Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 466.61 Kb.
НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка4/4
Дата08.02.2014
Розмір466.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

VIII. Запаси


Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

92Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

11Паливо

820

6Тара і тарні матеріали

830

57

149

-6

Будівельні матеріали

840

5Запасні частини

850

305Матеріали сільськогосподарського призначення

860

1111Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

10883Малоцінні та швидкозношувані предмети

880


Незавершене виробництво

890

10Готова продукція

900

102Товари

910


Разом

920

12582


З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:відображених за чистою вартістю реалізації

(921) _1699
переданих у переробку

(922) _______
оформлених в заставу

(923) _12582
переданих на комісію

(924) _______

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) _______

---------------

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".


IX. Дебіторська заборгованість


Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

135

135Інша поточна дебіторська заборгованість

950

2190


2190

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) ---- 171

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) __----___


X. Нестачі і втрати від псування цінностей


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

1222

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110
Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120
валова замовникам

1130
з авансів отриманих

1140
Сума затриманих коштів на кінець року

1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220
на кінець звітного року

1225
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

1230
на кінець звітного року

1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240
у тому числі: поточний податок на прибуток

1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243
Відображено у складі власного капіталу - усього

1250
у тому числі: поточний податок на прибуток

1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

4493

Використано за рік - усього

1310

818

в тому числі на: будівництво об'єктів

1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

818

з них машини та обладнання

1313

58

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

63

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

131513161317


Керівник

Головний бухгалтер
1   2   3   4

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка