ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01


НазваТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01
Сторінка2/3
Дата12.10.2013
Розмір290 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

Усього за розділом II
260

51620

51401

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV.Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

51627

51402

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 Статутний капітал

300

20000

20000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

21

( 212 )

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

20021

19788

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

( )

( )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

31600

31600

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

31600

31600

IV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4

4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

2

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

10

Усього за розділом IV

620

6

14

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

51627

51402
Керівник Заленська О. В.
Головний бухгалтер Не передбачено


Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
1   2   3

Схожі:

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД»...
Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" (надалі...
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка