АУДИТОРСЬКА ФІРМА


НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА
Дата21.04.2013
Розмір65.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«АЛЧЕВСЬК-АУДИТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр Субєктів аудиторської 94207 м.Алчевск, вул. Алчевськ, вул.Леніна,18, а/с3008

діяльності № 0939 від 26 січня 2001р. тел.\факс (06442) 2-04-80

свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким e-mail : audit_ irina 189@ukr.net

надається право на проведення аудиторських перевірок

фінансових установ № 000465 від 13.07.2004р.

ДИРЕКТОРУ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «МАРТИНОВ І КОМПАНІЯ»

Мартинову В.Л.
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

Повного товариства «ЛОМБАРД «МАРТИНОВ І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2011 року

Основні відомості про аудиторську фірму


НайменуванняТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська

Фірма «Алчевськ-Аудит»

Номер, серія, дата видачі та термін

дії свідоцтва про внесення в

Реєстр суб’єктів аудиторської

діяльності

№ 0939, видане Аудиторською палатою України 26 січня

2001р. за рішенням № 98, дійсне до 30 листопада 2015р.


Дані про аудиторів, що брали

участь в аудиторській перевірці

Аудитор Лисова Ірина Хананівна:

- сертифікат № 000503 виданий АПУ 30.11.1995р., діючий

до 30.11.2014р.,

  • Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким

надається право на проведення аудиторських перевірок

фінансових установ № 000465 від 13.07.2004р., діюче до

30.11.2014р.,

- Телефон (06442) 2-04-80

- Поштова адреса: м. Алчевськ, Луганська область, вул.

Запорізька, 150/7

- e-mail : audit_ irina_189@ukr.net


Основні відомості про ломбард

Повна назва


Повне товариство «ЛОМБАРД « МАРТИНОВ І

КОМПАНІЯ»

Код за ЄДРПОУ

30279544

Місцезнаходження

91055, м. Луганськ, вул. Шевченка, 49а

Дата державної реєстрації

20 січня 1999р., свідоцтво серії АОО № 714141

Дата внесення до Державного

реєстру фінансових установ

свідоцтво серії ЛД № 268, рішення Держфінпослуг від 25

січня 2005р. № 3389, реєстраційний номер 15101438

Основні види діяльності

65.23.0 – інше фінансове посередництво

51.52.4 - оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами

Чисельність працівників

24 особи

Номери, серії, дати видачі, термін

дії ліцензій на здійснення


Серія АБ № 223033, рішення Міністерства фінансів

України від 16.08.2005 р. № 557.

діяльності


Ліцензія переоформлена 16.08.2010р. рішенням

Міністерства фінансів України № 874 від 16.08.2010

Свідоцтво серії АВ № 563077, термін дії необмежений.

Кількість відокремлених

Підрозділів

Відокремлених підрозділів – 22, з них 2 тимчасово не

працюють


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Згідно з договором № 16 від 14.02.2012р. аудитором Лисовою Іриною Хананівною

Аудиторської фірми «Алчевськ -Аудит», здійснюючої свою діяльність на підставі

Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0939, виданого

Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсного до 30

Листопада 2015 р., проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності повного

товариства «Ломбард «Мартинов і компанія» станом на 31 грудня 2011 року,

розташованого за адресою : м.Луганськ, вул. Шевченка, 49 а , за даними фінансового

обліку та звітності за період з 01.01.11 по 31.12.11р.

Аудитором проаналізований представлений до висновку бухгалтерський баланс

Повного товариства «Ломбард « Мартинов і Компанія» станом на 31 грудня 2011 року і

відповідна до нього річна фінансова звітність, яка підлягає офіційному оприлюдненню , в

складі: Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний

капітал, Примітки до фінансової звітності.

Відповідальність за дані про фінансовий стан та підготовку фінансової звітності

несе об’єкт перевірки. Обов язком аудитора є висловлення висновку стосовно цієї

фінансової звітності на підставі проведеного аналізу даних представлених звітів.

Аудиторську перевірку здійснено у відповідності до Законів України « Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», « Про аудиторську діяльність»,

«Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню) доходів , одержаних злочинним

шляхом», Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг

України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 р. № 292, та інших

нормативно – правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері

здійснення фінансових послуг та проведення аудиту, вимог Міжнародних стандартів

аудиту, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової

звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудита», МСА 706

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,

МСА 800 «Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до

концептуальних основ спеціального призначення, кодексу етики професійних бухгалтерів

МФБ та вимог « Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за

наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності

фінансової компанії за рік», затверджених розпорядженням Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 в редакції

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від

19.10.2006 № 6337.

Згідно з договором масштабом аудиту передбачалося одержання розумних

підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих перекручень і помилок.

Ми планували та виконували аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у

тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень, а система внутрішнього

контролю ломбарду направлена на уникнення зловживань. Аудит передбачає вивчення на

вибірковій основі документів, що підтверджують суми та відомості, які розкрито у

фінансових звітах. Також аудит включає вивчення принципів бухгалтерського обліку і

оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок

управлінського персоналу та загального оформлення фінансової звітності. Суттєвість з

замовником не обумовлювалась, тому розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень

показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА

320. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану

підставу для висловлення нашої думки.


Ми виконали аудит Балансу повного товариства «Ломбард «Мартинов і компанія»

станом на 31 грудня 2011 року і відповідної до нього річної фінансової звітності, яка

підлягає офіційному оприлюдненню.

Фінансова звітність ломбарду була складена відповідно до вимог чинних П(С)БО

та інших нормативних актів у строки, передбачені законодавством.

Бухгалтерський облік товариства ведеться без урахування Методичних

рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами», затверджених

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від

07.05.2004 р. № 531.

Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити деякі

позиції визначення доходів та витрат товариства по елементах, а також фінансовий

результат станом на дату балансу за допомогою інших аудиторських процедур. Тому ми

не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження не мають суттєвого

впливу на фінансову звітність та на стан справ в цілому.

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для

нашого підтвердження обмежень, які зазначені вище, фінансові звіти подають об’єктивно

в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан повного товариства «Ломбард «Мартинов і

компанія» станом на 31 грудня 2011 року у відповідності з Національними положеннями

(стандартами) бухгалтерського обліку.

Директор АФ «Алчевськ – Аудит» І.Х. Лисова, САР


  1. березня 2012р.


94207, Луганська область

м. Алчевськ, вул. Леніна, 18/9

Схожі:

Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка