АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора


Скачати 34.01 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Дата21.04.2013
Розмір34.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежного аудитора

про фінансову звітність за 2011 рік

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «ФЕНІКС»

Надається Державній комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України

Згідно Угоди № 059/11 від 15.02.2011 р. між незалежною Аудиторською фірмою «НІКА-Аудит» та ТОВ «Фінансова компанія «ФЕНІКС», надалі «ТОВАРИСТВО», аудитором Семеновою Н.І., Сертифікат АПУ № 003480 від 24.09.1997 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 000085 від 27.05.2004 р., Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3997 від 31.05.2007р., який ведеться Аудиторською Палатою України, проведена перевірка достовірності фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 р.
Місцезнаходження АФ «НІКА-Аудит»: м. Львів, вул. Миколайчука, 10/45.

Тел./факс.: +38 (032) 253-15-51

Перевірка проводилась з 13.01.2012 р. по 18.01.2012 р.

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність та достовірність звітних даних несе Керівництво Товариства.

Аудитор, на підставі аудиторської перевірки, несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансових звітів Товариства, які складаються з: форми № 1 «Баланс», форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форми № 4 «Звіт про власний капітал» та форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти Товариства не містять суттєвих помилок.

Під час аудиторської перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів, отриманих по даним синтетичного бухгалтерського обліку на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності Товариства. Також у перевірку входила оцінка використаних на підприємстві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.

Перевірка інформації здійснювалась вибірково. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві помилки. Аудитором межа суттєвості визнана на рівні 3 відсотків до валюти балансу Товариства.

Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720, 800.

Аудитор в своїй діяльності керувалась законодавством України у сфері господарської діяльності, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийнятими в Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для проведення аудиту були використані облікові аналітичні реєстри з обліку касових і банківських операцій, заробітної плати, розрахунково-кредитних операцій; регістри бухгалтерського обліку; оборотно-сальдові відомості; поточна звітність за 2011 рік.

Концептуальна основа фінансової звітності Товариства базується на нормах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., викладена в Наказі «Про облікову політику Товариства» та ґрунтується на нормах Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, з врахуванням положень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки.

Аудитор вважає, що надана інформація дає, в цілому, дійсне і повне уявлення про реальність складу активів і пасивів балансу Товариства станом на 31.12.2011 р., а фінансові звіти сформовані у відповідності до прийнятої облікової політики та норм Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Аудитор вважає, фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р. по результатах операцій з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р., в цілому відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України.
На думку аудитора, Товариством, у відповідності до встановлених нормативів, зокрема до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в цілому достатньо розкрито інформацію за видами активів, зобов’язань та про власний капітал.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 8066 тис. грн.

Статутний капітал станом на 31.12.2011 р. Товариства відповідає установчим документам, сформований у відповідності до законодавства України грошовими коштами в повному обсязі та становить 8.000.000,00 (вісім мільйонів) гривень.

Обґрунтування думки аудитора стосовно фінансової звітності Товариства наведено в Додатку № 1 «Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності» до даного Висновку, який є невід’ємною його частиною.


18 січня 2012 р.


Директор АФ « НІКА-Аудит», аудитор

Сертифікат АПУ “А” № 003480, Свідоцтво

про внесення до реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки фінансових

установ № 000085

Н. Семенова

________________________________________________________________________________

м. Львів, вул. Миколайчука, 10/45

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка