Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Сторінка5/6
Дата17.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6

-
Готова продукція

900

-

-

-

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-

Товари

910

-

-

-

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-

Разом

920

73

-

-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) _______-_____________

переданих у переробку (922) _____-_______________

оформлених у заставу (923) _____-_______________

переданих на комісію (924) ______-______________

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02 (925) _______-_____________

* Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
XI. Будівельні контракти
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-

Нараховано за звітний рік

1300

196

Заборгованість на кінець звітного року:
-

Використано за рік - усього

1310

-

валова замовників

1120

-

в тому числі на: будівництво об’єктів

1311

-

валова замовникам

1130

-

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-

з авансів отриманих

1140

-

з них машини та обладнання

1313

-

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-

XII. Податок на прибуток
1316

-
1317

-

Найменування показника

Код рядка

Сума
1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

15

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220

-

на кінець звітного року

1225

-

Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року

1230

-

на кінець звітного року

1235

-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

-

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241

15

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

-

Відображено у складі власного капіталу – усього

1250

-

у тому числі: поточний податок на прибуток

1251

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

-


ХІV. Біологічні активи


Групи біологічних активів

Код ряд ка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійш по за рік

вибуло за рік

нараховано

аморти­зації за рік

втрати

від зменше

ння корисн ості

вигоди

Від віднов­лення корисно сті

залишок на кінець року

залишок

на початок року

надійш ло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вартість

накопи­чена амор­тизація

первісна вартість

накопи­чена амор­тизація

первісна вартість

накопи­чена амор­тизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього

1410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в тому числі:

робоча худоба

1411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

продуктивна худоба

1412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

багаторічні насадження

1413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
1414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші довгострокові біологічні активи

1415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні біологічні активи - усього

1420

-

x

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-

в тому числі:

тварини на вирощу­ванні та відгодівлі

1421

-

x

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуван ні та відгодівлі)

1422

-

x

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-
1423

-

x

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-

інші поточні біологічні активи

1424

-

x

-

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-

Разом

1430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ___-_____

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і


З рядка 1430 графа 11 і графа 17

(1433)______-______

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)_____-_____
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка