Транснаціональних корпорацій


Скачати 43.15 Kb.
НазваТранснаціональних корпорацій
Дата18.03.2013
Розмір43.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
У зв'язку з глобалізацією ринків та розвитком міжнародної торгівлі зростає роль транснаціональних корпорацій у формуванні глобальної системи охорони інтелектуальної власності. Діяльність ТНК в умовах глобалізації має суперечливі наслідки для країн. Зіткнення інтересів ТНК і країн відбувається за наступними напрямами: конкуренція між ТНК в масштабах світової економіки (як між ТНК і країнами, так і між самими ТНК); складний комплекс взаємовідносин між ТНК і країнами-реципієнтами (їх населенням, діловими та офіційними колами). Цікаво, що останнім часом критика щодо діяльності ТНК з боку країн периферії дещо послабилася, в той час як країни центру (з основним базуванням ТНК в них) висловлюють більше занепокоєння з приводу негативного впливу ТНК. Зокрема, йдеться про можливості ТНК обирати, право якої країни застосовувати (шляхом вибору певної територіальної прив'язки своєї діяльності). Це стосується не тільки податкового законодавства, але й стандартів охорони інтелектуальної власності. Суперечності між країнами і ТНК у сфері науково-технологічного розвитку характеризуються тим, що стратегічні довгострокові альянси ТНК часто охоплюють всі стадії виробничого процесу — від наукових розробок до процесу власне виробництва і збуту.

Домінуючою тенденцією є та, що ТНК і країни центру спільно чинять тиск на країни периферії з метою нав'язування на власних умовах глобального режиму охорони інтелектуальної власності. Необхідність встановлення високого рівня міжнародної охорони вони зазвичай аргументують тим, що досконала охорона є передумовою технологічного прогресу та підвищення світового рівня економіки. Країни центру наполягають на уніфікації системи охорони інтелектуальної власності, що означає приведення національних режимів охорони інтелектуальної власності у відповідність до певних (часто занадто високих) стандартів і висувається як попередня умова міжнародного інвестування, інноваційної діяльності та торгівлі товарами з використаними об'єктами інтелектуальної власності.

Негативний вплив високого рівня глобальної охорони інтелектуальної власності полягає у стримуванні розвитку молодих індустрій та сприянні домінуванню ТНК. Важливою перевагою для країн периферії в умовах низького рівня охорони є використання і відтворення ними іноземних технологій без витрат на їх придбання. Але в деяких галузях промисловості вартість відтворення технологій для таких країн є еквівалентною вартості розробки.

Можливість відтворення технологій є важливою передумовою інноваційного розвитку для країн периферії, адже останні неспроможні здійснювати витрати на розробки подібних технологій, які були б співрозмірними з витратам ТНК. Країни периферії мають поставити за пріоритетне завдання збагачення національних технологічних баз і здійснення активної інноваційної діяльності.

Трансфертні ціни - це ціни, вживані усередині фірми при реалізації продукції між підрозділами компанії, а також різних, але таких, що входять в одне об`єднання компаній. Під трансфертними маються на увазі ціни, по яких здійснюється купівля-продаж сировини, комплектуючих і інших ресурсів родинними компаніями.

Загальна мета трансфертного ціноутворення - впливати на показники роботи кожного підрозділу, зайнятого виготовленням продукції, сприяти збільшенню прибутку підрозділів фірми, що повинне в цілому вести до збільшення прибутку фірми.

ТНК ж використовують механізм трансфертного ціноутворення для реєстрації прибутків країнах з низькою ставкою оподаткування, навіть якщо доходи були отримані у країнах з високими податками. Трансфертне ціноутворення може бути використане будь-якою фірмою, яка здійснює торговельні міжкордонні операції між своїми філіями. Щоб зменшити податок на корпоративний прибуток, підрозділ ТНК у країні з високим рівнем оподаткування може завищити ціну (або недоплатити) за товари і послуги, які цей підрозділ купує у (продає до) філії, розташованої в країні з меншим рівнем оподаткування. У такий спосіб філія компанії у країні з високим рівнем оподаткування приховує від податкових органів більшу частину свого прибутку в той час як філія у країні з низьким рівнем оподаткування демонструє високі прибутки. Прибутки приховано переводяться з підрозділу ТНК в зоні високого оподаткування до філії у зоні низького оподаткування і як результат - загальне зниження податкового тягаря для ТНК.

Оскільки більшість ТНК базуються в розвинених країнах, а країни, які розвиваються, є, головним чином, приймаючою стороною, відповідно, несправедливі трансфертні ціни приводять до перекачування багатства та ресурсів із другої групи країн у першу. З метою недопущення негативних наслідків трансфертного ціноутворення в межах ТНК у розвинених країнах і в країнах, які розвиваються запроваджуються законодавчі норми, покликані для недопущення маніпулювання з потоками доходів. Таким чином, досить часто інтереси іноземного інвестора можуть не співпадати із завданнями, що стоять перед національною економікою.

Глобалізація як найбільш значне з сучасних досягнень відкрила нові горизонти для суспільства, хоча здебільшого в напрямку монополії влади і капіталу. Важливим для повного розуміння економічних аспектів цивілізації є поняття квазіренти.

Світова квазірента означає надприбуток, який отримують ТНК, країни і цивілізації, які першими освоїли нові, більш ефективні винаходи та іновації, покоління техніки і технології (технологічна квазірента), способи ведення господарства і форми підприємництва (організаційно-господарська квазірента), фінансові і валютні механізми (фінансово-валютна рента) і ін. Квазірента - тимчасове явище: вона реалізується до того часу, поки нові технології, спосіб господарювання, фінансовий механізм не стануть загальнопошире-ними, такими, що визначають рівень світової ціни на товар чи послугу, які реалізуються на світовому ринку.

Вона виникає у фазі розповсюдження – після того, як витрати на розробку її освоєння будуть перекриті додатковим доходом, що виник у результаті стрімкого збільшення обсягу виробництва й продажу й значного зменшення рівня витрат – якщо ринкова ціна істотно перевищить індивідуальну вартість (витрати плюс прибуток). Квазірента є стимулом для інноваторів, що йдуть на інноваційний ризик впровадження нової техніки і технології. Цей стимул підкріплюється неминучістю науково-технічного збитку і банкрутства для підприємців, що відстають у безперервному процесі конкурентного освоєння нової техніки і технології.Інша картина спостерігається у формуванні і розподілі світової квазіренти, яку присвоюють країни, що постачають на світовий ринок більш ефективні прилади, устаткування, сучасні матеріали, високотехнологіч-ні послуги. Частка цих товарів і послуг на світовому ринку швидко збільшується, як і об’єм технологічної квазіренти.


Схожі:

ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ...
У статті досліджено сутність транснаціональних корпорацій, їх характерні риси та позитивні і негативні наслідки транснаціоналізації...
утворюється у результаті відрахування з національного доходу ко­штів...
Даний показник розраховується у двох формах: вартісній (новостворена вартість за певний період, як правило, за рік) та матері­ально-речовій...
Стажування в Китаї
Програма розрахована на тих студентів, які хочуть отримати досвід роботи у великих іноземних компаніях і транснаціональних корпораціях,...
Ключові слова: стратегія, фінансовий, планування, управління, корпоративний, бюджетування
Фінансова стратегія як інструмент забезпечення розвитку корпорацій в сучасних умовах
Конспект лекцій. Правове регулювання діяльності ТНК (ТРАНСНАЦ-Х КОРПОРАЦІЙ)
Міжн-пр регулювання д-сті ТНК сьогодні ще далеке від бажаного, хоча вже є міжн-правові документи, які використовуються
С. А. Ткаченко, І. О. Моторна Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
МСФЗ як основу для гармонізації фінансової діяльності всередині Європейського Союзу, на сам перед консолідованої звітності корпорацій....
Тема СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Економічна природа корпоративного управління
Суть і економічна природа корпорацій. Особливості державного корпоративного сектора
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка