МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Скачати 145.21 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Дата07.09.2013
Розмір145.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ


вул. Філософська, 39а, м. Дніпропетровськ, 49006, Тел. 371-01-55, факс 770-83-25

E-mail: oblses@a-teleport.com, Web:http://WWW.sesobl.dp.ua, Код ЄДРПОУ 01984033

25.03.10р. № На № від

Дніпропетровська обласна санепідстанція запрошує Вас взятии участь у торгах за процедурою - запит цінових пропозицій на закупівлю за предметом продукти нафтоперероблення рідкі (бензин) (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 23.20.1).

          Кількість, найменування та вимоги до предмету закупівлі – згідно технічних вимог (додаток №3).

    Місце поставки – 49006, м.Дніпропетровськ, вул.Філософська, 39а.

    Строк виконання – протягом 5 календарних днів після підписання договору.

Для цього необхідно до 09-00 год. 19.04.2011р. подати до Дніпропетровської обласної санепідстанції (49006, м.Дніпропетровськ, вул.Філософська, 39а, кабінет 202) цінову пропозицію в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що подається у складі цінової пропозиції. Усі сторінки пропозиції повинні містити підпис уповноваженої особи Учасника та печатку Учасника, за винятком, нотаріально завірених документів та оригіналів документів, виданих банківськими установами, податковими інспекціями, департаментом з питань банкрутства тощо. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином несе Учасник. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Кожна частина цінової пропозиції повинна бути зброшурована та містити нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. Документи цінової пропозиції надаються в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбиток печатки учасника та на якому повинно бути зазначено:

-         не відкривати до 14 год. 00хв., 19 квітня 2011р.

-          найменування і адреса Замовника,;

-         назва предмету закупівлі відповідно до запиту;

-         назва Учасника, його адреса, код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів та e-mail (за наявностю).

Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, такий конверт не приймається, про що робиться запис в реєстрі, і повертається відправнику. Всі пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і будуть повернені Учаснику без розгляду.

   Цінову форму „Пропозиція” необхідно оформити згідно додатку №1. Учасник визначає ціни на товари та послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його цінової пропозиції. Ціни вказати в національній валюті України.

Розкриття цінових пропозицій відбудеться 19.04.2011р. о 14-00 год. за адресою: 49006, м.Дніпропетровськ, вул.Філософська, 39а, кабінет 404 (ІV поверх).

Переможець торгів буде визначений за найнижчою ціною за умови дотримання вимог, зазначених у додатку №2 та №3 та погодженням основних умов договору про закупівлю пального, викладених у додатку №4.

Платник за договором та одержувач товару: Дніпропетровська обласна санепідстанція, 49006, м.Дніпропетровськ, вул.Філософська, 39а, ЄДРПОУ 01984033, МФО 805012 у ГУДКУ в Дніпропетровській обл., р/р 35223003000376; 35213002000376.

Відповідальний за проведення торгів – голова комітету з конкурсних торгів, заступник головного лікаря – Кондратьєв Андрій Юрійович, секретар комітету з конкурсних торгів – Салькова Неля Василівна;

Додаткова інформація з 08-00 до 17-00 за тел. (0562) 36-59-84, 770-83-74; факс: (0562) 770-83-25.

Додатки:

1.      Запит цінових пропозицій на 2 арк. в 1 прим.

2.      Форма цінової пропозиції на 1 арк. в 1 прим. (додаток 1).

3.      Вимоги до учасників торгів на 2 арк. в 1 прим (додаток 2).

4.      Технічні вимоги на 1 арк. в 1 прим. (додаток 3).

5.       Основними   умовами  договору про закупівлю на 1 арк. в 1 прим. (додаток 4).
Голова комітету з конкурсних торгів ____________ Кондратьєв А.Ю.

ЗАПИТ

цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування: Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: - 01984033

1.3. Місцезнаходження. 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39-А

1.4. Реєстраційний рахунок замовника – 35223003000376; 35213002000376

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): голова комітету з конкурсних торгів, заступник головного лікаря – Кондратьєв Андрій Юрійович, секретар комітету з конкурсних торгів – Салькова Неля Василівна; тел. (0562) 36-59-84, 770-83-74; факс: (0562) 770-83-25, oblses@a-teleport.com;

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - Міністерство охорони здоров`я , 00012925.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) – www.sesobl.dp.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: продукти нафтоперероблення рідкі (бензин) (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 23.20.1).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частини (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: бензин за талонами марки А-80 (2 500 літрів), А-92 (10 400 літрів), А-95 (9 000 літрів).

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 5 календарних днів після підписання договору.

6. Основні умови договору: відповідно до розділу 9 Закону України «Про здіснення державних закупівель».    
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дати розкриття.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: 49006, м.Дніпропетровськ, вул.Філософська, 39а, кабінет 202.

8.2. Строк: 19.04.2011р. до 09-00.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 49006, м.Дніпропетровськ, вул.Філософська, 39а, кабінет 404 (ІV поверх).

     9.2. Дата: 19.04.2011р.

     9.3. Час: 0 14-00 (місцевий час замовника).

     10. Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюються відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Інші норми, які не прописані в цьому запиті будуть застосовуватися відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI.

Голова комітету з конкурсних торгів __________ Кондратьєв А.Ю.
М.П.

 

ДОДАТОК №1

 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва Учасника торгів), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин) (код ДК 016-97 – 23.20.1) згідно з вимогами Замовника торгів.

Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося поставити товар Замовнику за наступною ціною:

 

п/п

Найменування товару

Кількість , л

Ціна за одиницю без ПДВ

Сума без ПДВ

1

Бензин за талонами марки:

 

 

 

1.1

А-80

2 5001.1

А-92

10 400

 

 

1.2

А-95

9 000

 

 

               Вартість без ПДВ:

                                                                                                       ПДВ:

                                                                                                       Вартість з ПДВ:

 

Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені вимогами та договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій, встановленими Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі інші цінові пропозиції. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Додатки:

1.     Детальний опис товарів та послуг, що пропонуються.

2.     Специфікація.

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 

 

ДОДАТОК №2

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

 1.1   Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

1.2   Завірена копія Статуту.

1.3   Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.4   Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

1.5   Завірену копію або оригінал документу, який підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір, цінову пропозицію тощо (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника та інше у разі, якщо цінова пропозиція підписана, договір буде підписуватися особою, повноваження якої не визначені статутом).

 2.     Фінансове становище:

 2.1   Оригінал довідки з банку про наявність поточних рахунків та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по непогашеному кредиту дійсну на момент розкриття цінових пропозицій (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій);

2.2   Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття цінових пропозицій (не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій);

2.3   Оригінал або завірена копія довідки Агенства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій;

2.4   Завірені підписом уповноваженої особи та мокрою печаткою (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства) копії балансу та фінансового звіту за звітний період.

 

3.      Виробничий та технічний потенціал:

3.1    Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) та виробничо-технічний потенціал, складена в довільній формі.

3.2   Довідка, складена в довільній формі про наявність автозаправних станцій, де діють талони на придбання паливно-мастильних матеріалів Учасника.

3.3   Копія сертифікату відповідності чи сертифікату якості або паспорту на кожен вид палива.

3.4   Гарантійний лист Учасника у довільній формі, в якому Учасник гарантує відсутність обставин, передбачених пп.. 1-6 та 8 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI.

 

4.     Досвід:

4.1   Перелік реалізованих проектів в сфері надання аналогічних послуг юридичним особам за останній рік.

   

ДОДАТОК №3

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

 

1.     Продаж бензину безпосередньо на автозаправних станціях по талонах в межах Дніпропетровської області.

2.     Мінімізація ціни за одиницю палива.

3.     Відповідність бензину стандартам якості та наявність відповідного сертифікату якості.

 

 

Додаток №4

 

Основні    умови  договору (відповідно  до  ст. 41  Закону  України  « Про  здійснення  державних  закупівель»)

     Основними   умовами  договору про закупівлю  є :   

     предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

     кількість товарів, та вимоги щодо їх якості;

     порядок здійснення оплати;

     ціна договору;

     термін та місце поставки товарів;

     строк дії договору;

     права та обов'язки сторін;

     зазначення умови  щодо можливості зменшення обсягів закупівлі  залежно від   реального фінансування видатків;

     відповідальність сторін.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я Управління охорони здоров’я Хмельницької...
М. Хмельницький, вул. І. Франка 13 Тел/факс (8-0382) 65-20-17 Е-mail
Міністерство охорони здоров’я Управління охорони здоров’я Хмельницької...
М. Хмельницький, вул. І. Франка 13 Тел/факс (8-0382) 65-20-17 Е-mail
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і
Міністерство охорони здоров’я України НАКАЗ від 22. 02. 2010 р. №158...
України» з врахуванням положень настанов Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної фармацевтичної федерації «Стандарти...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАУКИ,...
Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед
Міністерство охорони здоров’я України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я...
...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Р. Д. Левчук Про Проект Стратегії реформ в галузі охорони здоров'я м. Тернополя
План заходів по оптимізації закладів охорони здоров'я міста Тернопіль на 2011 рік. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка