ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р


Скачати 80.55 Kb.
НазваЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р
Дата07.04.2013
Розмір80.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство Кредитна спілка «Вертикаль»

за ЄДРПОУ

33274366

Територія Дніпропетровська обл..

за КОАТУУ

1210100000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка

за КОПФГ

925

Вид економічної діяльності Надання кредитів

за КВЕД

65.22.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
х

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валовий:

прибуток


050збиток

055Інші операційні доходи

060

32

38

Адміністративні витрати

070

(36)

(30)

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100
8

збиток

105

(4)
Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи¹

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170
8

збиток

175

(4)
Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190
8

збиток

195

(4)
Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220
8

збиток

225

(4)

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240

12

11

Відрахування на соціальні заходи

250

4

4

Амортизація

260Інші операційні витрати

270

20

15

Разом

280

36

30


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Керівник ____________________________ Токарчук Олена Віталіївна
Головний бухгалтер ____________________________ Гаврилова Ольга Валеріївна

Схожі:

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,...
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Свищ, Бударова, що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про...
За фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Звіт про фінансовий стан) станом на 31. 12. 2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка