За КОПФГ Вид економічної діяльності за КВЕД 66. 30


Скачати 96.18 Kb.
НазваЗа КОПФГ Вид економічної діяльності за КВЕД 66. 30
Дата19.05.2013
Розмір96.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство _ ТОВ КУА «Український капітал»_____

за ЄДРПОУ

33134452

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

2310137200

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
Вид економічної діяльностіза КВЕД

66.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Одиниця виміру : тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

87

39

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

87

39

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валовий:

прибуток


050

87

39

збиток

055Інші операційні доходи

060у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061Адміністративні витрати

070

(70)

(37)

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

(2)

(14)

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

15
збиток

105
(12)

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130

3 693

11 750

Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

(3 695)

(11 750)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

13
збиток

175
(12)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

13
збиток

195
(12)

Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220

13
збиток

225
(12)

Забезпечення матеріального заохочення

226
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240

29

21

Відрахування на соціальні заходи

250

10

8

Амортизація

260

1
Інші операційні витрати

270

32

22

Разом

280

72

51


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________Керівник_____________________________________ Лахтаренко Н.В.

Головний бухгалтер __________________________ Лахтаренко Н.В.

Схожі:

230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

ИТ, при этом сюда не были включены ещё некоторые важные виды деятельности
Если не вдаваться в полемику “можно ли программиста считать предпринимателем?”, то один из интересных вопросов, появляющихся при...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302
Вид економічної діяльності депозитарна діяльність зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів
4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності
Соціально-економічні причини виникнення та джерела походження тіньової економічної діяльності
План: Виникнення і розвиток економічної теорії Предмет і об”ект економічної теорії
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної...
ПРИЙНЯТО
України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики. Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної...
1. Теоретичні засади організації фінансово – економічної діяльності
Фінансово-економічна діяльність підприємств Тема Теоретичні засади організації фінансово – економічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка