Примiтки до фiнансової звiтностi за 201 3


НазваПримiтки до фiнансової звiтностi за 201 3
Сторінка1/5
Дата24.02.2016
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2013 рiк

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінаста» (далi по тексту – Товариство) зареєстровано як юридична особа Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 22.11.2006 року.

Діяльність Товариства проводиться на підставі Статуту Товариства.
Основними видами дiяльностi, яким займається Товариство, є:
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

-Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення.

Товариство знаходиться в реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, Свідоцтво від 07.06.2007 року №1043.

Для здійснення окремих видів господарської діяльності, які стосуються депозитарної діяльності та діяльності з торгівлі цінними паперами, Товариство отримало наступні ліцензії:

-ліцензія серія АЕ № 263230 на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи від 28.08.2013 року.Термін дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений;Дата видачі ліцензії -28.08.2013р.

-ліцензія серія АД № 075868 на здійснення дилерської діяльності від 04.05.2012 року.Термін дії ліцензії з 16.05.2012 р. необмежений;Дата видачі ліцензії -18.09.2012 р.

-ліцензія серія АД № 075867 на здійснення брокерської діяльності від 04.05.2012 року.Термін дії ліцензії з 16.05.2012 р. необмежений;Дата видачі ліцензії -18.09.2012 р.

-ліцензія серія АД № 075869 на здійснення діяльності з управління активами від

27.01.2010 року.Термін дії ліцензії з 27.01.2010 р. по 27.01.2015.Дата видачі ліцензії -18.09.2012 р.

Товариство розташоване за адресою:
04050 м. Київ, вул. Глибочицька, 28.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 року становила 12 осіб.

2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основа представлення інформації та ведення бухгалтерського обліку .

Перша фінансова звітність Товариства, складена відповідно до МСФЗ, буде отримана у 2014 році у складі повного пакету фінансової звітності відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Товариство приймає датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2013 року.

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно до українських Положень (стандартів) бухгалтерського обліку („П(с)БО”). Українські Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та процедури відрізняються від принципів обліку, загальноприйнятих відповідно до МСФЗ. Відповідно, ця фінансова звітність, підготовлена на основі бухгалтерської звітності згідно з П(с)БО, містить коригування, які необхідно внести у таку фінансову звітність для того, щоб вона відповідала вимогам МСФЗ. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення щодо здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі і з урахуванням того, що вона продовжуватиме свою операційну діяльність у найближчому майбутньому. Фінансова звітність товариства підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням певних фінансових інструментів (див. нижче).

Нижче наведені ключові припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на звітну дату, щодо яких існує істотний ризик, що вони стануть причиною суттєвого коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.

Функціональна валюта.

-Функціональною валютою та валютою представлення даної фінансової звітності Товариства є українська гривня.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін ІППОЧО
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з геометрії (академічний рівень) на 201...
Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Трикутники і коло»
Результати роботи вчителів м/о фізичної культури з обдарованими дітьми у 201 1 – 201 2 н р
Результати роботи вчителів м/о фізичної культури з обдарованими дітьми у 2011 – 2012 н р
СПИСОК студентів прийнятих в НТУ «ХПІ» в 201 2 році які не стоять...

Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
ГРУДНЯ 201
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» (надалі – «Товариство») зареєстровано згідно рішення засідання...
Методичні рекомендації до 201
Початкова школа у 2015-2016 навчальному році вступає у 4-рік роботи за оновленим Державним стандартом початкової загальної освіти,...
Програма з корекції тривожності засобами пісочної терапії під час...
...
Про затвердження Календарного плану
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка