Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 404.72 Kb.
НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка2/3
Дата29.03.2013
Розмір404.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника 

Код рядка 

За рік 

На кінець року 

Капітальне будівництво 

280 

 -

 -

Придбання (виготовлення) основних засобів 

290 

 -

 -

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

300 

 -

 -

 -

 -

Придбання (створення) нематеріальних активів 

310 

 -

 -

 -

 -

Формування основного стада 

320 

 -

 -

Інші 

330 

 -

 -

Разом 

340 

 -

 -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника 

Код рядка 

За рік 

На кінець року 

довго-строкові 

поточні А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 

 
 
350 

 -

-

-

дочірні підприємства 

360 

 -

-

-

спільну діяльність 

370 

 -

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

 
380 

 -

-

-

акції 

390 

 -

-

-

облігації 

400 

 -

-

-

інші 

410 

 -

-

-

Разом (розд. А + розд. Б) 

420 

 -

-

-
З рядка 045 графа 4 Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

  

за собівартістю 

(421) __-__

  

за справедливою вартістю 

(422) __-__

  

за амортизованою собівартістю 

(423) __-__

З рядка 220 графа 4 Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

  

за собівартістю 

(424) __-__

  

за справедливою вартістю 

(425) __-__ 

  

за амортизованою собівартістю 

(426) __-__ 
V. Доходи і витрати

Найменування показника 

Код рядка 

Доходи 

Витрати 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

  
440 

 -

-

Операційна курсова різниця 

450 

 -

-

Реалізація інших оборотних активів 

460 

 -

-

Штрафи, пені, неустойки 

470 

 -

 1,4

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 

480 

 -

 -

Інші операційні доходи і витрати 

490 

 -

 1

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 

 
491 

 
Х 

 -

непродуктивні витрати і втрати 

492 

Х 

 -

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 

 
 
500 

 -

-

дочірні підприємства 

510 

 -

-

спільну діяльність 

520 

 -

-

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 

 
530 

 -

-

Проценти 

540 

Х 

 -

Фінансова оренда активів 

550 

 -

 -

Інші фінансові доходи і витрати 

560 

 -

 -

Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 

 
570 

 -

 -

Реалізація необоротних активів 

580 

 -

 -

Реалізація майнових комплексів 

590 

 -

 -

Неопераційна курсова різниця 

600 

 -

 -

Безоплатно одержані активи 

610 

 -

Х 

Списання необоротних активів 

620 

Х 

 -

Інші доходи і витрати 

630 

 -

 -
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 

(631) __-_ 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) __- % 

VI. Грошові кошти

Найменування показника 

Код рядка 

На кінець року Каса 

640 

 -

Поточний рахунок у банку 

650 

 -

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

660 

 0,1

Грошові кошти в дорозі 

670 

 -

Еквіваленти грошових коштів 

680 

 -

Разом 

690 

 0,1
З рядка 070 гр. 4 Балансу 

Грошові кошти, використання яких обмежено  

(691) _-_ 
1   2   3

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка