ПТ «ЛОМБАРД «585» ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ»


Скачати 88.36 Kb.
НазваПТ «ЛОМБАРД «585» ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ»
Дата17.04.2013
Розмір88.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

1

01

Підприємство ПТ «ЛОМБАРД «585» ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ»

за ЄДРПОУ

36956363

Територія __Дарницького району м.Києва

за КОАТУУ

8036300000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності _інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1808

780

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1808

780

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-

-

Валовий:

прибуток


050

1808

780

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

90

30

Адміністративні витрати

070

(703)

(337)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(1054)

(487)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

141

-

збиток

105

-

(14)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи№

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

141

-

збиток

175

-

(14)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(30)

(28)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

111

-

збиток

195

-

(42)

Надзвичайні:

доходи


200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

111

-

збиток

225

-

(42)


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

339

114

Витрати на оплату праці

240

261

155

Відрахування на соціальні заходи

250

96

57

Амортизація

260

7

11

Інші операційні витрати

270

1054

487

Разом

280

1757

824


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Керівник ____________________________ / Дубровицька В.В. /
Головний бухгалтер ____________________________ / Забузний О.В. /

Схожі:

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

«АУДИТ ЦЕНТР» 58000, м. Чернівці, вул І. Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58
«Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2011 рік
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
«Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2012 рік
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка