Дата /рік, місяць, число/ | КОДИ |


Скачати 175.37 Kb.
НазваДата /рік, місяць, число/ | КОДИ |
Сторінка1/2
Дата22.04.2013
Розмір175.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2
--------------

Дата /рік, місяць, число/ | КОДИ |

Підприємство ПТ «Ломбард Лукянченко та К» за ЄДРПОУ |------------|

Територія Луганська ообл за КОАТУУ | | | 01|

Орган державного управління _____________________ за СПОДУ |------------|

Організаційно-правова форма |30824659 |

господарювання повне товариство за КОПФГ |141310000 |

Вид економічної діяльності фінансово-кредитны

операції за КВЕД |260 |

Одиниця виміру: тис. грн. |65.23.0 |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік

---------

Форма N 5 Код за ДКУД |1801008|

---------

I. Нематеріальні активи

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Групи нематеріальних| Код | Залишок на |Надійшло| Переоцінка | Вибуло за рік |Нарахо-|Втрати |Інші зміни за рік| Залишок на |

| активів |рядка| початок року | за рік | (дооцінка +, | |вано |від | | кінець року |

| | | | | уцінка -) | |аморти-|зменшен-| | |

| | |----------------| |-----------------+----------------|зації |ня ко- |-----------------+----------------|

| | |первісна|накопи-| |первісної|накопи-|первісна|накопи-|за рік |рисності|первісної|накопи-|первісна|накопи-|

| | |(пере- |чена | |(переоці-|ченої |(пере- |чена | |за рік |(переоці-|ченої |(пере- |чена |

| | |оцінена)|аморти-| |неної) |аморти-|оцінена)|аморти-| | |неної) |аморти-|оцінена)|аморти-|

| | |вартість|зація | |вартості |зації |вартість|зація | | |вартості |зації |вартість|зація |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Права користування | | | | | | | | | | | | | | |

|природними ресурсами| 010 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Права користування | | | | | | | | | | | | | | |

|майном | 020 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Права на комерційні | | | | | | | | | | | | | | |

|позначення | 030 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Права на об'єкти | | | | | | | | | | | | | | |

|промислової | | | | | | | | | | | | | | |

|власності | 040 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Авторське право та | | | | | | | | | | | | | | |

|суміжні з ним права | 050 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

| | 060 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Інші нематеріальні | | | | | | | | | | | | | | |

|активи | 070 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Разом | 080 | | | | | | | | | | | | | |

|--------------------+-----+--------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------|

|Гудвіл | 090 | | | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) ____
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) ____
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) ____
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових
асигнувань (084) ____
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація
нематеріальних активів, щодо
яких існує обмеження права
власності (085) ____
II. Основні засоби

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Групи основних засобів|Код | Залишок на |Надій-| Переоцінка | Вибуло за |Нарахо-|Втрати|Інші зміни | Залишок на | у тому числі |

| |ряд-|початок року|шло за|(дооцінка +, | рік |вано | від | за рік |кінець року |-------------------------|

| |ка | | рік | уцінка -) | |аморти-|змен- | | |одержані за |передані в |

| | |------------| |-------------+------------|зації |шення |-------------+------------|фінансовою |оперативну |

| | |первіс-|знос| |первіс-|зносу|первіс-|знос|за рік |корис-|первіс-|зносу|первіс-|знос|орендою |оренду |

| | |на (пе-| | |ної | |на (пе-| | |ності |ної | |на (пе-| |------------+------------|

| | |реоці- | | |(пере- | |реоці- | | | |(пере- | |реоці- | |первіс-|знос|первіс-|знос|

| | |нена) | | |оціне- | |нена) | | | |оціне- | |нена) | |на (пе-| |на (пе-| |

| | |вар- | | |ної) | |вар- | | | |ної) | |вар- | |реоці- | |реоці- | |

| | |тість | | |вар- | |тість | | | |вар- | |тість | |нена) | |нена) | |

| | | | | |тості | | | | | |тості | | | |вар- | |вар- | |

| | | | | | | | | | | | | | | |тість | |тість | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Земельні ділянки |100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Інвестиційна |105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|нерухомість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Капітальні витрати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|поліпшення земель |110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Будинки, споруди та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|передавальні пристрої |120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Машини та обладнання |130 | | |8,0 | | | | |0,8 | | | |8,0 |0,8 | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Транспортні засоби |140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Інструменти, прилади, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|інвентар (меблі) |150 |0,3 |0,1 | | | | | | | | | |0,3 |0,1 | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Тварини |160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Багаторічні насадження|170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Інші основні засоби |180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Бібліотечні фонди |190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Малоцінні необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|матеріальні активи |200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Тимчасові (нетитульні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|споруди |210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Природні ресурси |220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Інвентарна тара |230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Предмети прокату |240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Інші необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|матеріальні активи |250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------+----+-------+----+------+-------+-----+-------+----+-------+------+-------+-----+-------+----+-------+----+-------+----|

|Разом |260 |0,3 |0,1 |8,0 | | | | |0,8 | | | |8,3 |0,9 | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо
яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права
власності (261) ____
вартість оформлених у заставу
основних засобів (262) ____
залишкова вартість основних
засобів, що тимчасово не
використовуються (консервація,
реконструкція тощо) (263) ____
первісна (переоцінена)
вартість повністю
амортизованих основних засобів (264) ____
основні засоби орендованих
цілісних майнових комплексів (2641)____
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів,
призначених для продажу (265) ____
залишкова вартість основних
засобів, утрачених унаслідок
надзвичайних подій (2651)____
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів,
придбаних за рахунок цільового
фінансування (266) ____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких
існують обмеження права власності (268) ____
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної
нерухомості, оціненої за
справедливою вартістю (269) ____
III. Капітальні інвестиції

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника |Код | За рік | На кінець року |

| |рядка| | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Капітальне будівництво | 280 | | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Придбання (виготовлення) | | | |

|основних засобів | 290 | | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Придбання (виготовлення) інших | | | |

|необоротних матеріальних активів| 300 | | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Придбання (створення) | | | |

|нематеріальних активів | 310 | | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Придбання (вирощування) | 320 | | |

|довгострокових біологічних | | | |

|активів | | | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Інші | 330 | | |

|--------------------------------+-----+--------+----------------|

|Разом | 340 | | |

------------------------------------------------------------------

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну
нерухомість (341) ____
фінансові витрати, включені до
капітальних інвестицій (342) ____

IV. Фінансові інвестиції

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Код | За рік | На кінець року |

| показника |рядка | |-----------------------|

| | | |довгострокові| поточні |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

|А. Фінансові | | | | |

|інвестиції за методом | | | | |

|участі в капіталі в: | | | | |

| асоційовані | | | | |

| підприємства | 350 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

| дочірні підприємства | 360 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

| спільну діяльність | 370 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

|Б. Інші фінансові | | | | |

|інвестиції в: | | | | |

| частки і паї у | | | | |

| статутному капіталі | | | | |

| інших підприємств | 380 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

| акції | 390 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

| облігації | 400 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

| інші | 410 | | | |

|-----------------------+------+---------+-------------+---------|

|Разом (розд.А + розд.Б)| 420 | | | |

------------------------------------------------------------------

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові
інвестиції відображені:
за собівартістю (421) ___
за справедливою вартістю (422) ___
за амортизованою собівартістю (423) ___
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені:
за собівартістю (424) ___
за справедливою вартістю (425) ___
за амортизованою собівартістю (426) ___
V. Доходи і витрати

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника |Код | Доходи | Витрати |

| |рядка | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

|А. Інші операційні доходи і витрати| | | |

| Операційна оренда активів | 440 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Операційна курсова різниця | 450 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Реалізація інших оборотних | | | |

| активів | 460 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Штрафи, пені, неустойки | 470 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Утримання об'єктів | | | |

| житлово-комунального і | | | |

| соціально-культурного призначення| 480 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Інші операційні доходи і витрати | 490 | |21,8 |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| у тому числі: | | | |

| відрахування до резерву | | | |

| сумнівних боргів | 491 | Х |2,3 |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| непродуктивні витрати і втрати | 492 | Х | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

|Б. Доходи і втрати від участі в | | | |

|капіталі за інвестиціями в: | | | |

| асоційовані підприємства | 500 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| дочірні підприємства | 510 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| спільну діяльність | 520 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

|В. Інші фінансові доходи і витрати | | | |

| Дивіденди | 530 | | Х |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Проценти | 540 | Х | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Фінансова оренда активів | 550 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | |84,7 |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

|Г. Інші доходи і витрати | | | |

| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Результат оцінки корисності | 590 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Неопераційна курсова різниця | 600 | | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Безоплатно одержані активи | 610 | | Х |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Списання необоротних активів | 620 | Х | |

|-----------------------------------+------+--------+------------|

| Інші доходи і витрати | 630 | | |

------------------------------------------------------------------
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами) (631) ____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами (632) ___%
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати,
уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) ____
VI. Грошові кошти

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника | Код |На кінець року|

| | рядка | |

|----------------------------------------+--------+--------------|

| 1 | 2 | 3 |

|----------------------------------------+--------+--------------|

|Каса | 640 |9,9 |

|----------------------------------------+--------+--------------|

|Поточний рахунок у банку | 650 | |

|----------------------------------------+--------+--------------|

|Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові| 660 | |

|книжки) | | |

|----------------------------------------+--------+--------------|

|Грошові кошти в дорозі | 670 | |

|----------------------------------------+--------+--------------|

|Еквіваленти грошових коштів | 680 | |

|----------------------------------------+--------+--------------|

|Разом | 690 |9,9 |

------------------------------------------------------------------

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання
яких обмежено (691) ____
VII. Забезпечення і резерви

------------------------------------------------------------------------------------------

| Види забезпечень і | Код |Залишок|Збільшення за |Викорис-|Сторно-|Сума |Залишок|

| резервів |рядка|на | звітний рік |тано у |вано |очікува- | на |

| | |початок|--------------|звітному|невико-|ного |кінець |

| | |року |нарахо-|додат-|році |ристану|відшкоду-| року |

| | | |вано |кові | |суму у |вання | |

| | | |(ство- |відра-| |звітно-|витрат | |

| | | |рено) |хуван-| |му році|іншою | |

| | | | |ня | | |стороною,| |

| | | | | | | |що врахо-| |

| | | | | | | |вана при | |

| | | | | | | |оцінці | |

| | | | | | | |забезпе- | |

| | | | | | | |чення | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Забезпечення на виплату | | | | | | | | |

|відпусток працівникам | 710 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Забезпечення наступних | | | | | | | | |

|витрат на додаткове | | | | | | | | |

|пенсійне забезпечення | 720 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Забезпечення наступних | | | | | | | | |

|витрат на виконання | | | | | | | | |

|гарантійних зобов'язань | 730 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Забезпечення наступних | | | | | | | | |

|витрат на | | | | | | | | |

|реструктуризацію | 740 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Забезпечення наступних | | | | | | | | |

|витрат на виконання | | | | | | | | |

|зобов'язань щодо | | | | | | | | |

|обтяжливих контрактів | 750 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

| | 760 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

| | 770 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Резерв сумнівних боргів | 775 | | | | | | | |

|------------------------+-----+-------+-------+------+--------+-------+---------+-------|

|Разом | 780 | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Запаси

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника | Код |Балансова | Переоцінка за рік |

| |рядка | вартість +---------------------|

| | |на кінець |збільшення | уцінка |

| | | року | чистої | |

| | | | вартості | |

| | | |реалізації *| |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Сировина і матеріали | 800 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Купівельні | | | | |

|напівфабрикати та | | | | |

|комплектуючі вироби | 810 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Паливо | 820 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Тара і тарні матеріали | 830 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Будівельні матеріали | 840 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Запасні частини | 850 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Матеріали | | | | |

|сільськогосподарського | | | | |

|призначення | 860 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Поточні | | | | |

|біологічні активи | 870 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Малоцінні та | | | | |

|швидкозношувані предмети| 880 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Незавершене виробництво | 890 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Готова продукція | 900 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Товари | 910 | | | |

|------------------------+------+----------+------------+--------|

|Разом | 920 | | | |

------------------------------------------------------------------

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) ____
переданих у переробку (922) ____
оформлених в заставу (923) ____
переданих на комісію (924) ____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02) (925) ____
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для
продажу (926) ____

---------------

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси" (
  1   2

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка