ЗАТВЕРДЖЕНО


Скачати 455.39 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО
Сторінка1/3
Дата31.03.2013
Розмір455.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3
 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29.10.2000 р. № 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 р. № 602) 

  
Дата /рік, місяць, число/ 

КОДИ 

 2011

12 

31 

Підприємство  ТОВ «КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

за ЄДРПОУ 

35398197 

Територія Ворошиловський р-н. м.Донецьк

за КОАТУУ 

1410136300 

Орган державного управління _______________________ 

за СПОДУ 

 

Галузь ____________________________________________ 

за ЗКГНГ 

 

Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво

за КВЕД 

65.23.0 

Середньооблікова чисельність працюючих 4

Контрольна сума 

 

Одиниця виміру: тис. грн. 

  

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік


 

Форма № 5 

Код за ДКУД 

1801008 

 

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік 

Втрати від зменшення корисності за рік 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

 

первісної (переоціненої) вартості 

накопиченої амортизації 
первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісної (переоціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Права користування природними ресурсами 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Права користування майном 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Права на знаки для товарів і послуг 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Права на об'єкти промислової власності 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Авторські та суміжні з ними права 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи 

070 

2

1
2

1

 

Разом 

080 

2

1
2

1

 

 

З рядка 080 графа 14 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(081) ________ 

 

 

  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(082) ________ 

 

 

  

вартість створених підприємством нематеріальних активів 

(083) ________ 

 

 

З рядка 080 графа 5 

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 

(084) ________ 

 

 

З рядка 080 графа 15 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(085) ________ 

 

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності 

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі 

 

первісної (переоціненої) вартості

зносу

одержані за фінансовою орендою 

передані в оперативну оренду 
первісна (переоцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої) вартості

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос 

первісна (переоцінена) вартість

знос 
первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість 

знос

 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

Земельні ділянки 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 

120 

  

  

    

  


Машини та обладнання 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Транспортні засоби 

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Робоча і продуктивна худоба 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Багаторічні насадження 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші основні засоби 

180 

13

7

3

  

  

  

  

  3

  
  

16  

10

  

  

  

  

 

Бібліотечні фонди 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

200 3  

1

  

  

  

  

1

  
  

4

 4

  

  

  

  

 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Природні ресурси 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інвентарна тара 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Предмети прокату 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші необоротні матеріальні активи 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Разом 

260 

16

10 
  

  4

  

  

  

20

14

  

    

 

З рядка 260 графа 14 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 

(261) ___________ 

  

вартість оформлених у заставу основних засобів 

(262) ___________ 

  

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 

(263) ___________ 

  

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу 

(264) ___________ 

  

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 

(265) _____4____ 

З рядка 260 графа 5 

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(266) ___________ 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 

(267) ___________ 

З рядка 260 графа 15 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 

(268) ___________ 
  1   2   3

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка