961111110, 03849(3-16-01).

Видання збірника здійснюється з залученням авторських коштів: 20 грн. за 1 сторінку тексту.

Електронні версії матеріалів потрібно надсилати на E-mail: k-pdu_mvf@mail.ru

Паперову версію, електронні носії з інформацією та поштовий переказ за послуги друку надсилати на адресу:

Шуліка Віктор Сергійович (аспірант кафедри МВФ та ДТОГ)

фізико-математичний факультет

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

вул. Уральська, 1, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300;

Тел.: (03849) 3-16-01; моб. 0982627841; факс (03849) 3-07-83
Оргкомітет конференції

Схожі:

Конкурсу учнівської та студентської
Для нагородження та участі в ІV (загальнонаціональному) етапі Конкурсу викликати переможців ІІІ етапу та їхніх учителів (додаток...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності «Економіка підприємства»
Розглянуто і схвалено на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ...
Тема: «Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов...
Мета: ознайомити студентів з методологічними аспектами в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; поглибити...
Умови прийому до вищих навчальних закладів України
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним...
Перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Інформація про Всеукраїнську благодійну асоціацію «Рівний – рівному»...
«Рівний – рівному» засновано 16 квітня 2003 року. Організація об’єднує педагогів, психологів, соціальних працівників, педагогів-організаторів,...
НАКАЗ
У 2004 році проведення експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної...
Міжнародний благодійний Фонд «Україна 3000» ОГОЛОШУЄ
До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійних та позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження кредитно-модульної системи...
України передбачає приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, головною метою якого є улаштування зони європейської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка