ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р


Скачати 272.25 Kb.
НазваТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
Сторінка2/3
Дата24.02.2016
Розмір272.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

4. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ЗВІТНОСТІ
4.1. Баланс
4.1.1.Актив. Нематеріальні активи (в тисячах українських гривень)

Первісна вартість на 01.01.2014 року

50,0

Надійшло за рік

0

Первісна вартість на 31.12.2014 року

50,0

Накопичена амортизація на 01.01.2014 року

13,0

Нарахована амортизація за рік

9,0

Накопичена амортизація на 31.12.2014 року

22,0

Вибуло протягом року

0

До нематеріальних активів включені придбані права на провадження діяльності .
4.1.2. Актив. Основні засоби (в тисячах українських гривень)

За історичною вартістю

Будівлі

Машини та обладнання

Транспорт

Інструменти, прилади,інвентар,

меблі

Всього

Справедлива вартість на 01.01.2014 року

0

0

0

62

62

Надходження

0

1032

0

0

1032

Переміщення

0

0

0

0

0

Вибуття

0

0

0

0

0

Первісна вартість на 31.12.2014р.

0

1032

0

62

1094

Накопичена амортизація на 01.01.2014р.

0

0

0

22

22

Амортизація за період

0

23

0

26

49

Накопичена амортизація на 31.12.2014р.

0

23

0

48

71

Залишкова вартість на 01.01.2014р.

0

0

0

40

40

Залишкова вартість на 31.12.2014р.

0

1009

0

14

1023

Надходження, вибуття, збільшення чи зменшення вартості основних засобів у звітному періоді в результаті переоцінки не відбувалося. Обмеження права власності на основні засоби, що належать Товариству немає. Основні засоби не знаходяться в заставі в якості забезпечення зобов’язань.

Протягом 2014 року списання основних засобів не відбувалось.
4.1.3 Актив. Дебіторська заборгованість (в тисячах українських гривень)

Статті

01.01.2014р.

31.12.2014р.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (розрахунки з покупцями послуг)

434

464

Резерв сумнівної заборгованості

20

20

Інша поточна дебіторська заборгованість

13 078

17 657

Товариство використовувало аналіз дисконтованих потоків грошових коштів стосовно довгострокової дебіторської заборгованості. Товариством проводиться аналіз та перегрупування дебіторської заборгованості в залежності від строків її погашення. Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється по амортизаційній вартості з використанням методу ефективного проценту. Ефективна процента ставка визначалась виходячи з процентних ставок фінансових інструментів на доступних для товариства активних ринках.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

4.1.4. Актив. Грошові кошти та їх еквіваленти. (в тисячах українських гривень)

Статті

01.01.2014р.

31.12.2014р.

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках та в касах

2189

4265

Грошові кошти в дорозі

0

196

Всього грошові кошти

2189

4461

4.1.5 Пасив. Статутний капітал

Станом на початок та кінець звітного року частки в статутному капіталі Товариства належали єдиному учаснику:


Учасники

Розмір статутного капіталу,

тис. грн.

Частка в статутному капіталі, %

Юридична особа – нерезидент України, резидент Республіки Кипр - компанія НЕВЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (NEVEN TRADING LIMITED) адреса: Нікоклеус 8, квартира/офіс 301, Каймаклі, 1037, м. Нікосія, республіка Кіпр, реєстраційний №НЕ 265015

7100

100 %

Всього:

7100

100,00


4.1.6 Пасив. Власний капітал. (в тисячах українських гривень)
01.01.2014р.

31.12.2014р.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

489

974

4.1.7 Пасив. Поточні зобов’язання (в тисячах українських гривень)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

01.01.2014р.

31.12.2014р.

Короткострокові кредити банків (овердрафт)

0

0

Кредиторська заборгованість за інші послуги поточна.

1276

846

Поточні забезпечення (резерв відпусток)

46

20

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

112

163

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхуванням

0

3

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

0

7

Інші поточні зобов’язання

6698

14438

Всього

8132

15477


4.2. Фінансові результати.

4.2.1 Дохід від основної діяльності (в тисячах українських гривень)

Статті

2013 рік

2014 рік

Дохід від реалізації послуг

6421

6709

4.2.2 Витрати основної діяльності (в тисячах українських гривень)

Статті

2013 рік

2014 рік

Собівартість послуг

20

0

Адміністративні витрати

5149

5775

Витрати на збут

263

139

Інші операційні витрати

150

66

Крім того, фінансові витрати

442

54

разом

6024

6034

В тому числі операційні витрати

5562

5980

4.2.3 Елементи операційних витрат


Статті

2013 рік

2014 рік

Матеріальні затрати

7

0

Витрати на оплату праці

323

334

Відрахування на соціальні заходи

112

116

Амортизація

28

58

Інші операційні витрати

5 092

5472

разом

5 562

5980
1   2   3

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка