Тема Реальність і буття. Заняття Філософський смисл проблеми буття


Скачати 20.37 Kb.
НазваТема Реальність і буття. Заняття Філософський смисл проблеми буття
Дата08.04.2013
Розмір20.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Тема 2. Реальність і буття.

Заняття.1. Філософський смисл проблеми буття

1. Основні терміни онтології.

2. Різновиди онтологій.

2.1. Моністичні погляди.

2.1.1 спіритуалістичний ( ідеалістичний) монізм.

2.1.2 матеріалістичний монізм.

2.2. Онтологічний дуалізм.Р. Декарт.

2.3. Плюралізм буття в сучасній філософії.

3. Структура буття і її категоріальне вираження.

Заняття. 2. Філософська сутність проблеми свідомості

 1. Буття духовного. Ідеальне.

 2. Свідомість, самосвідомість, мова.

 3. Свідомість і несвідоме, проблема їх існування.

Р Е Ф Е Р А Т И


 1. Розмаїття форм буття.

 2. Субординативність та гетерархічність буття.

 3. Багатозначність терміну ‘’матерія’’.

 4. Світоглядний і філософський аспекти проблеми часового початку тривання всесвіту.

 5. Дискусії навколо теорії еволюції.

 6. Свідомість і несвідоме, їх прояв у функціонуванні мови.

 7. Мова і світ: проблеми української термінології.

 8. Лінгвістичний націоналізм О.Потебні.

Л І Т Е Р А Т У Р А:


 1. Антологія світової філософії. В 4-х т. Т.1. М., 1969. Стор.280, 321-330, 370-385, 581-592, 823-830

 2. Асмус В.М. Метафизика Аристотеля//Аристотель:Соч.в 4-х т. М.,1975.Т.1.Метафизика. – С.5-62.

 3. Бергсон А. Вступ до метафізики// Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів, 1996. Стор.55-65

 4. Камю А. Міф про Сізіфа. // Альбер Камю. Вибрані твори у 3-х т., Т.3, К., 1997

 5. Камю А. Творчість і свобода // Там само

 6. Кант.И.Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки.М.,1993.-240с.

 7. Платон. Діалоги. К., 1995. Стор.108-155

 8. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т.1., К., 1994. Стор. 31-49, 49-72

 9. Потебня О. Думка і мова. К., 1993

 10. Рассел Б. Історія Західноєвропейської філософії . К.,1996

 11. Сартр Ж-П. Слова // Жан Поль Сартр. Нудота. Мур. Слова. К., 1993

 12. Гжегорчик А. Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної філософії. Варшава-Львів, 1997. Стор. 32-50

 13. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. Л., 1992

 14. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів, 1995. Стор. 100-113

 15. Хайдеггер М.Основные понятия метафизики//Вопросы философии.1989.№9.- С.-116-163.

 16. Хайдеггер М.Время и бытие/Статьи и выступления.М.,1993. – С.16-62;327-381.

 17. ФІЛОСОФІЯ. Курс лекцій. К., 1993. Лекції 13; 15;19

 18. ФІЛОСОФІЯ / За ред. Г.А. Заїченка і ін. К., 1995. Р.5; 10

 19. ФІЛОСОФІЯ: Підручник/Бичко І.В. та ін.- К.:Либідь, 2001.

 20. В.Скотний.Філософія:історичний і систематичний курс.-К.:Знання України,2005

 21. ФІЛОСОФСЬКИЙ СЛОВНИК. К.,1986.

 22. Філософський енциклопедичний словник.. – К., 2002 р.(Відповідні статті).

 23. Енциклопедія постмодернізму.К.:”Основи”,2003(стаття”деконструкція”)

Схожі:

План Філософський зміст категорії буття. Формування і розвиток філософського...
Вчнння про буття дістало назву “онтологія”. Цей термін запровадив у 17 ст. Німецький філософ Р. Гокленіус. Онтологія є окремою галуззю...
Філософські проблеми і дисципліни
Воно є джерелом основних філософських проблем та філософських дисциплін. До найпоширеніших належать проблеми, що таке світ, буття,...
СОЦІАЛЬНА ЕКСКЛЮЗІЯ ЯК СТАН ПОВСЯКДЕННОГО БУТТЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ
Наголошується, що для спілкування з такими людьми необхідно володіти специфічними соціальними знаннями й навичками. Важливим аспектом...
Духовний вимір людського буття
Мета: розкрити зміст понять; ознайомитися з основними концепціями буття; розвивати просторово-аналітичні; сприяти позитивному сприйняттю...
Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность
Гордієнко А. Методологічні проблеми осмислення буття людини в західноєвропейських філософських концепці­ях другої половини XX століття...
"БУТТЯ УКРАЇНЦІВ" Актуальність та ефективність традиційної давньоукраїнської...
Громадський фонд реконструкції та сприяння збереженню культурної спадщини України
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
Допомогти учням з ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя»...
На дошці записаний епіграф без останнього слова, яке учні повинні назвати в кінці заходу
Уласа Самчука «Марія»
Мати гарну мету мало. Потрібно формувати характер, сталити волю, аби досягти її. Уласу Самчуку це вдалося. Його творчість справді...
Урок української літератури 10 клас Тема. «Лісова пісня». Проблема...
«Лісова пісня» — прекрасна казка про любов і зраду, про силу лісову та водяну. Вона приваблює людей глибоким філософським змістом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка