Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Сторінка2/5
Дата09.05.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

-

-

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

2

-

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-

-

Інші

330

-

-

Разом

340

2

-

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ___________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____
IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства350

-

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств


380

-

-

-

акції

390

200

-

-

облігації

400

-

-

-

інші

410

-

-

7048

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-

-

7 048
З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421) _____
за справедливою вартістю

(422) _____
за амортизованою собівартістю

(423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424) 7 048
за справедливою вартістю

(425) _____
за амортизованою собівартістю

(426) _____


V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів


440

-

-

Операційна курсова різниця

450

-

-

Реалізація інших оборотних активів

460

-

-

Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

-

-

Інші операційні доходи і витрати

490

-

-

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів


491


Х

-

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

-

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства500

-

-

дочірні підприємства

510

-

-

спільну діяльність

520

-

-

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди


530

-


Х

Проценти

540

Х
Фінансова оренда активів

550

-

-

Інші фінансові доходи і витрати

560

-

-

Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій


570

247

200

Доходи від об’єднання підприємств

580

-

-

Результат оцінки корисності

590

-

-

Неопераційна курсова різниця

600

-

-

Безоплатно одержані активи

610
Х

Списання необоротних активів

620

Х

-

Інші доходи і витрати

630

-

-
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) _____%

З рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

-

Поточний рахунок у банку

650

-

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

-

Грошові кошти в дорозі

670

-

Еквіваленти грошових коштів

680

-

Разом

690

-
З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) ____

1   2   3   4   5

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка