ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Скачати 70.86 Kb.
НазваВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Дата09.04.2013
Розмір70.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь


ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я_______________ м. Нікополь № _____________

Про встановлення цін на необхідний

мінімальний перелік окремих видів

ритуальних послуг, які надаються

КП «Ритуальна служба»

Відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Встановити ціни на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Ритуальна служба» (додаються).

2.Встановити, що ціни на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Ритуальна служба», вводяться в дію з дня їх офіційного оприлюднення в газеті міської громади «Нікопольська правда».

3.Дозволити керівнику КП «Ритуальна служба», за погодженням управлінням економічної політики, проводити коригування цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг у зв`язку зі змінами рівня мінімальної заробітної плати та цін на паливно-мастильні матеріали.

4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 22.07.2009 №456 “Про встановлення цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Ритуальна служба»».

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Обиденну Т.С. та Чернишова О.А. відповідно до розподілу функціональних обов`язків.
Міський голова Р.І.Токар

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Нікопольської міської ради

від _____________ № _______

Ціни на необхідний мінімальний перелік

окремих видів ритуальних послуг, які надаються

КП «Ритуальна служба»


№п/п

Найменування ритуальної послуги

Ціна без ПДВ,

грн.

1.

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

4,59

2.

Оформлення свідоцтва про поховання.

2,83

3.

Копання могили (викопування могили механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили):

- довжина могили 2,4 м

264,85

4.

Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили) взимку:

  • довжина могили 2,4м

  • довжина могили 2,0м

  • довжина могили 1,6м

- довжина могили 1,1м


899,71

644,93

465,79

246,03

Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили) влітку:

  • довжина могили 2,4м

  • довжина могили 2,0м

  • довжина могили 1,6м

- довжина могили 1,1м


561,32

404,87

294,59

166,01

Начальник управління економічної політики О.І.Васильєв

Аналіз регуляторного впливу
ПРОЕКТУ Р І Ш Е Н Н Я

виконавчого комітету Нікопольської міської ради

«Про встановлення цін на необхідний

мінімальний перелік окремих видів

ритуальних послуг, які надаються

КП «Ритуальна служба»


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-ІV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради у відповідності до діючого законодавства.
1. Визначення проблеми

Згідно ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу» надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором суб’єктами господарювання інших форм власності. Вартість таких послуг повинна встановлюватись виконавчим органом міської ради у відповідності з «Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 194 із змінами та доповненнями (далі Єдина методика).

Згідно ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів міських рад належить встановлення у порядку і в межах, встановлених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг.

Перегляд діючих цін здійснюєтьсяу зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, вартості паливно мастильних матеріалів та розширення видів послуг. Для того, щоб в подальшому підприємство КП «Ритуальна служба», мала можливість надавати населенню якісні послуги, необхідно встановити ціни на надання мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг і привести їх до рівня економічно обґрунтованих витрат.

2. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання цін на ритуальні послуги є забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості та прозорості структури цін для населення м. Нікополь, відповідності оплати, наявності, кількості та якості ритуальних послуг.
3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей
1-й – виключити деякі роботи, що входять в структуру ціни на надання ритуальних послуг не можливо, тому що вони всі включені в «Мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг», затверджений Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р №193.
2-й – встановлення економічно обґрунтованих цін надасть можливість КП «Ритуальна служба» надавати ритуальні послуги населенню беззбитково.

Другий спосіб надасть найбільший ефект.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

У проекті рішення запропоновано для обговорення з громадськістю міста ціни на надання мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Ціни на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг встановлюються виконавчим комітетом Нікопольської міської ради. Статті витрат розроблені на підставі чинної законодавчої та нормативної бази. Всі ціни є економічно обґрунтовані.

Прийняття даного рішення надасть можливість комунальному підприємству надавати якісні ритуальні послуги для населення.

Оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації до відома мешканців міста.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію запропонованого регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, такі як підвищення рівня мінімальної заробітної плати, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин, рівня податків та зборів.


6. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту не обмежний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень у разі зміни чинного законодавства та інших необхідних випадках.
7. Показники результативності регуляторного акта:

- беззбитковість;

- доходи від надання послуг;

- відсутність скарг на неякісне надання послуг та незручності в обслуговуванні.
8. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту;

- повторне відстеження результативності буде проведено протягом року після набраня чинності даного регуляторного акта;

- переодичне відстеження – 1 раз на три роки.


Із зауваженнями та пропозиціями щодо цього регуляторного акта звертатись до КП «Ритуальна служба» вул. Шевченко 203 а; 69-16-70

Відділу економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економічної політики Нікопольської міської ради з а адресою: м. Нікополь вул. Електрометалургів, 3 будинок міської ради каб 30 5 14 36 .

Директор КП «Ритуальна служба» А.І.Галицький

Схожі:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Згідно з «Положенням про відділ з питань спорту та туризму Нікопольської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 23....
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Розглянувши лист відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, з метою забезпечення комунального дошкільного навчального закладу...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Програми соціального захисту ветеранів війни міста Нікополя на 2012-2015 роки «ВЕТЕРАН», затвердженою рішенням Нікопольської міської...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Економічної ради (протокол засідання від 20. 07. 2012), керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації економічної ради (протокол засідання...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка