Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності ТОВ «Фінансова компанія «ФЕНІКС»


Скачати 36.52 Kb.
НазваРозкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності ТОВ «Фінансова компанія «ФЕНІКС»
Дата21.04.2013
Розмір36.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток № 1

до Аудиторського Висновку

від 18 січня 2012 року
Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності

ТОВ «Фінансова компанія «ФЕНІКС»
1. Загальні положення

1.1. Товариство було створене у березні 2007 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зареєстроване Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 04.04.2007 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 695347, за яким номер запису про включення відомостей про Товариство є 1 073 102 0000 013086.

1.2. 28 вересня 2007 року Товариство зареєструвало нову редакцію Статуту. Зміни стосувалися збільшення розміру статутного капіталу.

29 серпня 2008 року Товариством було зареєстровано нову редакцію Статуту. Зміни стосувались перерозподілу часток між учасниками та ще одного збільшення розміру статутного капіталу.

29 червня 2011 року було зареєстровано нову редакцію Статуту, в якій відображено зміну учасників та директора Товариства.

1.3. Товариство фінансово-господарську діяльність здійснює у відповідності до Статуту та Законів України.

Основними видами діяльності Товариства, згідно з Державним класифікатором видів діяльності є:

- надання кредитів (КВЕД 65.22.0);

- інше грошове посередництво (КВЕД 65.12.0);

- інше фінансове посередництво (КВЕД 65.23.0)

Товариство у 2011 році здійснювало професійну діяльність на підставі Ліцензії серії АВ № 518406 на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами від 29.11.2010 р., терміном дії з 02.12.2010 р. по 02.12.2013 р.

1.4. Видів діяльності непередбачених законодавством Товариство не здійснює.

1.5. Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з використанням електронно-обчислювальної техніки.

1.6. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась, на протязі 2011 року, в цілому з дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, затверджених Мінфіном та Мінстатом України.

2. Власний капітал

Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 8067 тис. грн. та складається зі Статутного капіталу збільшеного на суму нерозподіленого прибутку.

2.1. Статутний капітал станом на 31.12.2011 р. Товариства відповідає установчим документам, сформований у відповідності до законодавства України грошовими коштами в повному обсязі та становить 8.000.000,00 (вісім мільйонів) гривень.

2.2. Станом на 31.12.2011 р. учасниками Товариства є 2 (дві) фізичні особи – Нікіфоров Д.Ю. (інд. № 2635915156) та Ковальчук О.О. (інд. № 2759611120), які володіють більш ніж 5 % статутного капіталу кожний.

2.3. Державна частка в Статутному капіталі Товариства відсутня.

2.4. Станом на 31.12.2011 р. нерозподілений прибуток становить 67 тис. грн. У 2011 році Товариство не отримало прибутку.

2.5. Аудитор вважає, що структура власного капіталу відображена в обліку Товариства у відповідності до наявних первинних документів та чинного законодавства України.
3. Облік активів.

3.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, та їх зносу (амортизації).

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи на суму (за залишковою вартістю) 1 тис. грн., які містять у собі вартість придбаних ліцензій та програмного забезпечення. Амортизація у 2011 році не нараховувалась

Основні засоби містять у собі комп’ютерне обладнання та меблі на суму (за залишковою вартістю) 4 тис. грн. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом.

3.2. Незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2011 р. відсутні.

3.3. Облік фінансових вкладень

Формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 12.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в розмірі 1634 тис. грн. та складаються з вартості, придбаних у 2008 році інвестиційних сертифікатів.

3.4. Виробничі запаси станом на 31.12.2011 р. відсутні.
4. Облік коштів та розрахунків

4.1. Порядок організації готівкових розрахунків відповідає вимогам чинного законодавства України. Облік касових операцій в Товариства, в цілому, ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Перевіркою вчасності оприбуткування готівки в касу, порушень не встановлено.

4.2. Перевіркою відповідності фактичних залишків на банківських рахунках даним бухгалтерського обліку відхилень не встановлено.

Кошти з банківських рахунків списуються виключно за розпорядженнями відповідних посадових осіб Товариства.

Дані аналітичного обліку коштів на рахунках в банках відповідають синтетичному обліку, розбіжностей під час аудиторської перевірки не встановлено.

4.3. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. у загальному підсумку становить 6370 тис. грн. та складається із заборгованості за виданими кредитами, виданими авансами, розрахунків з бюджетом та іншої поточної дебіторської заборгованості.

4.4. Облік кредиторської заборгованості та оцінка зобов’язань здійснювалась у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання».

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються короткострокові зобов’язання на загальну суму 27 тис. грн.
5. Стан бухгалтерського обліку та звітності

На протязі періоду, що перевірявся, бухгалтерський облік здійснювався в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р.

Принципи ведення бухгалтерського обліку, визначені чинними законодавством України, при формуванні фінансової звітності було Товариством в цілому дотримано.

Схожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності ПАТ «ФК «АВАНГАРД»
Зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 18. 07. 2008 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ». Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «КУА...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»...
Зареєстрована Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 04. 04. 2007 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії...
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮРАУДИТСЕРВІС» 91055, м. Луганськ, вул. Дзєржинського, буд. 33
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ТРЕЙД КОМПАНІ»»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка