Комітету міської ради від 29. 12. 08р. №346


Скачати 233.52 Kb.
НазваКомітету міської ради від 29. 12. 08р. №346
Дата10.04.2013
Розмір233.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29.12.08р. № 346

 

 

Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

№ пп

Перелік послуг

Періодичність виконання

Строки виконан ня

1

Прибирання прибудинкової території

щоденно

згідно з графіком

2

Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів

щоденно

згідно з графіком

3

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання, водовідведення і зливової каналізації

постійно

згідно з графіком

4

Дератизація

2 рази на рік

згідно з угодою

5

Дезінсекція

2 рази на рік

згідно з угодою

6

Обслуговування димовентиляційних каналів

2 рази на рік

згідно з графіком

7

Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо – зимовий період

2 місяці на рік

згідно з графіком

8

Експлуатація номерних знаків

щомісяця

згідно з графіком

9

Інші прямі витрати

згідно з фактичними витратами

згідно з графіком

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                         І.П. Колінько

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29.12.08р. № 346

 

 

Перелік послуг щодо участі суб’єктів господарювання в утриманні будинків і споруд та прибудинкових територій

№пп

Перелік послуг

Періодичність виконання

Строки виконання

1

Прибирання прибудинкової території

щоденно

згідно з графіком

2

Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів

щоденно

згідно з графіком

3

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання, водовідведення і зливової каналізації

2 рази на рік

згідно з графіком

4

Дератизація

2 рази нарік

згідно з угодою

5

Дезінсекція

2 рази на рік

згідно з угодою

6

Обслуговування димовентиляційних каналів

2 рази на рік

згідно з графіком

7

Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо – зимовий період

2 місяці на рік

згідно з графіком

8

Експлуатація номерних знаків

щомісяця

згідно з графіком

9

Інші прямі витрати

згідно з фактичними витратами

згідно з графіком

 

 

 

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                        І.П. Колінько

 

 

 

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29.12.08р. № 346

 

Періодичність та строки виконання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

№ пп

Перелік послуг

Періодичність виконання

Строки виконання

У відсотках від вартості послуг

1.Прибирання прибудинкової території

1.1

Ранкове прибирання території

щоденно

згідно з графіком

18

1.2

Поточне підмітання території

щоденно

згідно з графіком

18

1.3

Посипання піском тротуарів дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них

у зимовий період при наявності ожеледиці

4-8 раз на місяць

4

1.4

Підготовка піску для посипання (роздрібнювання, сушіння)

за необхідності

у зимовий період

3

1.5

Утримання в справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття

щоденно

згідно з графіком

18

1.6

Прибирання тротуарів у дворах, які входять у площу прибирання двірника від снігу, який щойно випав і згрібання його у вали

у зимовий період при наявності снігу

на тротуарах – з початком снігопаду,

у дворах – у той же день

4

1.7

Згрібання снігу, скинутого з даху у вали

у зимовий період

за необхідності

4

1.8

Очищення від снігу і льоду кришок водопровідних, каналізаційних , пожежних та інших колодців, а також поверхневих зливо – стічних лотків

у зимовий період

за необхідності

4

1.9

Прибирання території від опалого листя та віднесення його на сміттє – майданчик

восени

щоденно

9

2. Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів

2.1

Навантаження, вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів

щоденно

згідно з графіком

100

3. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання, водовідведення і зливової каналізації

3.1

   Періодичний огляд систем водопроводу, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання

2 рази на рік

згідно з графіком

30

3.2

Усунення течі у трубопроводах, приладах та заторної арматури

постійно

постійно

10

3.3

Ремонт окремих внутрішніх ділянок трубопроводів з заміною фасонних частин і труб

за необхідності

за необхіднос ті

30

3.4

Виконання різноманітних робіт пов’язаних з експлуатацією житлового фонду

за необхідності

за необхіднос ті

4

4. Дератизація 

4.1

Обробка підвалів від гризунів

2 рази на рік

згідно з угодою

100

5. Дезінсекція

5.1

Обробка підвалів від комах

2 рази на рік

згідно з угодою

100

6. Обслуговування димовентиляційних каналів

6.1

Перегляд технічних димоходів

2 рази на рік

згідно з угодою

50

6.2

Перегляд вентиляційних каналів

2 рази на рік

згідно з угодою

50

7. Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо – зимовий період

7.1

Посипка території

у зимовий період

в ожеледицю

100

8. Експлуатація номерних знаків будинків

8.1

Промивання номерних знаків

щомісячно

згідно з графіком

80

8.2

Фарбування

щомісячно

згідно з графіком

20

9. Інші прямі витрати

9.1

Оплата послуг з управління будинками

згідно з угодою

згідно з фактичними витратами

 

9.2

Інші прямі витрати

згідно з фактичними витратами

згідно з фактичними витратами

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                         І.П. Колінько

 

  

 

Додаток 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29.12.08р. № 346

Типовий договір

про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

________________________________       _______________ 20__­­­­____    р.

(найменування населеного пункту) (дата укладення договору)

_____________________________________________________________________________

(найменування власника, балансоутримувача або уповноваженої ним особи)

в особі__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________

(назва документа)

затвердженого___________________________________________________________

(коли і ким)

(далі - виконавець), з однієї сторони, і ___________________________________

__________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Предметом договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, вивезення побутових відходів тощо) (далі — послуги) у будинку N_____________ на вулиці __________________________, а споживачем своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених договором.

2. Невідкладною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, що додаються до договору.

3. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, копія якого додається до договору.

4. Розмір щомісячної плати за надані послуги на моментукладення цього договору становить _____________  гривень.

5. Наявність пільг з оплати послуг __________________________________                                                  

                                                                                           (назва законодавчого акта, відсотків)

Оплата спожитих послуг

6. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежівносяться не пізніше _____ числа місяця, що настає за розрахунковим.

У разі застосування авансової системи оплати послуг платежівносятьсяза ____________ місяців у розмірі ____________ гривень.

7. Послуги оплачуються ____________________________________________

                                                                                              (готівкою або в безготівковій формі)

8. Плата вноситься на розрахунковийрахунок__________________________________________________________________________

(банківські реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)

через __________________________________________________________________________

(найменування банківської установи або виконавця)

9. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеняу розмірі, встановленому законом, ____________ відсотків.

10. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати.

Права та обов’язки сторін

11. Споживач має право на:

1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством;

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;

3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному законодавством;

4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;

5) своєчасне отримання інформації від виконавця про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

6) перевірку кількісних та якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

12. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;

2) своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправності в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири;

3) дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та санітарних норм;

4) забезпечувати доступ до мережі, арматури, розподільних систем представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення:

для ліквідації аварій — цілодобово;

для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) у разі несвоєчасного внесення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом і договором;

6) проводити за власні кошти ремонт квартири;

7) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку квартири та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) після втрати права на пільги повідомити про це виконавця у десятиденний строк.

13. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) доступу, у тому числі несанкціонованого, в квартиру споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом і договором;

4) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

5) вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги.

14. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством;

2) надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень у наданні послуг у строки, встановлені законодавством;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;

5) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

7) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

8) відшкодовувати споживачеві збитки, заподіяні його майну та/або приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю споживача внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

10) своєчасно проводити підготовку будинків і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін

15. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;

3) порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством.

16. Виконавець несе відповідальність за:

1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та/або приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків;

2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт — шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури та періодичності проведення робіт;

3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт - шляхом виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством, ______ відсотка місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

4) порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством.

Порядок розв’язання спорів

17. У разі порушення виконавцем умов договору споживачем та представником виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.

Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.

У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

18. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

19. Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

20. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

Строк дії договору

21. Цей договір укладається на _________ і набирає чинностіз дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщоза місяць до закінчення його строку однією із сторін не будеписьмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

22. Договір може бути розірваний достроково у разі:

переходу права власності (користування) на квартиру до іншої особи;

невиконання умов договору сторонами договору.

23. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий — у виконавця.

Iнші умови

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Довідкові відомості

   Телефони виконавця:

Диспетчерська, аварійна служба    ____________________________________

Бухгалтерія                                      ____________________________________

Паспортисти                                    ____________________________________

Майстри                                           ____________________________________

Головний інженер                            ____________________________________

Начальник                                        ____________________________________

 

Адреса і підписи сторін

Виконавець                                                 Споживач

______________________________               _________________________________

            (прізвище, ім’я та побатькові)                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)                                                    

 

Адреса _______________________                    Адреса __________________________

Телефон ______________________                   Телефон _________________________

   

    (підпис)                                                                       (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                       І.П. Колінько

 

 

 

 

                                                                                                       Аналіз

регуляторного впливу регуляторного акта - проекту

рішення виконавчого комітету міської ради

„Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків

і споруд та прибудинкових територій

Синельниківському міському комунальному підприємству

 „Житлово – експлуатаційна контора – 1”     

1. Опис проблеми

Синельниківське міське комунальне підприємство „ЖЕК - 1” підпорядковане міській раді, обслуговує 108 житлових будинків загальною площею 85,30 м2.

Діючий тариф на послуги  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розрахований на рівні витрат 2007 року. На сьогоднішній день експлуатаційні витрати   підприємства не відповідають рівню діючих тарифів. Основні причини  невідповідності пов’язані із зростанням:-  розміру мінімальної заробітної плати на 12,5 % (від 420грн. до 545 грн.); - цін на паливо-мастильні матеріали на 15,5%;-   вартості послуг  сторонніх організацій. Підприємство відчуває гостру нестачу обігових коштів для придбання  паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів для виконання ремонтних робіт, виплати заробітної плати працівникам у відповідності з чинним законодавством.

Відсоток фактичної оплати населенням квартирної плати за 8 місяців 2008 року склав 97 % до нарахувань. Хоча відсоток оплати населенням квартирної плати в середньому за останні роки не нижчий   97,0 %, дебіторська заборгованість продовжує залишатися значною, і складає 290 тис. грн. 

Враховуючи викладене, єдиним прийнятним на цей час шляхом недопущення подальшої руйнації житлового фонду та забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій є прийняття тарифів на послуги з їх утримання, які відшкодовують витрати  підприємства.                 

У січні 2008 року нормативний тариф на весь перелік послуг (17) був обрахований підприємствами і складав в середньому 2,36 грн. за 1 м2 загальної житлової площі.          

Враховуючи, що такий тариф непід’ємний для населення,   підприємства були вимушені скоротити кількість послуг, залишивши тільки нагально необхідні:

1.    Прибирання прибудинкової території.

2.Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів.

3.Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем                водопостачання, водовідведення,   зливної каналізації несучих та захисних конструкцій, столярних виробів.

4.Обслуговування    димовентиляційних каналів.

5.Підготовка до експлуатації в осінньо – зимовий період.

6.Дератизація.

7.Дезинсекція.

8.Експлуатація номерних знаків.

9. Інші.

2. Мета та завдання регулювання.

Введення в дію зазначеного рішення спрямовано на забезпечення державного регулювання тарифів на послуги  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Основні цілі, на досягнення яких спрямоване  дане рішення: 

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- забезпечення беззбитковості діяльності комунального підприємства шляхом приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до рівня економічно обґрунтованих витрат;

- недопущення подальшої руйнації житлового фонду;-   забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій.

- збереження житлового фонду міста, підвищення якості надання послуг населенню з утримання будинків та прибудинкових територій, поліпшення житлових умов проживання ;

- своєчасна виплата заробітної плати робітникам підприємства;

-своєчасність розрахунків за спожиті енергоносії, збільшення обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

- збереження прав мешканців будинків на отримання субсидій та пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги;

3. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблем

  Даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та підприємства:

- споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги по обслуговуванню житла та прибудинкових територій;

 - запроваджується диференціація плати за послуги для конкретного будинку в залежності від обсягу послуг, що надаються виконавцем;

- виконавцям послуг забезпечується повне відшкодування вартості послуг з утримання житла та прибудинкових територій; -       створюються умови стабілізації роботи  підприємства та поступове покращення технічного стану житлового фонду;  

    Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом встановлення виконавчим комітетом міської ради розмірів оплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій згідно з законодавством.

4. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Альтернативою цьому регуляторному акту може бути:

- часткове збільшення тарифу квартирної плати не дасть можливість   підприємствам утримувати житловий фонд у належному стані, не поліпшить фінансово-економічний стан підприємств. Така альтернатива лише відтягне фінансовий та господарський крах підприємств;

- часткове збільшення тарифу квартирної плати з наданням з міського бюджету фінансової підтримки у розмірі, який би повною мірою відповідав збиткам. На жаль, міський бюджет не має можливості надати таку фінансову підтримку;

- реєстрація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з подальшою передачею житлового будинку з балансу житлових підприємств на баланс ОСББ. У цьому випадку загальні збори ОСББ самі визначають розмір витрат, пов’язаних з утриманням, експлуатацією та ремонтом будинку. На жаль, Закон України „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” передбачає ініціювання створення таких ОСББ тільки з боку власників квартир житлового будинку;

- надання житлового фонду в експлуатацію підприємству іншої форми власності (приватну) - не знаходить відгуку, так як ці приватні підприємства повинні будуть працювати по занижених тарифах. Ні один приватний підприємець не буде працювати зі збитками.

5. Аналіз вигод та витрат.

           Прийняття регуляторного акта надасть можливість утримувати житловий фонд в належному стані, створювати умови для комфортного проживання мешканців міста, поліпшити фінансово-економічний стан підприємств.

           Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Інтереси громади

Збереження, поліпшення комфортності житла, надання повноцінних якісних та своєчасних послуг, утримання житлового фонду у належному стані, скорочення термінів виконання замовлень

 Збільшення витрат на оплату послуг  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

Інтереси житлово-експлуатаційних підприємств

Збільшення доходів підприємств від основної діяльності, стабілізація фінансово-економічного стану, своєчасна виплата заробітної плати робітникам (5 % населення працює у житлово-комунальному господарстві)

Збільшення надходжень на оплату послуг з утримання будинків та прибудинкових територій  

Інтереси держави

Збереження та якісне обслуговування житлового фонду, як власності територіальної громади міста, своєчасність розрахунків за використані енергоносії, збільшення обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Субвенції на покриття витрат з надання субсидій та пільг за надані населенню житлово-комунальні послуги

 

Встановлення тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій на рівні економічного обґрунтованих витрат надасть можливість споживачам отримувати більш якісні та сучасні послуги, що дозволить жити в більш комфортних умовах; підприємствам - підвищити рівень доходів від основної діяльності, що безпосередньо вплине на поліпшення їх фінансового стану, буде виступати мотивуючим фактором в утриманні в належному стані житлового фонду; державі – своєчасне надходження обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, розрахунки за енергоносії, що в свою чергу дасть можливість своєчасної оплати соціальних виплат населенню.

6. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків

Впровадження та виконання даного регуляторного акта вплине на збільшення незадоволення населення щодо підвищення тарифу квартирної плати, так як заробітна плата та пенсії залишаються ще на низькому рівні.

Однак не слід забувати, що збереження статус-кво, тобто збереження діючого тарифу незмінним, призведе до подальшого погіршення фінансово-господарського становища підприємств, до їх банкрутства і ліквідації, що залишить житлові будинки без експлуатуючих організацій, ще більше погіршиться технічний стан житлового фонду та може привести до руйнації будинків. Мешканці будинків залишаться сам-на-сам з проблемами експлуатації будинків. 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

          8. Заходи, з  допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Показником результативності є підвищення якісного та своєчасного надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, покращення та збереження житлового фонду, поліпшення умов проживання.

          Результативність регуляторного акта буде щоквартально відстежуватися шляхом аналізу наступних показників:

- доходи від реалізації;

- заробітна плата працівників;

- проплата податкових платежів; прибутки(збитки);

- заборгованість споживачів;

- наявність скарг на якість послуг.

Базове відстеження: дані за рік, який передує набуттю чинності рішення виконавчого комітету Синельниківської міської ради. Повторне відстеження: через рік після проведення базового відстеження. 

 

 

 

Начальник управління житлово –

комунального господарства

та комунальної власності                                                          В.В. Вісіч

Схожі:

Комітету міської ради від 29. 12. 08р. №347
Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», регламентом виконавчого комітету міської...
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2008року
Розглянувши пропозиції управлінь та відділів міської ради, виконавчий комітет міської ради вирішив: Затвердити план роботи виконавчого...
П Л А Н роботи виконавчого комітету Синельниківської міської ради...
Питання, внесені на розгляд виконавчими органами міської ради Синельниківської міської ради
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на 2013 рік
Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІV квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІІ квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на І квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Реєстру є виконавчим органом Тернопільської міської ради, який утворюється міською радою, відповідно до частини п’ятої ст. 14 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІІІ квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка