До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3


НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
Дата30.10.2013
Розмір70.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87,)

(із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)

КОДИ

Дата /рік, місяць, число/

2013

01

01
Підприємство ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»

за ЄДРПОУ

37467288Територія 84122, Донецька обл.., м. Словянськ, вул. Карла Маркса, буд.59

за КОАТУУ

1414100000

Орган державного управління __________________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг

за КВЕД

64.99

Одиниця виміру: тис. грн.Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v
за міжнародними стандартами фінансової звітності.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.


Форма N 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3596

955

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3596

955

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

58

2

Валовий:

Прибуток


050

3538

953

збиток

055Інші операційні доходи

060

8

16

Адміністративні витрати

070

3494

1209

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

70

37

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток


100Збиток

105

18

277

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120
26

Інші доходи1

130Фінансові витрати

140Витрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

67
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170збиток

175

85

251

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

6

1

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190збиток

195

91

252

Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220збиток

225

91

252

------------------

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) _____________.
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

86

91

Витрати на оплату праці

240

472

180

Відрахування на соціальні заходи

250

174

59

Амортизація

260

124

43

Інші операційні витрати

270

2708

873

Разом

280

3564

1246


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340
Керівник Чаплик І.В.
Головний бухгалтер Уварова Т.С.

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка