Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302
Сторінка1/6
Дата08.05.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29.11.2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 р. №602) 


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство ТОВ ”Укрекобудінвест”

за ЄДРПОУ

34355660

Територія Шевченківський р-н, м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління _______________________________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання _______________________________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності депозитарна діяльність зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів;

торгівля цінними паперами

за КВЕД

67.12.0

Середня кількість працівників 3

Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-
зації

первісна (переоці-нена) вартість

накопи-
чена аморти-зація

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерційні позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні з ним права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

070

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

Разом

080

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ____-___вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ____-___вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ____-___

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ____-___

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ____-___

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Машини та обладнання

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні насадження

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші основні засоби

180

-

-

14

-

-

-

-

1

-

-

-

14

1

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвентарна тара

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

260

-

-

14

-

-

-

-

1

-

-

-

14

1

-

-

-

-
З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ______-____вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ______-____залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ______-____первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ______-____основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) _____-____

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ______-____
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) _____-____

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ______-____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ______-____

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) ______-____

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ______-____


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка