КОДИ Підприємство ТОВ «Навіум»


Скачати 99.56 Kb.
НазваКОДИ Підприємство ТОВ «Навіум»
Дата29.03.2013
Розмір99.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


КОДИ

Підприємство

ТОВ «Навіум»

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01
за ЄДРПОУ

 34670773

Територія

 м. Київ

за КОАТУУ

 0111948500

Орган державного управління

Недержавне

за СПОДУ

-

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Організація будівництва 

за КВЕД

70.11.0

Одиниця виміру: тис. грн

тис. грн.

Контрольна сумаЗвіт про фінансові результати

за

рік

20

11

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

-

-

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-

-

Валовий:


прибуток

050

-

-

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

Адміністративні витрати

070

(91)

(17)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

-

(78)

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

-

-

збиток

105

(91)

(95)

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

(31 124)

(26 481)

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

-

-

збиток

175

(31 215)

(26 576)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

-

-

збиток

195

(31 215)

(26 576)

Надзвичайні:


доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:


прибуток

220

-

-

збиток

225

(31 215)

(26 576)


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

5

6

Відрахування на соціальні заходи

250

2

2

Амортизація

260

-

1

Інші операційні витрати

270

84

86

Разом

280

91

95III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-Керівник

/ Бутюгін Микола Олександрович/
Головний бухгалтер
Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит», свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845,

видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107)

термін дії до 22 грудня 2016 року

13 лютого 2012 року

Аудитор ___________________________ Зеленянська О.М.

сертифікат серії А № 006485

Схожі:

КОДИ Підприємство ТОВ ” Укрекобудінвест”

КОДИ Підприємство ТОВ ” Екоінвест ”

КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
01 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Навіум»

КОДИ Підприємство Ломбард «Мартинов і К» Дата (рік, місяць, число) 12

КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка