Інформація про небанківську фінансову установу


НазваІнформація про небанківську фінансову установу
Сторінка1/10
Дата29.04.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Інформація про небанківську фінансову установу


Повне найменування

Товариство з обмеженною відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ

33620428

Ліцензія

серія АГ №399020 видане ДКЦПФР 10.08.2010р.Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Свідоцтво фінансової установи

727 видане ДКЦПФР 17.10.2005р. на діяльність по наданню фінансових послуг на ринку цінних паперів

Місцезнаходження

84313, Донецька обл.,м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, буд.6, офіс 8; тел./факс (06264)-55790

Найменування ІСІ

ПВІФ "РІМ-1" (код ЄДРІСІ 233213), ПВІФ "РІМ-2" (код ЄДРІСІ 233214), ПВІФ "ВПУ" (код ЄДРІСІ 2331468)Товариство з обмеженою відповідальністю „АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"


Свідоцтво № 3615 згідно з рішенням №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005р. термін чинності подовжено до 29.04.2015р. згідно рішення №214/4

Адреса: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б.4, тел. (062) 2068423 факс (062) 2068431

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК про фінансову звітність та фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ»

станом на 31 грудня 2012р.

84333 Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Щербакова, 14

Аудиторський висновок підготовлено для надання в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку

1. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “АУДИТОРСЬКА ФІРМА „УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ”. Код за ЄДРПОУ: 33620564. Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б.4.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво № 3615 згідно рішення №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005р. термін чинності подовжено до 29.04.2015р. згідно рішення №214/4

Дата та номер Рішення ДКЦПФР про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: №1035 від 30.06.2010р.

Сертифікат директора-аудитора: серія А №005638, виданий рішенням Аудиторської палати України №130 від 25.12.2003р., (термін дії сертифіката продовжений до 25.12.2013р. рішенням АПУ №195/2 від 30.10.2008р.)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: реєстраційний номер Свідоцтва 1185, серія та номер Свідоцтва АБ 001087, унесено до реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР №1035 від 30.06.2010р., строк дії до 29.04.2015р.

Телефон (факс) аудиторської фірми: (062) 206-84-23, 206-84-31 Поштова адреса: Україна, 83017, м.Донецьк, вул.Овнатаняна, 4/811 Електронна адреса: nvlukyanova67@gmail.com

Аудиторська перевірка повноти і достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» станом на 31.12.2012р. проведена незалежною аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю “АУДИТОРСЬКА ФІРМА „УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ” на підставі договору про надання аудиторських послуг №12/12/2013 від 11 cічня 2013 року і відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», згідно з Міжнародними стандартами аудиту, придання упевненості та етики, прийнятими у якості Національних стандартів аудиту згідно рішенням Аудиторської палати України (далі МСА)

2. Основні відомості про компанію з управління активами.

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (далі – Товариство). Код за ЄДРПОУ: 33620428. Місцезнаходження: 84333, Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Щербакова, 14 Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію: 16.06.2005р., виконавчий комітет Краматорської міської Ради Донецької області. Дата та номер рішення ДКЦПФР про видачу ліцензії: Товариство здійснює діяльність на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АГ №399020 щодо професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 22.07.2010р. №850, строк дії ліцензії: 10.08.2010р. – 10.08.2015р. Основні види діяльності: Управління фондами (КВЕД 66.30); Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти (КВЕД 64.30); Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),н.в.і.у. (КВЕД 64.99); Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (КВЕД 66.19). Відповідно до Статуту предметом безпосередньої діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» управляє активами Пайового венчурного інвестиційного фонду «РІМ-1» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (свідоцтво №213-1 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 12.11.2009р., скорочена назва: ПВІФ «РІМ-1»), Пайового венчурного інвестиційного фонду «РІМ-2» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (свідоцтво №214-1 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 12.11.2009 р., скорочена назва: ПВІФ «РІМ-2»), Пайового венчурного інвестиційного фонду «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (свідоцтво №1468 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 29.07.2010 р., скорочена назва: ПВІФ «ВПУ»).

Кількість учасників, істотна участь яких у капіталі становить не менше 10 відсотків:

Відповідно до нової редакції Статуту (дата реєстрації: 14.12.2012р.) учасником Товариства є юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ», яке є юридичною особою згідно з законодавством України, код ЄДРПОУ 30346563, місцезнаходження: 84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Щербакова, б.14 – вартість внеску: 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень, що становить 100% статутного капіталу (фонду) Товариства.

Чисельність працівників, у тому числі кількість працівників, які мають кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів: у Товаристві працюють 6 працівників, з них: 3 працівники мають сертифікати фахівця з управління активами, працівників, які мають кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів немає (Товариство не здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів). Відокремлених підрозділів Товариство не має.

3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Аудиторська перевірка була проведена на підставі договору про надання аудиторських послуг № 12/12/2013 від 11 січня 2013 року і відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528 «Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».

Згідно з договором та у відповідності з МСА суттєвість помилки (невідповідність даних обліку даним звітності) та суттєвість відхилень, які беруться до врахування при складанні думки про достовірність звітності, становлять 0,3% від валюти балансу станом на 31.12.2012р. Під рівнем суттєвості розуміється те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою мірою вірогідності не буде мати змогу на її основі зробити правильні висновки та прийняти вірні економічні рішення.

Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Початок проведення аудиту - 11 січня 2013 року. Дата закінчення - 20 лютого 2013 року.

Перевірка проведена з метою підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству показників річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року та здійснення висновку щодо фінансового стану Товариства.

4. Повнота та відповідність річної фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку та обліковій політиці Товариства.

Фінансова звітність Товариства за 2012 рік була підготовлена згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999р., «Порядком подання фінансової звітності», затвердженим Постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, П(С)БО №1. Облікова політика Товариства встановлена наказом №1 від 03.01.2012р. «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику». Товариство у своїй обліковій політиці прагне дотримуватись принципів бухгалтерського обліку, викладених у ст.4 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме: обачність, повне висвітлювання, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. На протязі періоду, що перевіряється, облікові оцінки та облікова політика Товариства не змінювались.

5. Розкриття інформації за видами активів відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Під час перевірки правильності класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку Товариства встановлено: активи поділені на оборотні та необоротні.

Необоротні активи на балансі Товариства складають 1 032 тис.грн.:

 • Нематеріальні активи –1 тис.грн. (залишкова вартість);

 • Основні засоби – 5 тис.грн. (залишкова вартість);

 • Довгострокові фінансові інвестиції – 22 тис.грн.;

 • Довгострокова дебіторська заборгованість – 1 000 тис.грн.

 • Відстрочені податкові активи – 4 тис.грн.

Оборотні активи Товариства складають 18 992 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції (рядок 220 балансу) складають на дату балансу 16 903 тис.грн., що є акціями у статутному капіталі інших підприємств. Поточні фінансові інвестиції ураховуються за справедливою вартістю.

У рядку 230 балансу відображені грошові кошти 55 тис.грн., з них: в касі – 0 тис.грн., на поточних рахунках у банку 55 тис.грн.

6. Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Станом на 31.12.2012 р. в балансі Товариства обліковуються поточні зобов`язання у сумі 30 тис.грн., а саме:

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 4 тис.грн.;

 • поточні зобов’язання з бюджетом – 3 тис.грн.;

 • зі страхування – 7 тис.грн.;

 • з оплати праці – 16 тис.грн.

Облік поточних зобов`язань здійснюється згідно з П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Поточні зобов'язання відображаються в балансі на суму погашення, яка, як очікується, буде виплачена в процесі звичайної діяльності Товариства без дисконтування. Аудитор підтверджує відсутність відхилень синтетичного обліку зобов’язань, відображених у фінансовій звітності Товариства та їх відповідність Національним стандартам бухгалтерського обліку.

7. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Облік власного капіталу ведеться відповідно до П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал».

Загальна сума власного капiталу станом на 31.12.2012 р. становить 20 000 тис.грн.

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал підприємства складається з:

Статутний капітал - 20 000 тис.грн., який сплачений повністю грошовими коштами у встановлені законодавством терміни;

Резервний капітал – 239 тис.грн., який не змінився з початку року;

Непокритий збиток - (239) тис.грн., що на початок року складав 118 тис.грн. непокритого збитку та збільшився на суму одержаного чистого збитку за 2012 рік в сумі 121 тис.грн.

Дані фінансової звітності з урахуванням межі суттєвості відповідають даним первинного обліку, що дає змогу в цілому підтвердити реальність визначення власного капіталу, його структури та призначення на 31.12.2012р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

8. Вартість чистих активів Товариства.

Станом на 31.12.2012р. вартість чистих активів Товариства дорівнює 20 000 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства на 31.12.2012р. дорівнює розміру статутного капіталу Товариства 20 000 тис.грн. та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого законодавством, що відповідає вимогами ст. 144 Цивільного Кодексу України.

9. Обсяг чистого збитку.

Фінансовий підсумок визначається по принципу нарахування та відповідності доходів та витрат. Доходи та витрати відображаються в обліку відповідно П(С)БО №15 «Доходи» та П(С)БО №16 «Витрати», П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати».

Склад доходів Товариства за 2012 рік наступний:

 • доходи від реалізації продукції, товарів, робіт – 624 тис.грн.;

 • інші операційні доходи – 64 тис.грн. ( доход від реалізації інших операційних активів);

 • інші фінансові доходи – 48 тис.грн.;

 • інші доходи – 2 012 тис.грн. (доходи від реалізації довгострокових фінансових інвестицій – 2 010 тис.грн., дооцінка фінансових інвестицій – 2 тис.грн.)

Всього доходів – 2 748 тис.грн.

Склад витрат, які мали вплив на формування фінансового результату за 2012 рік наступний:

 • адміністративні витрати – 673 тис.грн.;

 • інші операційні витрати – 18 тис.грн.;

 • інші витрати – 2 175 тис.грн. (собівартість реалізованих фінансових інвестицій – 2 139 тис.грн., уцінка фінансових інвестицій - 36 тис.грн.)

Всього витрат від звичайної діяльності – 2 866 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток за 2012 рік склали 3 тис.грн.

Чистий збиток за 2012 рік склав 121 тис.грн.

Аудитор підтверджує, що дані фінансового звіту відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства.

10. Відповідності даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному.

Аудитор підтверджує, що дані фінансових звітів відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства. Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності Товариства даним окремих форм звітності між собою. Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та іншім нормативним документам. Методика бухгалтерського обліку відповідає вимогам Національних П(С)БО .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» (далі Товариство) на виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові...
МЕМОРАНДУМ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ А. Система макроекономічних...
МЕМОРАНДУМ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ А. Система макроекономічних показників
Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави. Анотація
Дана ситуація є дещо загрозливою і на наш погляд в цілому негативно вплине на фінансову безпеку держави в майбутньому
ПОЛОЖЕНН Я про комунальну установу
«Про внесення зміни до Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації», розглянувши заяву комунальної...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ...
Засновником Центру є Коломийська районна рада. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається засновником
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів...
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити комунальну установу «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
Про фінансову й іншу звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка