ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2011 р


Скачати 87.38 Kb.
НазваЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2011 р
Дата07.04.2013
Розмір87.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство»

за ЄДРПОУ

32668390

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

8038500000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання товариство з

Обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

326

73

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

326

73

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валовий:

прибуток


050


326


73

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

9

-

Адміністративні витрати

070

(298)

(140)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100


37


-

збиток

105

-

(67)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи¹

130

7327

1747

Фінансові витрати

140

(2)

(2)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(7327)

(1788)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170


35


-

збиток

175

-

(110)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(3)

(1)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190


32


-

збиток

195

-

(111)

Надзвичайні:

доходи


200


-


-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220


32


-

збиток

225

-

(111)


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

73

65

Відрахування на соціальні заходи

250

27

24

Амортизація

260

5

5

Інші операційні витрати

270

193

46

Разом

280

298

140


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Керівник ____________________________ Давидова Т.О
Головний бухгалтер ____________________________ Посада не передбачена

Схожі:

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р

Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Свищ, Бударова, що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка