Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Сторінка3/6
Дата17.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) ____-_____

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ____-_____

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) ____-_____

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____3____

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) ____-_____

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ____-_____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ____-_____

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ____-_____

(269)________III. Капітальні інвестиціїV. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

-

-

1

2

3

4

Операційна курсова різниця

450

-

-

Капітальне будівництво

280

-


-

Реалізація інших оборотних активів

460

35

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

21317


7233

Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

-

-

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

-

Інші операційні доходи і витрати

490

-

-

Формування основного стада

320

-

-

у тому числі:

Інші

330

-

-

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

-

Разом

340

21317

7233

непродуктивні витрати і втрати

492

X

-IV. Фінансові інвестиції


Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

-

-

дочірні підприємства

510

-

-

спільну діяльність

520

-

-

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року
В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди


530
X

довгострокові

поточні

Проценти

540

X

2

1

2

3

4

5
Фінансова оренда активів

550

-

-

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

-

-

-

Інші фінансові доходи і витрати

560

1131

1989

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій


570

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

Реалізація необоротних активів

580

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

Реалізація майнових комплексів

590

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

-

-

-

Неопераційна курсова різниця

600

-

-

Безоплатно одержані активи

610

20

X

Списання необоротних активів

620

X

--

-

-

акції

390

-

-

-

Інші доходи і витрати

630

-

-

облігації

400

-

-

-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,

роботами, послугами) (631) _____-_______

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаро-

обмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) ____-_______%

VI. Грошові коштиінші

410

3600

6127

-

Разом (розд. А + розд. Б)

420

3600

6127

-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу інші довгстрокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____-________

за справедливою вартістю (422) _____-________

за амортизованою собівартістю (423) _____-________

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____-________

за справедливою вартістю (425) _____-________

за амортизованою собівартістю (426) _____-________
Каса

640

-
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка