01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»


Скачати 82.26 Kb.
Назва01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»
Дата07.04.2013
Розмір82.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

за ЄДРПОУ

33134452

Територія Красногвардійський район

за КОАТУУ

2310137200

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
Орган державного управління

за СПОДУ
Вид економічної діяльності

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
Адреса 67035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 62, кв. 46

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

39

20

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

39

20

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валовий:

прибуток


050

39

20

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061

-

-

Адміністративні витрати

070

(37)

(34)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(14)

-

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100
-

збиток

105

(12)

(14)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

11750

470

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(11750)

(400)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170
56

збиток

175

(12)

-

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190
56

збиток

195

(12)

-

Надзвичайні:

доходи


200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220
56

збиток

225

(12)

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

21

13

Відрахування на соціальні заходи

250

8

5

Амортизація

260

-

-

Інші операційні витрати

270

22

16

Разом

280

51

34


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-Керівник __________________________________________________ / Лахтаренко Наталія Валеріївна /
Головний бухгалтер ________________________________________ / Лахтаренко Наталія Валеріївна /

Схожі:

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

ТОВ „КУА „Перфект Капітал”

Зміна складу посадових осіб ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»

КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТ
Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка