КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013


Скачати 83.61 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013
Дата26.08.2013
Розмір83.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство

Кредитна спілка «Можливість»
за ЄДРПОУ

34273489

Територіяза КОАТУУ

1412336300

Орган державного управлінняза СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

Кредитна спілка
за КОПФГ

925

Вид економічної діяльності

Інші види кредитування
за КВЕД

64.92

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума 

Звіт про фінансові результати
за __рік_______ 2012__ р.Форма № 2

Код за ДКУД  

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

-

-

Податок на додану вартість

015

( - )

( - )

Акцизний збір

020

( - )

( - )025

( - )

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( - )

( - )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( - )

( - )

Валовий:


прибуток

050

-

-

збиток

055

( - )

( - )

Інші операційні доходи

060

1278

609

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

( 482 )

( 296 )

Витрати на збут

080

( - )

( - )

Інші операційні витрати

090

( 684 )

( 253 )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

112

60

збиток

105

( - )

( - )

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

1

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

( - )

( - )

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

( - )

Інші витрати

160

( - )

( - )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті


165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

113

60

збиток

175

( - )

( - )

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( - )

( - )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності


185

-

-


1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

113

60

збиток

195

( - )

( - )

Надзвичайні:


доходи

200

-

-

витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( - )

( - )

Чистий:


прибуток

220

113

60

збиток

225

( - )

( - )

Забезпечення матеріального заохочення


226

-

-


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

7

-

Витрати на оплату праці

240

159

119

Відрахування на соціальні заходи

250

59

44

Амортизація

260

24

12

Інші операційні витрати

270

917

374

Разом

280

1166

549III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-Керівник ____________________Котляров Б.В.
Головний бухгалтер ____________Іванова І.В.

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка