Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення


НазваІнша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Сторінка3/7
Дата14.05.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7

III. Капітальні інвестиції

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року
Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4
1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

-
А. Інші операційні доходи і витрати

440

7

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

7

-
Операційна оренда активів

Придбання (виготовлення) інших необоротних

300

1

-
Операційна курсова різниця

450

-
матеріальних активів
Реалізація інших оборотних активів

460

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

2

-
Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Придбання (вирощування) довгострокових

320

-

-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480біологічних активів
Інші

330

-

-
Інші операційні доходи і витрати

490

-

60

Разом

340

10

-
у тому числі:

491

х

-

З рядка 340 графа 3відрахування до резерву сумнівних боргів

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

-
непродуктивні витрати і втрати

492

х

-

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

500

-

-

IV. Фінансові інвестиції
асоційовані підприємства
дочірні підприємства

510

-

-

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року
спільну діяльність

520

-

-

довгострокові

поточні
В. Інші фінансові доходи і витрати

530

-

х

1

2

3

4

5
Дивіденди

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

350

-

-

-
Проценти

540

хФінансова оренда активів

550

-

-

асоційовані підприємства
Інші фінансові доходи і витрати

560

2

-

дочірні підприємства

360

-

7

-
Г. Інші доходи і витрати

570

х

-

спільну діяльність

370

-

-

-
Реалізація фінансових інвестицій

Б. Інші фінансові інвестиції в:
-

-

-
Доходи від об’єднання підприємств

580

-

-

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380
Результат оцінки корисності

590

-

-
Неопераційна курсова різниця

600

-

-

акції

390

-

-

-
Безоплатно одержані активи

610

-

х

облігації

400

-

-

-
Списання необоротних активів

620

х

-

інші

410

-

3

-
Інші доходи і витрати

630

5

-

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-

10

-
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

-Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

-

%

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
З рядків 540 - 560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції

(633)

-

за собівартістю

(421)

3
основної діяльностіза справедливою вартістю

(422)

-
VI. Грошові кошти

за амортизованою собівартістю

(423)

-
Найменування показника

Код рядка

На кінець року


З рядка 220 графа 4 Балансу

1

2

3

Поточні фінансові інвестиції відображені:
Каса

640

-

за собівартістю

(424)

-
Поточний рахунок у банку

650

25за справедливою вартістю

(425)

-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

-
за амортизованою собівартістю

(426)

-
Грошові кошти в дорозі

670

-
Еквіваленти грошових коштів

680

-
Разом

690

25
З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

-
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н в. і. г
Законодавча база пенсійного забезпечення 42
Додаткову інформацію з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення також можна отримати на Веб-сайті Міністерства
Зміст, структура та види майнового страхування
До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших...
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
Засідання комісії/уповноваженого/із соціального страхування
Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам,...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
СТРАХУВАННЯ
Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що...
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ...
Подається платником наростаючим підсумком з початку року до органів Пенсійного фонду України
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка