Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 404.72 Kb.
НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка3/3
Дата29.03.2013
Розмір404.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у звітному році 

Сторновано невикорис-тану суму у звітному році 

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на кінець року 

нараховано (створено) 

додаткові відрахування Забезпечення на виплату відпусток працівникам 

710 

  -

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  

720 

  -

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 

730 

  -

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

740 

  -

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750 

  -

-

-

-

-

-

-

  

760 

  -

-

-

-

-

-

-

  

770 

  -

-

-

-

-

-

-

Резерв сумнівних боргів 

775 

  -

-

-

-

-

-

-

Разом 

780 

  -

-

-

-

-

-

-VIII. Запаси 

Найменування показника 

Код рядка 

Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості реалізації* 

уцінка Сировина і матеріали 

800 

  -

-

-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

810 

  -

-

-

Паливо 

820 

  -

-

-

Тара і тарні матеріали 

830 

  -

-

-

Будівельні матеріали 

840 

  -

-

-

Запасні частини 

850 

  -

-

-

Матеріали сільськогосподарського призначення 

860 

  -

-

-

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

870 

  -

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

880 

  -

-

-

Незавершене виробництво 

890 

  -

-

-

Готова продукція 

900 

  -

-

-

Товари 

910 

  -

-

-

Разом 

920 

  -

-

-
З рядка 920 графа 3 

Балансова вартість запасів: 

 

  

відображених за чистою вартістю реалізації 

(921) __-___

  

переданих у переробку 

(922) __-__ 

  

оформлених в заставу 

(923) __-__ 

  

переданих на комісію 

(924) __-__ 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

(925) __-__ 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника 

Код рядка 

Всього на кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 3 місяців 

від 3 до 6 місяців 

від 6 до 12 місяців 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

940 

  -

-

-

 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 

950 

  38390,3

-

-

 -Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  

(951) __-___

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 

(952) __-__

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника 

Код рядка 

Сума Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 

960 

 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 

970 

 -

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 

 -


XI. Будівельні контракти

Найменування показника 

Код рядка 

Сума Дохід за будівельними контрактами за звітний рік  

1110 

 -

Заборгованість на кінець звітного року:  

 

 -

валова замовників 

1120 

 -

валова замовникам 

1130 

 -

з авансів отриманих 

1140 

 -

Сума затриманих коштів на кінець року 

1150 

 -

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами  

1160 

 -


XII. Податок на прибуток

Найменування показника 

Код рядка 

Сума Поточний податок на прибуток  

1210 

  -

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року  

 
1220 

  -

на кінець звітного року 

1225 

  -

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року  

 
1230 

  -

на кінець звітного року 

1235 

  -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 

1240 

  -

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
1241 

  -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  

1242 

  -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

1243 

  -

Відображено у складі власного капіталу - усього 

1250 

  -

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
1251 

 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

1252 

 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

1253 

  -XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

3  

Нараховано за звітний рік 

1300 

  -

Використано за рік - усього 

1310 

  -

в тому числі на:
будівництво об'єктів 

 
1311 

 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 

1312 

  -

з них машини та обладнання 

1313 

  -

придбання (створення) нематеріальних активів 

1314 

  -

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 

1315 

  -

  

1316 

  -

  

1317 

  -
Керівник Кварчія А.В.

Головний бухгалтер 


1   2   3

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка