ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 12-ть місяців 2012 р


Скачати 110.65 Kb.
НазваЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 12-ть місяців 2012 р
Дата17.05.2013
Розмір110.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87,)

(із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство ТОВ «Екос-сателіт»

за ЄДРПОУ

13849398

Територія Україна, м. Миколаїв, Миколаївська область

за КОАТУУ

4810136300

Орган державного управління _______________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ________________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності _________________________________

за КВЕД

66.19.


Одиниця виміру: тис. грн.Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

VV
за міжнародними стандартами фінансової звітності.
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 12-ть місяців 2012 р.


Форма N 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

169

500

Податок на додану вартість

015

( - )

( - )

Акцизний збір

020

( - )

( - )
025

( - )

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( - )

( - )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035


169


500

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 93 )

( 118 )

Валовий:

прибуток


050


76


382

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

7

3
061Адміністративні витрати

070

( 86 )

( 291 )

Витрати на збут

080

( - )

( - )

Інші операційні витрати

090

( 60 )

( 470 )
091

( )

( )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100


збиток

105

( 63 )

( 376 )

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

2
Інші доходи1

130

5
Фінансові витрати

140

( - )

( - )

Витрати від участі в капіталі

150

( - )

( - )

Інші витрати

160

( - )

( - )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток170

збиток

175

( 56 )

( 376 )
176


177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1 )

( - )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190


збиток

195

( 57 )

( 376 )

Надзвичайні:

доходи


200


-


-

витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( - )

( - )

Чистий:

прибуток

220


збиток

225

( 57 )

( 376 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

------------------

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) ____-_________.
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

36

267

Витрати на оплату праці

240

47

41

Відрахування на соціальні заходи

250

18

15

Амортизація

260

44

48

Інші операційні витрати

270

95

508

Разом

280

240

879


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-


Керівник Ємельянова О.Д.
Головний бухгалтер Відсутній

Схожі:

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 12-ть місяців 2012 р

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«Факторингова компанія «Елегант Інвест», яка включає баланс станом на 31. 12. 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012...
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 р

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за Рік 2012 р

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Аналітік Регістратор, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,...
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 р. 1801003 Форма №2 Код за ДКУД

«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка