Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення


НазваІнша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Сторінка2/7
Дата14.05.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7


II. Основні засоби


Групи основних засобів

Код ряд-ка

Залишок на початок року

На-дійшло за рік

Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

первісної (переоці-неної) вартості

зносу
одержані за фінан-совою орендою

передані в опера-тивну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (перео-ціненої) вартості

зносу

первісна (переоціне-на) вартість

зноспервісна (перео-цінена) вартість

зноспервісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

916

39

-

-

-

-

-

18

-

-

-

916

57

-

-

-

-

Машини та обладнання

130

115

66

7

-

-

-

-

11

-

-

-

122

77

-

-

-

-

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

103

47

13

3

12

-

-

-

101

56

-

-

-

-

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Багаторічні насадження

170

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Інші основні засоби

180

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Бібліотечні фонди

190

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

31

31

-

-

-

2

2

-

-

-

-

29

29

-

-

-

-

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

-

-


-

-

-

-

Природні ресурси

220

-

-


-

-

-

-

Інвентарна тара

230

-

-


-

-

-

-

Предмети прокату

240

-

-


-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

250

20

20
20

20

-

-

-

-

Разом

260

1185

203

85

5

41


1188

239

-

-

-

-


З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ____-_____
вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ____-_____
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ____38____
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ____120___
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) ___-_____

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ____- ____
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) ___-_____

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ____-_____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ____-_____

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) _____-____

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ___________
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н в. і. г
Законодавча база пенсійного забезпечення 42
Додаткову інформацію з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення також можна отримати на Веб-сайті Міністерства
Зміст, структура та види майнового страхування
До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших...
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
Засідання комісії/уповноваженого/із соціального страхування
Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам,...
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01. 11. 2010 за №1014/18309 враховуючи...
СТРАХУВАННЯ
Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що...
ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ...
Подається платником наростаючим підсумком з початку року до органів Пенсійного фонду України
Щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08. 10. 2010 №22-2,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка