Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 466.61 Kb.
НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка3/4
Дата08.02.2014
Розмір466.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

III. Капітальні інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280Придбання (виготовлення) основних засобів

290

818

818

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300Придбання (створення) нематеріальних активів

310Формування основного стада

320Інші

330Разом

340

818

818


IV. Фінансові інвестиції


Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства

350


дочірні підприємства

360


спільну діяльність

370


Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380


акції

390


облігації

400


інші

410


Разом (розд. А + розд. Б)

420

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421) ____________
за справедливою вартістю

(422) ____________
за амортизованою собівартістю

(423) ____________

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424) ____________
за справедливою вартістю

(425) ____________
за амортизованою собівартістю

(426) ____________


V. Доходи і витрати


Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів

440Операційна курсова різниця

450Реалізація інших оборотних активів

460Штрафи, пені, неустойки

470Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480Інші операційні доходи і витрати

490

2821
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491непродуктивні витрати і втрати

492Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства

500дочірні підприємства

510спільну діяльність

520В. Інші фінансові доходи і витрати. Дивіденди

530Проценти

540Фінансова оренда активів

550Інші фінансові доходи і витрати

560Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій

570Реалізація необоротних активів

580Реалізація майнових комплексів

590Неопераційна курсова різниця

600Безоплатно одержані активи

610Списання необоротних активів

620Інші доходи і витрати

630

23

1560
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) ___ 1880

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) ____---____ %


VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

86

Поточний рахунок у банку

650

21

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660
Грошові кошти в дорозі

670
Еквіваленти грошових коштів

680
Разом

690

107
З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) ___----__


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Зали-шок на поча-ток року

Збільшення за звітний рік

Вико-ристано у звітному році

Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нарахо-вано (створе-но)

додат-кові відра-хуван-ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710


Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720


Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730


Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740


Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

760

770


Резерв сумнівних боргів

775


Разом

780

1   2   3   4

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка